Työntekijätarina: Mikä sai Mirja Mustasillan viihtymään Finlalla yli 30 vuotta?

Mirja Mustasilta kädessään eläkkeelle jäämisen kunniaksi annettu kaunis kukkakimppu

Palvelukoordinaattori ja työterveyshoitaja Mirja Mustasilta eläköityy Finla Työterveydestä vuoden 2024 alussa yli 30-vuotisen työterveyshuollon uran jälkeen.

Mirjan hoitotyön ura alkoi sairaanhoitajana vuonna 1981 Tays:n lastenklinikalla. Hän työskenteli lasten sisä- ja syöpätautien osastolla esikoistyttärensä syntymään saakka. Terveydenhoitajaksi erikoistumisensa jälkeen hän työskenteli vielä mm. perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvoloissa. Työterveyshuoltoon ja silloisen Tampereen Työterveys ry.n palvelukseen Mirja tuli vähän sattuman kautta entisen työkaverinsa houkuttelemana vuonna 1988. Pikkulapsiarjen keskellä oli vaihteeksi mukavaa työskennellä aikuisten parissa. Sijaistaminen eri työterveysasemilla opetti ja tutustutti varsin nopeasti työterveyshuollon monipuoliseen maailmaan.

Kolmannen tyttären ja muutaman vuoden kotiäitiyden jälkeen Mirjan työt työterveyshuollossa jatkuivat vuonna 1993. Tuolloin elettiin keskellä suurta lamaa ja Pirkanmaalla kaatui mm. suuria rakennusliikkeitä, jonka vuoksi Mirjakin teki hetken töitä vain satunnaisesti ja suoritti samalla työterveyshuollon erikoistumisopintonsa. Onneksi vuodesta 1994 alkaen töitä on riittänyt Mirjalle Finla Työterveydessä monessa roolissa.

Mikä on motivoinut ja pitänyt kiinni työterveyshuollossa ja Finlalla?

Monipuolinen työ ja kehittymismahdollisuudet

Mirjan mukaan työn monipuolisuus, kouluttautumisen ja kehittymisen mahdollisuus koko työuran aikana on ollut keskeistä työssä viihtymisen kannalta. Edellä mainitut asiat ovat lisänneet Mirjan ammatillista osaamista ja mahdollisuutta olla monessa mukana ja näin työnimu on säilynyt. Pitkän työuran aikana työnkuva on muuttunut useamman kerran.

Mirja on toiminut pitkään palvelupäällikkönä (esihenkilönä) ja hänellä on ollut muitakin erityisvastuita Finlan sisällä, kuten kriisityön koordinointi. Hän työskenteli itsekin kriisitukityössä ohjaajana. Mirja toimi myös laboratoriotyön yhteyshenkilönä Finlan yhteistyökumppanille Fimlabille. Yhteistyön merkitys korostui eritysesti korona-aikana, jolloin palveltiin asiakkaita niin infektiovastaanotolla kuin koronatestaustoimessa.

Mirja on lähes koko työuransa tehnyt osittain myös yritysvastuullista työterveyshoitajan työtä asiakasvastaanottoineen. Tämä perustyön tekeminen on pitänyt jalat maassa ja kiinni työterveyshuollon ytimessä ja auttanut olemaan parempi esihenkilö. Asiakastyö ja yrityksen yhteyshenkilöiden kanssa tehty työ on tarjonnut haasteita, antanut suoraa palautetta, onnistumisen kokemuksia ja toki tuonut mukanaan joskus epäonnistumisiakin parhaista yrityksistä huolimatta.

Työterveyspalveluiden tarjoaminen on muuttunut vuosien varrella

Työuran alussa, kun mm. psykologeja ja työkykyvalmentajia ei vielä ollut työterveyshuoltotoiminnassa mukana ja työfysioterapeuttejakin oli vasta muutama, työterveyshoitajan työkenttä oli laaja. Mirja on pitänyt koulutuksia monenmoisista terveysasioista. Hän on vetänyt mm, stressinhallinta-/jaksamisryhmiä, opettanut rentoutumista ja tehnyt juttuja yrityslehtiin. Onneksi Finla on ollut edistyksellinen muiden työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden rekrytoinnissa ja jo pitkään on voitu jakaa töitä moniammatillisten työterveystiimien kanssa.

Työskentely opiskelijoiden ja mentoroitavien kanssa

Mirja toimi Finlassa vuosia myös opiskelijayhteyshenkilönä ja ohjasi itsekin terveydenhoitajaopiskelijoita harjoittelujaksoilla. Opiskelijaharjoittelujen kautta on aika monta nykyistä kollegaa jäänyt / palannut Finlalle töihin. Muun muassa nykyinen palvelu- ja asiakkuusjohtajamme Riikka Matilainen on aikanaan ollut Mirjan opiskelijana.

”Olin vuonna 1998 Mirjan opissa Kangasalla Saarioisten tehtaalla harjoittelujaksolla. Työterveyshuolto oli suuntautumisena kiinnostanut minua jo opintojen varrella, mutta Mirjan opissa kiinnostus vahvistui. Työn itsenäisyys kiehtoi, mutta kuitenkin jo silloin tehtiin tiimissä töitä työterveyslääkärin ja työfysioterapeutin kanssa Sahalahden työterveysasemalla.

Mirja oli hyvä opettaja ja antoi positiivisen kuvan työterveyshoitajan työstä. Yhteisen matkamme aikana Finlassa Mirja on aina ollut luotettava kollega, auttavainen ja aikaansaava. Työterveystoiminnan osaaja.”

Finla Työterveys Oy, Palvelu- ja asiakkuusjohtaja Riikka Matilainen

Mirja Mustasilta ja Riikka Matilainen
Mirja Mustasilta ja Riikka Matilainen kuvattuna Mirjan eläkekahvijuhlassa.

Viime vuosina Finlassa käynnistettiin mentorointiohjelma tukemaan terveydenhoitajataustalta tulevien hoitajien sisääntuloa työterveyshuoltoon. Mirja on ollut suunnittelemassa ja kehittämässä toimintaa esihenkilönsä Riikka Matilaisen kanssa. Hän on myös toiminut ohjaajana neljälle mentorointiryhmälle, ja yhteensä 15. terveydenhoitajalle.

Toimiva ja uudistuva työpaikka, työyhteisön tuki ja yhteistyö yli ammattirajojen

Hyvä työyhteisö, työkaverit ja toinen toisensa tukeminen hankalissakin paikoissa on ollut merkittävä työssä jaksamisen tuki ja Finlassa pysymisen liima. Vaikeissa paikoissa on voitu itkeä ja nauraa vuorotellen ja sitten jatkaa eteenpäin. Mirja muistaa mm. miten korona-ajan alussa hänellä ja monilla muillakin kollegoilla oli töitä todella paljon. Monet työprosessit vaativat uudelleenjärjestelyä, tarvikkeista oli hetken pulaa ja erilaisia ohjeita ja tiedotteita tehtiin aluksi monta viikossa muuttuvassa epidemiatilanteessa. Hyvä yhteen hiileen puhaltaminen ja yhdessä tekeminen yli toimenkuvien auttoi tässäkin eteenpäin.

Vuosien varrella Mirja on jakanut työkavereidensa kanssa arkea muutenkin. On saatu ja kasvatettu lapsia, pohdittu yhdessä elämän pulmia ja tuettu toinen toisensa jaksamista eteenpäin. On myös jaettu reseptejä, järjestetty laavuretkiä, keilailtoja ja juhliakin eriteemoin niin aluetiimien kuin koko Finlankin kanssa. Tätä kai se hyvä työyhteisö voi olla parhaimmillaan.

Miltä nyt tuntuu?

Eläkkeelle jääminen tuntuu vielä oudolta, vaikka se onkin ihan Mirjan oma päätös. Jatkossa Mirja aikoo antaa aikaansa lähipiirilleen mm. lastenlapsilleen ja harrastuksilleen mm. kutomiselle ja liikunnalle yhdessä miehensä kanssa. Matkustelu ja lukeminen yötä myöten ovat myös Mirjan mielessä. Toki ajoittain pientä työkeikkaakin voisi vielä välillä tehdä.

Mirjan viisauksia vuosien varrelta

Mirjan siivotessa luentomappejaan ja tiedostojaan, nousi esille muutamia arjen viisauksia vuosien varrelta:

  • Pohdi millaista tuulta viet itse omalle työpaikallesi ja toki muuallekin.
  • Ole ystävällinen ja töihin tullessasi sano moi/ huomenta työkavereillesi.
  • Jokainen meistä on joskus ”rikki”. Kerro murheestasi ystävälle, työkaverille tai ole itse tuki tarvittaessa toiselle.
  • Muista, että puhumatta työpulmatkaan eivät yleensä ratkea, puhu siis rauhallisesti hänelle, joka asiaan voi vaikuttaa.
  • Opettele sanomaan myös ei ja kerro esihenkilöllesi, jos jaksaminen on jo koetuksella. Kuormitusta voidaan monesti jakaa.
  • Tule tai ota yhteyttä työterveyshuoltoosi kaikenlaisissa vaivoissa ja murheissa ajoissa.

Mirja haluaa kiittää asiakkaitaan ja yhteistyötahojaan hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa kaikille lämminhenkistä joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2024!!


Lue lisää:

Työterveys – kustannus vai investointi? Lataa ilmainen opas!

Lahjaksi talvi terveempänä?