Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

Erikoisosaamisena unihoitajan koulutus – Esittelyssä työterveyshoitaja Johanna Seppälä

Esittelemme blogissamme Finlan työterveyshoitajan ja eteläisen alueen palvelupäällikön Johanna Seppälän. Hänen osaamisalueeseensa kuuluu mielenkiintoisena lisänä unihoitajan koulutus.

Ensiapukoulutus

Ensiapukoulutus on hyödyksi töissä ja vapaa-ajalla

Tapaturmia ja sairauskohtauksia voi sattua kaikkialla – työpaikan koosta ja työn luonteesta riippumatta. Näin ollen jokaisella työpaikalla tulee olla riittävä määrä ensiapukoulutuksen suorittaneita henkilöitä. 

Kesälomaa kohti ilman stressiä

Suvivirsi on laulettu, todistukset on jaettu ja valkolakit on painettu päähän. Koululaisten ja opiskelijoiden lisäksi kesäkuu tietää loman alkua myös […]

Tavoitteena hyvinvoiva työntekijä

Tavoitteena hyvinvoiva työntekijä – Metsä Groupissa pidetään huolta työkyvystä ennakoimalla riskejä ja edistämällä henkilöstön terveyttä

Finlan työfysioterapeutti Laura Mikkonen tutki pro gradu -tutkielmassaan Metsä Groupin hyvinvointihanketta. Hän tutki hankkeen aikaisia sairauspoissaoloja sekä tuki- ja liikuntaelinoireesta työssä koettua haittaa selittäviä tekijöitä.

Talo täynnä erikoisosaajia – Mitä lisäarvoa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus tuo lääkärin ammattitaitoon?

Meille Finla Työterveydessä on tärkeää, että asiakkaitamme palvelevat mahdollisimman hyvin työterveyshuoltoon perehtyneet lääkärit. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus osaltaan takaa tätä työn korkeaa laatua. Koulutuksesta kertoo tarkemmin työterveyslääkärimme Taina Harjumaaskola

Finla työterveyden digitaaliset palvelut

Työterveyshuollon digitaaliset palvelut sujuvoittavat yhteistyötä ja säästävät aikaa

Työ on nykyään kasvavissa määrin liikkuvaa: töitä tehdään ja asioita hoidetaan paljon etänä paikasta riippumatta. Finla Työterveydessä työn tekemisen tapojen muutoksiin on vastattu kattavalla valikoimalla digitaalisia palveluja.

Ammattiastma vai astman työperäinen paheneminen?

Mitä eroa on ammattiastmalla ja työperäisellä astman pahenemisella? Vaikka niissä on eroja, molemmissa tapauksissa työterveyshuollon kanssa tehtävällä yhteistyöllä on suuri merkitys.

Esittelyssä työterveyslääkäri Tuomo Vähäsarja

Esittelemme blogissamme työterveyslääkäri Tuomo Vähäsarjan. Tuomo työskentelee Finlan Espoon ja Munkkisaaren asemilla.

Ergonomia työturvallisuutta ja työhyvinvointia parantamassa

Ergonomia työturvallisuutta ja työhyvinvointia parantamassa

Ergonomian huomioiminen on tarpeen työpaikan jokapäiväisessä toiminnassa, mutta siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota etenkin silloin, kun työtiloja tai -välineitä ollaan uudistamassa.

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.