Tunnistatko työarjen nakertajat?

Työntekijöiden motivaatiohaasteet ja muutospaineet aiheuttavat yhä enemmän työkyvyn heikentymistä ja sairauspoissaoloja.