Valmennusta ja ohjausta työuran kipukohdissa.

Työkykyvalmentajamme auttavat apua tarvitsevaa työntekijää löytämään paikkansa työelämässä, löytämään omia tavoitteita ja laatimaan suunnitelman niihin pääsemiseksi.

Taustalla voi olla esimerkiksi
• työkyvyttömyyden uhka
• toistuvia sairauspoissaoloja
• työmotivaation puute
• ammatillisen kuntoutuksen käynnistämisen tarve

Työkykyvalmentajan tapaamisissa ajatukset käännetään pois mahdollisista terveydellisistä rajoitteista ja keskitytään jäljellä olevaan työkykyyn, motivaatioon ja voimavaroihin. Joskus tämä saattaa tarkoittaa hakeutumista henkilölle soveltuvampaan työhön pienentäen työkyvyttömyyseläköitymisen riskiä. Yhtä lailla oman työuran ja tavoitteiden pohdinta työkykyvalmentajan kanssa voi sitouttaa ja motivoida henkilöä nykyiseen työhönsä.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa työhön paluun suunnitelman laatiminen, tilannekartoitus tai -selvittely, oppimisvalmiuksien kartoitukset sekä uravalmennukset uuden työn tai koulutuksen järjestämiseen.

Tärkein etu työntekijälle on työelämän jatkuminen omiin voimavaroihin nähden sopivimmalla tavalla. Mahdollinen uudelleenkoulutus tai uudelle alalle siirtyminen laajentaa myös omaa osaamista ja työmarkkinakelpoisuutta.

 

Kysy lisää vastuutiimiltäsi!


 

Sinua voisi kiinnostaa aiheeseen liittyvät blogikirjoituksemme:

Treenaamalla osaamistasi vahvistat työhyvinvointiasi!

Sosiaalialan asiantuntija on tärkeä osa työterveyshuollon ennaltaehkäisevää työtä