Miten saada luotettavaa tietoa organisaation tilasta muutoksen jälkeen? Finlan muutoskyselystä tukea kehityskohteiden löytämiseen

Organisaation johto pyrkii valmistelemaan laajan organisaatiomuutoksen mahdollisimman hyvin. Jotta muutoksien käytännön toteutumisesta ja onnistumisesta saadaan kattavasti tietoa, voidaan toteuttaa sähköinen muutoskysely.

Maailman mielenterveyspäivä 10.10. – miten työpaikalla edistetään mielenterveyttä?

Tämän vuoden mielenterveyspäivän maailmanlaajuisena teemana on nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys muuttuvassa maailmassa. Muuttuva maailma kytkeytyy läheisesti myös työelämään, sillä vuosien saatossa työn fyysinen kuormitus on hiljalleen korvautunut henkisellä kuormituksella

Työterveyslaitoksen laatukysely: Finla Työterveydellä erinomaiset edellytykset toteuttaa laadukasta työterveyspalvelua

Työterveyslaitos toteutti keväällä 2018 laatukyselyn, johon vastasi 158 yksikköä. Asiakasyritysten omista Finla Työterveys ylsi kyselyssä ainoana erinomaiseen laatuun.

Luonnossa liikkuminen lisää työn imua

Tuoreen tutkimuksen mukaan useammin ja pidempään ulkoilevat kokevat korkeampaa työn imua, tarmokkuutta ja omistautumista, ja he myös arvioivat positiivisemmin omaa tuottavuuttansa. Erityisesti ne työntekijät, joilla luonnossa ulkoilua kuuluu myös työaikaan, raportoivat työhyvinvointinsa parhaimmaksi.

Finla on osa Suomen Työterveys ry:tä

Finla Työterveys Oy on Suomen Työterveys ry:n suurin jäsenyritys. Yhdistys on työterveyspalveluita tuottavien yritysten verkosto, joka on ollut toiminnassa jo 40 vuotta.

Syksyn 2018 ensiapukurssit

Syksyllä 2018 järjestetään useita ensiapukursseja Finla Työterveyden asiakkaille. Myös yritykselle räätälöityjä ensiapukursseja on aina mahdollista kysyä yrityksen omalta työterveyshoitajalta. Ensiapukurssit […]

Erikoislääkärikonsultaatiot – Milloin ja miksi?

Työterveyshuollon palveluntarjoajan ja työnantajan välinen sopimus määrittää, missä laajuudessa erilaisia tutkimuksia ja kuvantamisia voidaan tehdä. Valtaosa sairauksista on hoidettavissa työterveyslääkärin ja muun tiimin toimesta. Toisen alan erikoislääkärin kannanottoa ei useimmissa tilanteissa tarvita.

Luottamuksellisuus työterveyshuollossa – mitä tietoja työterveyshuolto saa luovuttaa työnantajalle?

Mitä luottamuksellisuus tarkoittaa työterveyshuollossa? Mitä tietoja kulkee työnantajan ja työterveyshuollon välillä?

Näkökulmia työkykyyn – vaikuttaminen varhaisessa vaiheessa

Finla Työterveydessä on järjestetty asiakasyrityksille voimavaralähtöisiä työkykyvalmennuksia, joiden tavoitteena on auttaa työntekijää tunnistamaan työkykyyn vaikuttavat seikat omasta elämästään ja tarjota näkökulmia siihen, miten omaan työkykyyn on mahdollista vaikuttaa.