Työkykyvalmentajan avulla kohti inhimillisesti kestävämpiä työuria

Anneli Pekkala

Harva meistä pärjää työurallaan ilman minkäänlaista tukea. Työelämä ja yhteiskunta muuttuvat jatkuvasti. Siitä huolimatta muutoksiin sopeutuminen jää usein työntekijän omalle vastuulle. Työkykyvalmentaja tarjoaa konkreettista ja yksilöllistä tukea työuratilanteen tarkasteluun.

Sekä organisaatioiden että yksittäisten työntekijöiden on tärkeää pohtia, kuka auttaa työssä käyvää ihmistä työuralla ja sen muutostilanteissa. Työarjen sujuvuuden, mielekkyyden ja merkityksellisyyden tukeminen onkin kasvanut merkittävään rooliin myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Finlan työkykyvalmentajan palvelut ovat yksittäisen työntekijän apuna työuran jäsentämisessä ja suunnittelussa.

”Kaiken työterveyshuollossa tehtävän työn ei tarvitse olla suoraan terveydellistä”, sanoittaa työkykyvalmentaja ja työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija Anneli Pekkala. ”Finlassa ihminen nähdään kokonaisuutena, jolloin yksittäisten oireiden lisäksi on tärkeää huomioida yksilön osaaminen ja motivaatio, jotka vaikuttavat yhtä lailla yksilön jaksamiseen, hyvinvointiin ja työn tekemiseen.”

Yleinen tyytymättömyys työtilanteeseen tai esimerkiksi motivaatiohaasteet alkavat vähitellen heijastua myös terveyteen. Lopulta ne aiheuttavat työtehon laskua, sairauspoissaoloja, työelämän jumeja ja jopa varhaista eläköitymistä. Jos työarjen nakertajiin voidaan puuttua matalalla kynnyksellä ja hyvissä ajoin, asioita voidaan parantaa pienilläkin muutoksilla.

”Ei tarvitse odottaa, että on sairauslomalla, vaan työkykyvalmentajan vastaanotolle voi tulla jo silloin, kun omassa työssä herää tyytymättömyyttä tai oma motivaatio ei ole kohdillaan.”

Mitä työkykyvalmentajan tapaamisella tehdään?

Työkykyvalmentajan tapaamisella käydään yksilön elämäntilannetta ja työuraa kokonaisvaltaisesti läpi keskustellen ja haastatellen sekä tarvittaessa soveltuvia tehtäviä hyödyntäen. Tapaamisten sisältö määräytyy tapauskohtaisesti. Fokuksessa on kuitenkin aina yksilön työuratilanne ja vaihtoehdot siinä. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi ammatillisten, koulutus- ja kuntoutusvaihtoehtojen sekä työn muokkaamisen ja osa-aikatyön keinojen sekä etuuksien läpikäymistä.

Valmennuksessa tärkeää on yhteistyö. Ratkaisuja pohditaan aina yhdessä, kunkin työntekijän tilanteesta ja omasta tahtotilasta käsin. Tapaamiset tarjoavat tukea ja kannustusta sekä mahdollisuuden oman työuran tarkasteluun uusista näkökulmista. Asiantuntijan avulla voi avautua vaihtoehtoja sieltä, mistä ei ole itse osannut edes etsiä.

”Tapaamisilla tehdään konkreettisia suunnitelmia sen osalta, mitä asiakas voi omassa tilanteessaan tehdä. Näitä voivat olla esim. työnhallintaan tai oman osaamisen kehittämiseen liittyvä ohjaus. Tarkoituksena ei ole automaattisesti se, että lähdetään tekemään suunnitelmaa pois nykyisestä työstä – hyvin usein ratkaisut löytyvät omaa työtä tuunaamalla”, Anneli kertoo.

Ajatuskumppani ja sparraaja työuran kaikissa vaiheissa

Yksilöiden tilanteet, tarpeet ja tavoitteet ovat aina erilaisia. Siksi työkykyvalmentajan tärkeimpiä taitoja onkin oikeanlaisen tuen tarjoaminen.

Moni hyötyy uraohjauksellisesta keskustelusta ja tiedosta koskien erilaisia työuria ja polkuja niihin pääsemiseksi. Tärkeää on myös tunnistaa, minkälaista osaamista tämän päivän työelämässä tarvitaan ja mitä kaikkea oma osaaminen pitää sisällään. Nämä auttavat hahmottamaan sitä, onko itsellä esimerkiksi osaamiseen liittyviä tarpeita.

Osatyökykyisten näkökulmasta tärkeää on myös esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyn tukemisen keinojen läpikäyminen. Lisäksi olennaista on toimeentuloon ja etuuksiin liittyvä ohjaus ja neuvonta.

”Työkykyvalmentajan ydinosaamista on yksilön osaamisen ja vahvuuksien sekä motivaation näkyväksi tekeminen. Me toimimme ajattelukumppanina työuran myllerryksissä ja autamme tekemään konkreettisia ja yksilöllisiä suunnitelmia. Niiden avulla voimme luoda yhdessä inhimillisesti kestävämpiä työuria”, Anneli toteaa lopuksi.

 

Sinua saattaisivat kiinnostaa myös nämä artikkelit:

Työkykyvalmennus tarjoaa keinoja motivaation ja työkyvyn turvaamiseen  

Rohkeat yritykset tarttuvat toimeen sujuvan arjen ja työkyvyn turvaamiseksi

Katso myös:

Työarjen nakertajat