Moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa työkyvyn säilymisen

Muistilappu "valaistu lamppu" korkkitaululla.

Mitä tehdä, jos oma työ on fyysisesti liian rasittavaa? Mitä jos sairaudet yhdessä raskaan työn kanssa aiheuttavat fyysisiä oireita, kipuja, uupumusta, toimintakyvyn laskua ja lopulta sairauspoissaoloja?

Sairauspoissaolot monesti pidentyvät pidentymistään ja lopulta työelämään paluu poissaolon jälkeen voi tuntua jopa mahdottomalta.

Työpaikan ja henkilön tunteva työterveyshuolto on avainroolissa estämässä poissaolojen pidentymistä ja jopa liian varhaista työelämästä poisjääntiä. Finlassa näissä tilanteissa vahvuutena on matalan kynnyksen moniammatillinen yhteistyö, jonka avulla henkilön fyysinen tilanne ja työuran jatko saadaan nivoutumaan jokaiselle parhaiten sopivaksi ratkaisuksi.Finlan työterveyslääkäri Tuomo Vähäsarja ja työkykyvalmentaja Hannalea Wigforss työssään.

”Meillä koko työterveystiimi on yhden oven avauksen tai sähköpostin päässä, moniammatillista yhteistyötä tehdään arjen jokapäiväisissä tilanteissa aktiivisesti keskustellen”, kertovat Finlan työterveyslääkäri Tuomo Vähäsarja ja työkykyvalmentaja Hannalea Wigforss. Tuomo ja Hannalea työskentelevät Finlan pääkaupunkiseudun asemilla ja tekevät matalalla kynnyksellä yhteistyötä asiakkaiden erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi.

”Kun yhteistyötä tehdään matalalla kynnyksellä kaikkiin suuntiin, sekä Finlan sisällä, että asiakasyritysten henkilöstöhallinnon kanssa, saavutetaan parhaat tulokset kaikkien kannalta”, lisää Tuomo.

Työura jatkuu aktiivisen yhteistyön avulla

Yksi esimerkki työterveyslääkärin ja työkykyvalmentajan tiiviin yhteistyön hyvästä tuloksesta on case ”Pertti” (nimi muutettu). Pertti on viisikymppinen, raskasta työtä tekevä mies, jonka työ ja työolosuhteet ovat olleet fyysisesti hyvin kuormittavia. Viisi vuotta sitten Pertille alkoi kertyä sairauslomia eikä hän enää pärjännyt raskaissa töissä. Tuolloin sovittiin yhdessä työnantajan kanssa työtehtävien keventämisestä. Ajan myötä Pertti ei enää pärjännyt uudessakaan tehtävässä, ja pitkät sairauspoissaolot jatkuivat.

Huoleen tartuttiin työterveyshuollossa. Tuomo ohjasi asiakkaan erikoislääkärille diagnostiikan tarkentamiseksi sekä sen jälkeen erikoissairaanhoitoon hoitotoimenpiteitä varten.

Hoitotoimenpiteistä huolimatta Pertin työkyky oli selkeästi alentunut ja eläköitymisen uhka suuri, vaikka työikää olisi vielä jäljellä vuosia. Tuomo ohjasi Pertin Finlan työkykyvalmentaja Hannalean vastaanotolle miettimään työuran vaihtoehtoja. Pertin tilanteessa työkykyvalmentaja otettiin mukaan prosessiin varhaisessa vaiheessa, vaikka tuolloin fyysisten ongelmien hoitaminen oli vielä kesken. Hannalea lähti tukemaan Perttiä uraohjauksen keinoin eteenpäin jo siinä vaiheessa, kun Pertti vielä odotti leikkaukseen pääsyä. ”Ammatillisen kuntoutuksen prosessia on hyvä käynnistää mahdollisimman varhain, sillä isojen elämänmuutoksien tekeminen vaatii yleensä paljon aikaa. Asiakkaan kanssa pohditaan mahdollisia vaihtoehtoja perusteellisesti hänen työelämätoiveensa ja osaamisensa huomioiden.” Hannalea kertoo uraohjauksesta.

Kun Pertti oli toipunut leikkauksesta, ammatillinen kuntoutus arvioitiin oikea-aikaiseksi ja haettiin työeläkekuntoutuksesta ennakkopäätös. Hannalea ja Pertti olivat jo tehdyn ohjauksen aikana tehneet alustavia suunnitelmia ja nyt niitä päästiin työstämään valmiiksi. Kuntoutussuunnitelmaksi syntyi työkokeilu ohjaustyyppisessä työssä, jossa Pertti pääsi käyttämään aiempaa osaamistaan, mutta ilman entisen työn fyysistä raskautta. Työkokeilu sujui hyvin ja Pertti jatkoi uuteen työhön perehtymistä työvalmennuksen keinoin. Pertti on pärjännyt työssä hyvin ja kokee uuden työnkuvan mielekkääksi. Terveydentilan kannalta uusi kevyempi työ on sopiva ja mahdollistaa työuran jatkumisen.

Pertin tulevaisuus on vielä avoinna. Hänen aikomuksenaan on joko jatkaa työkokeilupaikassa tai vaihtoehtoisesti palata aikaisempaan työpaikkaan eri rooliin uuden osaamisen turvin.

Tärkeintä on, että työura saatiin jatkumaan aktiivisella yhteistyöllä eri toimijoiden välillä. Tähän ”yhteistyörenkaaseen” kuuluivat työntekijä, työnantaja, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito, eläkevakuutusyhtiö sekä työkokeilu- ja koulutuspaikka.

Miksi työnantajan kannattaa hyödyntää työkykyvalmentajan palveluita?

Muuttuva työelämä ja työurat vaativat monenlaista tukea. Kaikki mikä haastaa työkykyä ei ole terveydellistä.

Työkykyvalmentajat auttavat apua tarvitsevaa työntekijää löytämään paikkansa työelämässä, löytämään omia tavoitteita ja laatimaan suunnitelman niihin pääsemiseksi. Taustalla voi olla esimerkiksi työkyvyttömyyden uhka, toistuvia sairauspoissaoloja, työmotivaation puute tai ammatillisen kuntoutuksen käynnistämisen tarve.

Työkykyvalmentajan tapaamisissa ajatukset käännetään pois mahdollisista terveydellisistä rajoitteista ja keskitytään jäljellä olevaan työkykyyn, motivaatioon ja voimavaroihin. Joskus tämä saattaa tarkoittaa hakeutumista henkilölle soveltuvampaan työhön pienentäen työkyvyttömyyseläköitymisen riskiä. Yhtä lailla oman työuran ja tavoitteiden pohdinta työkykyvalmentajan kanssa voi sitouttaa ja motivoida henkilöä nykyiseen työhönsä.

Työkykyvalmennus Finlassa on vaihtoehtojen esiin nostamista, suunnitelmien ja muutostarpeiden konkretisoimista, sekä yrityksen että yksilön työhyvinvoinnin tukemiseksi. Pyrkimyksenä on päästä kiinni haasteisiin jo ennen varsinaisen työkykyongelman syntymistä ja siten vähentää myös sairauspoissaoloja.

 


Sopisiko ammatillinen kuntoutus sinulle?

Ammatillinen kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto silloin kun työkyky on heikentynyt. Kuntoutusta järjestää työeläkeyhtiöiden lisäksi myös liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt ja Kela.

Työterveyslääkärisi tai -hoitajasi voi ohjata sinut työkykyvalmentajan vastaanotolle. Työkykyvalmentajalta saat tarkempaa tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta ja konkreettista apua kuntoutuksen haussa. Uraohjuksen keinoin saat myös apua tulevaisuuden työelämän suunnitteluun.

Sinulla on oikeus työeläkekuntoutukseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Olet alle alimman vanhuuseläkeikäsi.
 • Olet ollut vakiintuneesti työelämässä.
 • Sinulla on voimassa oleva työ- tai yrittäjäsuhde tai sen päättymisestä ei ole kulunut yli kolmea vuotta.
 • Sinulla on sairaus tai vamma, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisen uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.
 • Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää työeläkekuntoutuksen avulla.
 • Sinulla on viimeisen viiden vuoden ajalta työansioita vähintään 37 725,23 euroa (vuoden 2022 taso).
 • Sinulla ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella.

Ammatillinen kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti mieltymyksesi, työkyvyn rajoitteesi sekä työ- ja koulutushistoriasi huomioiden. Tavoitteena on, että pystyisit uudessa työssäsi jatkamaan työntekoa ongelmitta.

Työeläkekuntoutus voi olla:

 • työkokeilua omassa työssä, uudessa tehtävässä omalla työnantajalla tai uudessa työssä uudella työnantajalla
 • työhönvalmennusta
 • koulutusta
 • oppisopimuskoulut

Työkykyvalmentaja on tukenasi koko kuntoutusprosessin ajan. Urasuunnittelun lisäksi sinua ohjataan etuuksien hakemisessa. Lisäksi saat apua myös konkreettisissa asioissa, kuten työkokeilun tai koulutus polun suunnittelussa sekä paikan hakemisessa.

 


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä sisällöt: