Laajat ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut

Finlan palvelut ovat suunnattu ja kehitetty työikäisiä ajatellen. Tavoitteenamme on edistää asiakasyritystemme menestystä parantamalla henkilöstön työkykyä. Me tunnemme suomalaisen työn ja sen tekijät usean vuosikymmenen ajalta. Meillä on rohkeus tarttua asioihin ja ehdottaa parhaita mahdollisia palveluita ja toimintatapoja.

Työterveysyhteistyö on parhaimmillaan kumppanuutta, jonka perustana ovat yhteisesti sovitut tavoitteet ja toimintatavat. Kokoamme asiakkaan käyttöön työterveystiimin, johon kuuluvat työterveyshoitajan ja -lääkärin lisäksi työfysioterapeutti, työterveyspsykologi sekä työkykyvalmentaja. He toteuttavat työkykyä ylläpitävää toimintaa ja sairauspoissaolojen hallintaa yhteistyössä yrityksen kanssa.

Finlan toimintamalliin kuuluu, että yritykselle nimetyllä työterveystiimillä on kokonaiskäsitys juuri kyseisen yrityksen henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista, mahdollisista ongelmista, huolista ja riskeistä sekä poissaoloista ja niiden syistä.

Finlan tapa toimia

• Asiantuntijana kumppanuudessa
• Asiakkaan tunteminen
• Vastuutiimin laaja rooli sisältää mm. etävastaanotot ja raportoinnin
• Hoitajavetoisuus
• Työikäisten haasteisiin perehtyminen ja osaaminen

Finlan palveluita

Tästä listasta löydät esimerkkejä asiakkaillemme tarjolla olevista palveluistamme, aakkosjärjestyksessä. Lisätietoja saat klikkaamalla kiinnostavaa palvelua. Voimme myös räätälöidä monia palveluistamme vastaamaan juuri teidän tarpeitanne.

Aivotyö toimivaksi

Tunnistetaan tietotyön vaatimukset sekä yritykseen sopivat ratkaisukeinot.

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut

Finlan työkykyvalmentajat palvelevat myös työeläkekuntoutuksen asiakkaita – lähellä sinua ja sinun toiveitasi kuunnellen.

Avainhenkilöiden hyvinvointikartoitus

Henkilökohtaisen terveyssuunnitelman avulla eväitä itsensä johtamiseen.

Ensiapukurssit

Järjestämme muun muassa ensiavun peruskursseja ja hätäensiapukursseja sekä yrityksen yksilöllisiä tarpeita varten räätälöityjä ensiapukursseja.

Esihenkilötyön tueksi

Monia erilaisia työkaluja ja tietoa esihenkilötyön tueksi.

FinlaFit

Rautaista vireystilaa työhön ja arkeen liikunta- ja ravitsemusvalmennuksen avulla.

Hyvinvointianalyysi

Mittausten ja henkilökohtaisen palautteen avulla lisätään hyvinvointia.

Hyvinvointikurssit

Kasvava valikoima erilaisia kursseja ja harjoitusryhmiä, joihin työterveysasiakkaamme voivat osallistua.

Kriisityö työyhteisölle

Kriisityö tukee työyhteisön ja yksilöiden toimintakykyä yllättävän kriisin kohdatessa.

Kuntotestaus

Luotettavat menetelmät kestävyyden, lihaskunnon ja liikkuvuuden mittaamiseen.

Lyhytterapia

Psykologikäyntejä mielen lukkojen avaamiseksi.

Mielen chat

Keskittymisvaikeuksia? Uniongelmia? Stressiä? Vaikeita elämäntilanteita? Chat-hoitaja auttaa nopeasti ja ohjaa eteenpäin.

Mielen hoitaja

Mielen hoitajan vastaanotot tarjoavat keskustelutukea jaksamisen haasteisiin.

Mind-palvelu

Kyselyiden avulla löydetään organisaation uupuneet tai uupumisvaarassa olevat ja päästään puuttumaan asioihin ajoissa.

Muutosturvavalmennus

Lakisääteinen palvelu irtisanomistilanteissa. Finlan valmennuksessa työntekijä saa yksilöllistä tukea eteenpäin pääsemiseksi tutulta taholta.

Muutosvalmennus

Muutosvalmennus auttaa, kun työntekijä tarvitsee apua muutostilanteen kohtaamiseen, on tarve vaihtaa työpaikkaa, tuunata omaa työtä nykyisessä työpaikassa, olet ammatillisessa jumissa tai on tarve kehittää osaamista.

Ravitsemusohjaus

Oikea ravitsemus lisää työkykyä.

TIKKA-ryhmämenetelmä

Tikka edistää ryhmien työhyvinvointia, nostaa esiin kehittämiskohtia ja auttaa jaksamaan.

Tulevaisuuden työkyky

Tulevaisuuden urasuunnittelulla, osaamisen vahvistamisella ja työn tuunauksella meistä jokainen voi lisätä innostusta sekä jaksamista työssään.

Tuumaustauko – Työterveyspsykologin chat

Keskusteluilla ennaltaehkäisemme mielenterveyden häiriöitä.

Tuura-työuravalmennus

Tuura-työuravalmennus on suunniteltu työntekijöiden ja esihenkilöiden uranhallintaan, osaamisen kehittämiseen ja henkisen hyvinvoinnin tueksi.

Työergonomia

Apua työpisteiden ja työtapojen parantamiseen.

Työhyvinvointipäivät

Ohjelmaa ja sisältöä hyvinvointipäiviin.

Työkykyjohtamisen sähköinen järjestelmä

Aino HealthManagerin avulla seurataan ja hallitaan henkilöstön työkykyyn liittyvää tietoa.

Työkykyvalmentajien palvelut

Valmennusta ja ohjausta työuran kipukohdissa.

Työnohjaus

Apua työssä kehittymiseen ja työhyvinvointiin

Työterveysportaali

Yrityksen ja Finlan välinen yhteydenpitokanava, jossa näkyvät muun muassa raportit, toimintasuunnitelmat ja laskujen liitteet ja missä voi hallinnoida henkilöstömuutoksia ja poissaoloja.

Unenhuolto

Lääkkeettömän unenhuollon menetelmät avuksi uniongelmissa.

Verkkopuntari

Työkalu painonhallinnan ja elämäntapamuutosten tueksi.

Haluatko tietää lisää palveluistamme?

Finlan kattavat ja jatkuvasti kehittyvät työterveyspalvelut tähtäävät aina henkilöstön työ- ja toimintakyvyn parantamiseen ja sitä kautta kannattavampaan liiketoimintaan.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!