Finlan potilasasiamies Anneli Pekkala

Potilasasiamies on potilaan oikeuksien turvana

Laadukas työterveyshuolto perustuu luotettavuuteen sekä avoimeen keskusteluun. Potilasasiamies turvaa potilaan oikeuksien toteutumista sekä neuvoo ja avustaa silloin, kun potilas on […]

>> Lue blogi

Hengityselindiagnooseilla kirjatut poissaolot kasvoivat merkittävästi vuonna 2022.

Sairauspoissaolot kasvussa vuonna 2022 – tuki- ja liikuntaelinsairauksien poissaolot sen sijaan vähenivät merkittävästi

Finlan asiakasyrityksissä oli vuonna 2022 henkilömäärään suhteutettuja sairauspoissaoloja keskimäärin 18 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Positiivisiakin muutoksia tapahtui, sillä tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot vähenivät keskimäärin 19 % vuoteen 2021 verrattuna.

>> Lue blogi

Sovellusasiantuntija ja tietosuojavastaava Milla Arakivi vastaa Finlan tietosuoja-asioiden käytännön toteutuksesta.

Vahva tietosuoja on yksi Finlan laadun kulmakivistä

Finlassa panostetaan henkilöstön tietosuojaosaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Säännölliset koulutukset ja avoin keskustelukulttuuri takaavat vahvan tietosuojan.

>> Lue blogi

Finlalaisille alkanut vuosi tulee opettamaan uutta, kun työkykyvalmentajan johdolla myös työterveyspsykologi, työfysioterapeutti ja työterveyslääkäri pohtivat yhdessä kuntoutussuunnitelmia monenlaisista lähtökohdista.

Työterveyshuollon osaamista myös työelämän ulkopuolella oleville

Jokaisella työikäisellä on oikeus ammattitaitoiseen ja perusteelliseen työkyvyn arvioon riippumatta siitä, onko hän työsuhteessa vai ei. Finla Työterveys kuuluu vuonna 2023 Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen palveluntuottajiin, ja sitä kautta meillä on mahdollisuus olla mukana tukemassa hyvin erilaisia kuntoutuspolkuja – joskus jopa suoranaisia selviytymistarinoita.

>> Lue blogi

Hiihto on hyvä tapa kohottaa kuntoa.

Fyysisen kunnon vaikutukset työkykyyn

Miten saataisiin ihmiset liikkumaan ja huolehtimaan kunnostaan ja hyvinvoinnistaan? Onko meillä tulevaisuudessa työntekijöitä, joiden fyysinen kunto on riittävä työelämään? Työpaikan liikuntamyönteinen ilmapiiri, tuetut harrastusmahdollisuudet ja taukoliikunta ovat monelle helppo ja matalan kynnyksen keino alkaa harrastaa liikuntaa.

>> Lue blogi

Onnistumisen polku uuteen ammattiin

Aina työkyky ei riitä samassa työssä toimimiseen läpi työelämän. Vaikka osaamista on ja intoa riittäisi, tulee eteen tilanteita, joissa työuran uudelleen suuntaaminen on ajankohtaista ja järkevää. Lue Tomi Piipon tarina uudelle uralle lähtemisestä.

>> Lue blogi

Unettomuuden eri ilmenemismuotoihin voi saada apua lääkkeettömästä unenhuollon ohjauksesta.

Lääkkeetön unenhuollon ohjaus auttaa monia unettomia

Unettomuus on tänä päivänä yleinen ongelma työikäisille. Finla tarjoaa asiakkailleen lääkkeetöntä unenhuollon ohjausta sekä yksilö- että ryhmätasolla. Lääkkeetön unenhuolto on Käypä hoito -suositusten ensisijainen unettomuuden hoitomuoto, joka perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.

>> Lue blogi

Finlan työfysioterapian palvelupäällikkö Ulla Karkulahti

Varhaisen tuen toteutuminen edellyttää luottamusta

Finlan työfysioterapian palvelupäällikkö Ulla Karkulahden tutkimuksen mukaan esihenkilöt kokevat varhaisen tuen toteuttamisen haastavana ja toivovat työterveysyhteistyön tiivistämistä.

>> Lue blogi

Finlan työkykyvalmentaja Sarita Ikkala

Finlassa rakennetaan tulevaisuuden työkykyä

Finlan työkykyvalmentaja Sarita Ikkala on viime aikoina toteuttanut Finlan työterveyshuollon asiakasyrityksille lukuisia työkykyä edistäviä ryhmävalmennuksia, joille on syntynyt kasvava tarve.

>> Lue blogi