Valmennusta ja ohjausta työuran kipukohdissa.

Finlan työkykyvalmentajat auttavat apua tarvitsevaa työntekijää löytämään paikkansa työelämässä, löytämään omia tavoitteita ja laatimaan suunnitelman niihin pääsemiseksi. Työkykyvalmentaja voi olla myös esihenkilön, HR:n tai yrityksen tukena työelämätaitoihin, työkyvyn tukeen, osaamiseen ym. liittyvien luentojen ja keskustelutilaisuuksien vetäjänä. Lue lisää Tulevaisuuden Työkyvystä.

Finlan työkykyvalmentajat tuntevat myös Työeläkevakuutuksen, Kelan ja kunnallisten kuntoutuspalveluiden sisällön sekä osaavat ohjata tarvittaessa myös taloudellisissa haasteissa. Työkykyvalmentaja on pyydettäessä mukana työterveysneuvotteluissa tuomassa ratkaisuja työhönpaluun tukeen.

Miksi työkykyvalmentajan tapaamiseen?

  • työmotivaation puute tai työelämä jumi, näköalattomuus tai kaaoksen tunne
  • toistuvia sairauspoissaoloja
  • työkyvyttömyyden uhka
  • ammatillisen kuntoutuksen käynnistämisen tarve

Työkykyvalmentajan tapaamisissa kiinnitetään huomio nykyiseen työkykyyn, motivaatioon ja voimavaroihin, kuitenkin huomioiden terveydelliset rajoitteet. Joskus tämä saattaa tarkoittaa uudenlaista ajattelua omaan osaamiseen liittyen, vahvaa ratkaisukeskeisyyttä ja oivaltamista, toisinaan jopa hakeutumista soveltuvampaan työhön. Oman työuran ja tavoitteiden pohdinta työkykyvalmentajan kanssa voi sitouttaa ja motivoida jaksamaan paremmin omassa nykyisessä työssä.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa työhön paluun suunnitelman laatiminen, tilannekartoitus tai -selvittely, muutosvalmennus, oppimisvalmiuksien kartoitukset sekä ohjaus uuden työn tai koulutuksen löytämiseen ja siirtymiseen. Yhteistyö Finlan muun työterveystiimin kanssa, tai yhteistyö kouluihin, kelaan ym. ovat työkykyvalmentajan perustyötä.

Kysy lisää vastuutiimiltäsi!


 

Sinua voisi kiinnostaa aiheeseen liittyvät blogikirjoituksemme:

Treenaamalla osaamistasi vahvistat työhyvinvointiasi!

Sosiaalialan asiantuntija on tärkeä osa työterveyshuollon ennaltaehkäisevää työtä

Suurin hyöty työkykyvalmentajan yhteistyössä on ohjaukseen tulevan henkilön työelämän jatkuminen omiin voimavaroihin nähden sopivimmalla tavalla.