Työterveyshoitajan monipuolinen työ on palkitsevaa ja haastavaa

Kuva on otettu Saarioisten tehtaalla, ja kuvassa ovat vasemmalta Virpi Pälvimää sekä Saarioisilta Taina Koivuranta ja Virve Laakso.

Finlan blogissa ääneen pääsee tällä kertaa työterveyshoitaja Virpi Pälvimaa:

Olen työskennellyt Finlassa työterveyshoitajana vuodesta 2007 alkaen. ”Paluumuutin” silloin takaisin Pirkanmaalle, lapsuuden maisemiin. Silloinen esimieheni pääkaupunkiseudulla suositteli minulle Tampereen Työterveys ry:tä, koska se olisi kuin ”yrityksen oma työterveyshuolto”. Olin etukäteen ajatellut pitää lyhyen tauon työstä, jotta saisin muuton kahden pienen pojan kanssa hoidettua rauhassa, mutta niin siinä kävi, että kun perjantaina lopetin työt Helsingissä, niin maanantaina olin jo Finlaysonilla uuden työni ääressä. Ja sillä tiellä olen edelleen.

Työterveyshoitajan työtä olen tehnyt noin 15 vuotta. Alun perin minusta piti tulla kouluterveydenhoitaja, mutta päädyin akuuttiperioperatiiviseksi sairaanhoitajaksi ja työskentelin joitakin vuosia leikkaussalissa anestesia- ja instrumenttihoitajana. Kouluterveydenhoitajankin töitä olen lyhyesti päässyt kokeilemaan, ennen kuin maastouduin työterveyshuoltoon. Työterveyshuollossa olen alusta asti vaikuttunut siitä tasa-arvoisuuden tunteesta työyhteisössä, joka kumpuaa varmaankin siitä vahvasta tiimityöskentelystä, jota Finlassa teemme. Vuosien aikana olen saanut tehdä töitä mahtavien ihmisten kanssa ja siitä olen erityisen kiitollinen.

”Monipuolisuutta työhön tuovat erilaiset yritykset.”

Työterveyshoitajan työssä kiehtovinta on työn monipuolisuus. Monipuolisuus on samaan aikaan palkitsevaa ja haastavaa. Aamulla saatan olla verikokeiden ottaja ja iltapäivällä olenkin jo yhdessä tiimini kanssa palaverissa yrityksen johdon kanssa keskustelemassa yhteisistä suuntaviivoista ja pohtimassa kuinka voisimme kehittää yhteistyötä vielä parempaan suuntaan: Millaisia työterveyshuollon raportteja voisimme tuottaa, jotta osaisimme kohdentaa yhteistyötä mahdollisimman osuvasti ja vaikuttavasti? Mitä odotuksia yritysyhteistyölle on, kun aloitamme jälleen uuden vuoden? Mitä uusia tuulia työterveyshuollon saralla on käynnissä?

Monipuolisuutta työhön tuovat erilaiset yritykset. Olen saanut tehdä yhteistyötä lentokenttähenkilöstön, isojen elintarvikeyritysten, kaupan- sekä opetusalan kanssa. Lisäksi olen saanut tehdä yhteistyötä monien valloittavien pienyritysten kanssa, mm. automuseon, puutarhan, kukkakaupan, automaalaamon, rakennusalan yritysten sekä monien muiden kanssa. Olen saanut kohdata mielettömän hienoja ammattilaisia, jotka kukoistavat oman työnsä äärellä, kun näen heitä heidän työpaikallaan omassa työssään.

”Saarioinen on ollut Finlan asiakkaana vuodesta 1974. Se on minulle hirmuisen arvokasta, että näinä aikoina on jotakin näin pysyvää.”

Tällä hetkellä toimin koordinoivana työterveyshoitajana Saarioisilla. Saarioinen on ollut Finlan asiakkaana vuodesta 1974. Se on minulle hirmuisen arvokasta, että näinä aikoina on jotakin näin pysyvää. Se kuvaa myös yhteistyön vahvuutta, luottamuksellisuutta ja jatkuvuuden arvostusta. Moni finlalainen työterveyshoitaja on tehnyt työtä yrityksessä ennen minua, ja jokainen on jättänyt sinne oman jälkensä. Se on minusta kiehtova ajatus. Koordinoivana työterveyshoitajana teen tiivistä yhteistyötä yrityksen henkilöstöpäällikön Paulan ja koordinoivan työterveyslääkärin Anniinan kanssa. Meidän tehtävänämme on varmistaa tasalaatuiset työterveyshuollon palvelut jokaiselle paikkakunnalle, missä Saarioinen toimii sekä raportoida sairauspoissaolo- ja kustannustiedot paikkakunnittain sekä koko konsernin tasolla. Hyvä, vuorovaikutuksellinen yhteistyö on avainasemassa, jotta voimme lisätä yrityksen työntekijöiden voimavaroja jatkuvassa muutoksessa. Onnistunut yritysyhteistyö on myös oman työni yksi voimavara. Tällä hetkellä pohdimme yhteisesti yrityksen ja tiimien kanssa keinoja mm. siihen, kuinka varhaisen tuen mallin toimintatapa saataisiin entistä varhaisempaan ja vaikuttavampaan käyttöön.

Työskentelen Saarioisten Valkeakosken tehtaalla kaksi päivää viikossa työfysioterapeutti Riikan kanssa. Meillä on tiivis ja hyvä yhteistyö tehtaalla yrityksen kanssa sekä omassa tiimissä, johon kuuluu myös työterveyshuollon erikoislääkäri Tarja. Käymme oman tiimin kanssa vähintään kerran kuukaudessa Finlan työkykyraportit läpi ja varmistamme, että työkykyasiat ovat hoidossa. Näiden lisäksi akuutteja asioita hoituu puhelimessa ja sähköpostitse.

”Kangasalla tapaan Saarioisten Sahalahden tiimiä ja voimme jakaa helposti ajankohtaisia asioita ja ammentaa hyviä käytäntöjä toinen toisiltamme.”

Työskentelen myös Finlan Kangasalan asemalla ja satunnaisesti Valkeakosken asemalla. Kangasala on ollut kotiasemani lähes alusta alkaen. Kangasalla, kuten myös Valkeakoskella on mukava, tiivis työyhteisö, jossa on hyvä tehdä töitä. Kangasalla tapaan Saarioisten Sahalahden tiimiä ja voimme jakaa helposti ajankohtaisia asioita ja ammentaa hyviä käytäntöjä toinen toisiltamme. Se on ollut arvokasta koordinointityötäni ajatellen.

Työpäiviini sisältyy terveystarkastuksia, sairausvastaanottoa, käyntejä työpaikoilla, erilaisia neuvotteluita sekä kirjallisia raportteja. Työterveyshoitajan työssä on jatkuva kehittämisen ja kehittymisen vire. Jatkuva kouluttautuminen onkin ensiarvoisen tärkeää. Tällä hetkellä osallistun Finla Akatemiaan, joka on suunnattu isoja yrityksiä hoitaville työterveyshoitajille. Koulutus tarjoaa antoisia ja innostavia kohtaamisia kollegoiden kanssa samalla, kun kehitämme omaa osaamistamme.

Kehittämiseen liittyen työnkuvaani kuuluu myös työterveyshoitajien edustus Finlan potilastietojärjestelmän kehittämistiimissä. Siinä työskentelee pieni, iloinen ja tehokas tiimi eri ammattiryhmistä. Tavoitteena on kehittää järjestelmää käyttäjäystävällisemmäksi sekä päivittää toimintoja. Päivitän myös ohjeistuksia työterveyshoitajille järjestelmään liittyen. Tässä tiimissä olen työskennellyt jo useamman vuoden ja koen työn antoisaksi vastapainoksi vähän eri vinkkelistä kuin työterveyshoitajan perustyön.

Erilaista sisältöä työhöni tuo myös debriefing-ohjaajana toimiminen. Olen toiminut debriefing-ohjaajana jo useamman vuoden ajan. Oma esimieheni Mirja on myös debriefing-ohjaaja ja sai aikoinaan minutkin siitä kiinnostumaan. Debriefing-istuntoon osallistuu yleensä myös yrityksen vastuuhoitaja. Debriefing on järkyttävän tapahtuman jälkeinen, ulkopuolisen ammattilaisen vetämä ryhmäkeskustelu. Sen tarkoituksena on auttaa käsittelemään äkillisen kriisin aiheuttamia reaktioita. Istunnon tavoitteena on työstää psyykkisiä reaktioita, kohdata todellisuus, normalisoida reaktioita, helpottaa tapahtuman jälkeistä ahdistusta ja ennaltaehkäistä myöhempiä stressireaktioita. Lisäksi sen avulla pyritään voittamaan tapahtuneen torjuminen, tukemaan normaalin surutyön käynnistymistä sekä auttamaan ryhmän keskinäisen tuen käynnistymistä.

”Tärkein tehtäväni on kuunnella ja ohjata myötätuntoisesti ja systemaattisesti keskustelua askel askeleelta kohti nykyhetkeä.”

Tilaisuudet ovat luonteeltaan kovin vaihtelevia. Tilanteet tulevat aina yllättäen. Kun kuulen debriiffaustarpeesta, niin oma mieleni suuntautuu heti kohti briiffaustilannetta. Henkinen valmistautuminen alkaa. Etenkin työyhteisöä kohdannut yllättävä kuolemantapaus on aina erityisen koskettava. Nämä tilanteet ovat herkkiä ja hienovaraisia. Tärkein tehtäväni on kuunnella ja ohjata myötätuntoisesti ja systemaattisesti keskustelua askel askeleelta kohti nykyhetkeä. Siihen hetkeen, kun suru on tullut ja kulkee mukanamme. Eikä sitä ole kiire hätistää pois.

Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat näkyneet työssämme kuluneen vuoden aikana monella tapaa. Minun työssäni näkyvintä on etäpalveluiden käytön lisääntyminen, teams-palaverit, maskin käyttö sekä ohjeistuksiin perehtyminen. Tietoa on onneksi saatu hyvin. Korona on tuonut epävarmuuden tunnetta monella tapaa. Työssä se on pakottanut uudistautumaan, ja ei voi kuin ihmetellä sitä ketteryyttä, jolla yritykset ja me kaikki olemme ottaneet uudet keinot käyttöön ja sopeutuneet niihin. Nyt tuntuu, että miten olemme edes pärjänneet ennen ilman teamsia.

Tässä pieni raapaisu työterveyshoitajan monipuolisesta ja antoisasta työstä omasta näkövinkkelistäni. Voin myös todeta, että esimieheni lausahduksessa vuosien takaa on paljon totta – ”Finlassa hoidetaan ihmisiä ja yrityksiä suurella sydämellä” – välillä jopa niin, että tuntuu kuin olisimme yrityksessä töissä.

 

Yläreunan kuva on otettu Saarioisten tehtaalla, ja kuvassa ovat vasemmalta Virpi Pälvimaa sekä Saarioisilta Taina Koivuranta ja Virve Laakso.