WEBINAARI – Elämän kriisititilanteet ja niiden kohtaaminen

Jokainen meistä kohtaa erilaisia kriisejä läpi elämän. Kriisitilanne palauttaa meidät perusasioiden äärelle ja näyttää meille elämän merkityksellisyyden. Vastaava työterveyspsykologi Heidi Ruohotie avaa meille kriisin käsitettä sekä antaa eväitä ja vinkkejä kriisin kohtaamiseen ja oman toimintakyvyn tukemiseen kriisitilanteessa.

>> Lue lisää

Finlalaisille alkanut vuosi tulee opettamaan uutta, kun työkykyvalmentajan johdolla myös työterveyspsykologi, työfysioterapeutti ja työterveyslääkäri pohtivat yhdessä kuntoutussuunnitelmia monenlaisista lähtökohdista.

Työterveyshuollon osaamista myös työelämän ulkopuolella oleville

Jokaisella työikäisellä on oikeus ammattitaitoiseen ja perusteelliseen työkyvyn arvioon riippumatta siitä, onko hän työsuhteessa vai ei. Finla Työterveys kuuluu vuonna 2023 Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen palveluntuottajiin, ja sitä kautta meillä on mahdollisuus olla mukana tukemassa hyvin erilaisia kuntoutuspolkuja – joskus jopa suoranaisia selviytymistarinoita.

>> Lue blogi

Hiihto on hyvä tapa kohottaa kuntoa.

Fyysisen kunnon vaikutukset työkykyyn

Miten saataisiin ihmiset liikkumaan ja huolehtimaan kunnostaan ja hyvinvoinnistaan? Onko meillä tulevaisuudessa työntekijöitä, joiden fyysinen kunto on riittävä työelämään? Työpaikan liikuntamyönteinen ilmapiiri, tuetut harrastusmahdollisuudet ja taukoliikunta ovat monelle helppo ja matalan kynnyksen keino alkaa harrastaa liikuntaa.

>> Lue blogi

Onnistumisen polku uuteen ammattiin

Aina työkyky ei riitä samassa työssä toimimiseen läpi työelämän. Vaikka osaamista on ja intoa riittäisi, tulee eteen tilanteita, joissa työuran uudelleen suuntaaminen on ajankohtaista ja järkevää. Lue Tomi Piipon tarina uudelle uralle lähtemisestä.

>> Lue blogi

Unettomuuden eri ilmenemismuotoihin voi saada apua lääkkeettömästä unenhuollon ohjauksesta.

Lääkkeetön unenhuollon ohjaus auttaa monia unettomia

Unettomuus on tänä päivänä yleinen ongelma työikäisille. Finla tarjoaa asiakkailleen lääkkeetöntä unenhuollon ohjausta sekä yksilö- että ryhmätasolla. Lääkkeetön unenhuolto on Käypä hoito -suositusten ensisijainen unettomuuden hoitomuoto, joka perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.

>> Lue blogi

Finlassa aloitetaan sunnuntain etävastaanotot 8.1.2023

Finlan aukioloajat laajenevat asiakkaiden toiveesta tammikuussa, kun aloitamme sunnuntaivastaanotot etäpalveluna 8.1.2023. Palvelemme asiakkaitamme sunnuntaisin klo 10.00–14.00.

>> Lue lisää

Menetämme 17 miljoonaa työpäivää vuodessa – Finlan kehittämä Tulevaisuuden työkyky -konsepti auttaa ennaltaehkäisemään työuupumusta

Finla Työterveys Oy on kehittänyt Tulevaisuuden työkyky -konseptin, jolla tuetaan työyhteisön hyvinvointia, osaamista ja urasuunnittelua. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan pienentää uupumisen riskejä ja vähentää sairauspoissaoloja.  

>> Lue lisää

Finlan työfysioterapian palvelupäällikkö Ulla Karkulahti

Varhaisen tuen toteutuminen edellyttää luottamusta

Finlan työfysioterapian palvelupäällikkö Ulla Karkulahden tutkimuksen mukaan esihenkilöt kokevat varhaisen tuen toteuttamisen haastavana ja toivovat työterveysyhteistyön tiivistämistä.

>> Lue blogi

Finlan työkykyvalmentaja Sarita Ikkala

Finlassa rakennetaan tulevaisuuden työkykyä

Finlan työkykyvalmentaja Sarita Ikkala on viime aikoina toteuttanut Finlan työterveyshuollon asiakasyrityksille lukuisia työkykyä edistäviä ryhmävalmennuksia, joille on syntynyt kasvava tarve.

>> Lue blogi