Anni Penttilä jätti finanssialan taakseen hypätäkseen hoitoalalle ja biologian pauloihin

Anni Penttilä FImlabin edessä Finla Työterveydessä

Anni Penttilä on 26-vuotias bioanalyytikko-opiskelija, joka tekee laboratorioharjoitteluaan Finla Työterveydessä ja Fimlabin laboratoriossa. Anni on alun perin kotoisin Hauholta, missä hän sai viettää lapsuutensa maalaismaisemissa. Ensimmäisen ison muutoksen Anni teki lähtiessään opiskelemaan Bachelor of Business Administration -tutkintoa Hämeen Ammattikorkeakoulussa, josta hän valmistui vuonna 2019.

Pankkiala ei vienyt mukanaan

Työskenneltyään puolitoista vuotta finanssimaailmassa, Anni päätti vaihtaa alaa. Hän ei kokenut työtään motivoivaksi, vaan kaipasi lisää haasteita. Biologia on aina ollut lähellä Annin sydäntä, joten alanvaihto tuntui luontevalta.

”Bioanalyytikon tutkinto vaikutti houkuttelevalta sen käytännönläheisyyden ja erikoisalojen monipuolisuuden vuoksi. Pidän tarkkuutta vaativasta työstä ja omin käsin työskentelystä. Tästä syystä erityisesti patologian puoli kiinnostaa, jossa automatisoitujen laboratorioprosessien ohella on paljon käsityötä.”

Hienoa ja jännittävää tehdä oikeaa asiakastyötä

Tällä hetkellä Anni suorittaa näytteenottoharjoittelua. Fimlabin toimipiste, Finla Työterveyden yhteydessä, valikoitui hyvän sijainnin sekä rajatun asiakaskuntansa vuoksi Annin harjoittelupaikaksi. ”Finla tuntui kivalta, kun on rajattu asiakasmäärä työterveyden takia ja kotoa pääsi tänne kävellen.”

Ennen harjoittelua Annia hieman jännitti oikeiden asiakkaiden kohtaaminen. Onneksi toisten pistäminen tai veri ei Annia hirvittänyt, joten hän pääsi nopeasti asiakastyön makuun. Positiivinen yllätys harjoittelussa on ollut itsenäinen työskentely asiakkaiden kanssa, sekä kaikki tuki, mitä hän on saanut Fimlabin työntekijöiltä. Vaikka työ on ollut itsenäistä, niin apua on aina saanut, kun sitä on tarvinnut.

Miten Fimlabin ja Finlan yhteistyö näkyy Annin työssä?

Aloittaessaan harjoittelua, Anni ajatteli tulevansa ”Finlan labraan” töihin, sillä tällä nimellä asia oli esillä koulun harjoittelupaikkojen listassa. Fimlab on hyvin integroitunut Finla Työterveyden uumeniin sekä henkisesti että fyysisesti. Päivittäistyössä yhteistyö näkyy eri alojen vuorovaikutuksena, enemmän kuin esimerkiksi Kuninkaankulman laboratoriossa. Anni on myös pannut merkille, että lääkäreiltä tulee paljon pikatestejä iltapäivisin. Tämä lienee ominaista erityisesti työterveyslaboratoriolle.

Anni on viihtynyt Finlaysonilla. Finlan toimitilat ovat erittäin viihtyisät ja antavat positiivisen kuvan työterveydestä. Yhteisessä kahvihuoneessa sekoittuvat myös mukavasti sekä Finlan että Fimlabin työntekijät.

Parasta harjoittelussa on ollut itsevarmuuden kasvu omaan tekemiseen

Annin mukaan parasta harjoittelussa on ollut se, ettei isoja mokia ole sattunut. ”Veret ei ole tippunut lattialle, vaan ovat menneet putkeen.” Anni iloitsee myös siitä, että on päässyt tekemään omatoimista työtä sekä oppinut ja sisäistänyt homman nopeasti. Vaikka välillä vastaanotolla on rauhallista, niin harjoittelun näkökulmasta se on hyvä asia. On aikaa prosessoida, mitä on päivän aikana oppinut.

Opiskeluiden jälkeen Anni toivoo suuntaavansa patologian laboratorioon käsittelemään ja analysoimaan kaikenkokoisia ja näköisiä kudosnäytteitä. Ehkä pankkialalla ja hoitoalalla on sittenkin jotain yhteistä. Molemmissa tarvitaan tarkkuutta ja silmää yksityiskohdille.

Sinua saattaisivat kiinnostaa myös nämä blogiartikkelit:

Työkykyvalmennus tarjoaa keinoja motivaation ja työkyvyn turvaamiseen

Tunnistatko organisaatiosi työarjen nakertajat?