Työterveyden tehotiimi on työpaikan korvaamaton valttikortti

Työterveyslääkäri Minna Vinha ja työterveyshoitaja Marika Hautakoski

Finlassa työterveyslääkärit ja -hoitajat työskentelevät tiiviinä työpareina. Moniammatillinen yhteistyö helpottaa hoitopäätösten tekoa ja laajentaa näkökulmaa sekä työntekijöiden että työnantajien hyväksi. Jaettu vastuu myös vähentää työn kuormitusta.

Työterveyslääkäri Minna Vinha ja työterveyshoitaja Marika Hautakoski ovat työskennelleet yhdessä Finlan Hervannan työterveysasemalla vuodesta 2004 lähtien. Heidän keskinäinen yhteistyönsä on hioutunut saumattomaksi vuosien varrella – vahvuudet ja osaaminen ovat tulleet tutuiksi puolin ja toisin.

Hautakoski tekee ennalta paljon pohjatyötä, keskustelukäyntejä ja seurantaa, jolloin Vinha voi keskittyä diagnostisointiin ja hoitotyöhön. Selkeä työnjako tehostaa asiakaspalvelua ja tuo mielekkyyttä työhön.

– Minä koordinoin ja hoidan pääsääntöisesti yhteydenpidon yritysasiakkaisiin. Toimin linkkinä molempiin suuntiin ja selvitän moniammatilliselta tiimiltämme vastaukset asiakkaan eri kysymyksiin, kuvailee Hautakoski rooliaan.

Finlassa on todettu hyväksi toimintamalliksi keskittää asiakasvastuu työterveyshoitajille, koska heillä on yleensä laaja kokonaisnäkemys asiakasyrityksestä. Yritysten yhteyshenkilöiden on monesti helpompi tavoittaa hoitaja ja saada siten asioita nopeammin eteenpäin.

Yhteistyö vähentää kuormitusta

Sekä Hautakosken että Vinhan mielestä työn suola on sen monipuolisuus ja alan jatkuva kehittyminen. Työterveydessä asioita tarkastellaan useista näkökulmista, ja oman sävynsä tuo toimiminen yritysasiakkaiden kanssa.

– Työterveysasiantuntijan on oltava joviaali, koska hän ei voi asettua yksilön eikä yrityksen puolelle. Monesti tapaukset voivat olla haasteellisia, kun on soviteltava ja löydettävä toimiva ratkaisu molemmille osapuolille. Näissä tilanteissa työparin tuki on korvaamaton, kun voidaan yhdessä pallotella tilannetta, kertoo Vinha.

Myös Hautakoski kokee työparin keventävän henkistä kuormitusta. Vastuuta on helpompi kantaa yhdessä, ja ratkaisut syntyvät sujuvammin. Työparin kanssa löytyy aina reitti eteenpäin.

Muut työterveyshuollon ammattilaiset täydentävät tiimiä

Hautakoski ja Vinha ovat nähneet työterveyden kehityksen vuosien varrella. Moniammatillisuus on lisääntynyt – nykyään Finlassa on laaja joukko työterveyshuollon ammattilaisia, kun esimerkiksi työterveyspsykologeja ja työkykyvalmentajia hyödynnetään aiempaa useammin.

– Ennen työterveyspsykologeja piti konsultoida erikseen tapauskohtaisesti. Nyt yhteistyö on paljon luontevampaa, kun he ovat osa tiimiä ja tuntevat asiakkaat ja asiakasyritykset, kiittää Hautakoski.

Myös työkykyvalmentajien roolia on kasvatettu Finlassa, mistä on suuri apu monien asiakkaiden kipuillessa työkyvyn kanssa.

– Moniammatillisen tiimityön etuna on laajempi näkökulma, kun kukin asiantuntija tuo oman erikoisosaamisensa kokonaisuuteen. Asiakastapauksen yhteinen pohdinta saattaa joskus johtaa täysin erilaiseen lopputulokseen, kuin mihin olisin yksin päätynyt, painottaa työterveyslääkäri Vinha.

 


Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa työkyvyn säilymisen

Uudelle uralle tuki- ja liikuntaelinvaivoista huolimatta

Työkyvyn johtaminen perustuu tietoon, kuunteluun ja ymmärrykseen

Työterveyshoitajan monipuolinen työ on palkitsevaa ja haastavaa