Digiterveys®-ohjelma tukee henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia

Digiterveys®-ohjelma tukee henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia

Tiedotimme heinäkuun alkupuolella, että olemme solmineet lisenssisopimuksen Digiterveys.fi-palvelun kanssa. Työfysioterapeuttimme Helka Mäkelä ja Anne-Mari Lindholm ovat kesän aikana käyneet Digiterveys®-valmentajakoulutuksen ja ovat nyt entistä valmiimpia auttamaan Finlan asiakkaita kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.

Digiterveys® on kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ohjelma. Se on valmentajavetoinen ja sisältää henkilökohtaista sekä ryhmävalmennusta. Palvelua pääsevät käyttämään kaikki Finlan asiakkaat neuvottelemalla itselleen sopivimman palvelupaketin. Sopiva palvelupaketti saadaan selvitettyä hyvinvointikartoituksen avulla., Mäkelä tarkentaa.

Digiterveys®-ohjelma toimii hyvinvoinnin kehän periaatteen avulla ja se sisältää kahdeksan osa-aluetta. Ohjelmassa keskitytään aluksi vireyden ja itsensä tuntemisen kehittämiseen. Näiden jälkeen pureudutaan valmennettavan elintapojen, eli unen, palautumisen, ravitsemuksen, fyysisen aktiivisuuden ja kehonhuollon edistämiseen. Viimeisenä valmennuksessa keskitytään vuorovaikutustaitoihin ja tehdään tuloksia kokoava katsaus.

 

Motivaation lähteenä itselle sopivat tavoitteet

Ohjelman vaikuttavuus perustuu itsensä johtamiseen ja vuorovaikutukseen. Ohjelmaan osallistuva asettaa itselleen motivoivat tavoitteet omien arvojensa ja voimavarojensa mukaan ja syventää itsensä tuntemista valmennuksen aikana. Tukea antavat niin ryhmävalmennus ja ryhmän tuki kuin myös henkilökohtaiset tapaamiset valmentajan kanssa. Lisäksi ohjelman aikana osallistuja saa etävalmennusta, mikä vahvistaa motivaatiota.

Valmennuksessa käytetään erilaisia mittareita, testejä ja palautekeinoja tavoitteiden asettamisen ja ohjauksen tukena.

”Valmennettava saa käyttöönsä muun muassa Polar -aktiivisuusmittarin, Oura-älysormuksen unen ja palautumisen seurantaan sekä mobiilisovelluksen. Lisäksi hyödynnetään Digiterveys®-hyvinvoinnin geenitestiä, energiatestiä, hyvinvointikyselyä sekä liikuntatyyli-, syömistyyli- ja vuorovaikutusprofiilia palautteineen.”, Mäkelä summaa.

Ohjelman kesto vaihtelee neljän ja 12:n kuukauden välillä. Mäkelä kuitenkin suosittelee pitkäaikaisempaa valmennusta:

”Parhaimman hyödyn Digiterveys®-palvelusta sekä työntekijä että työnantaja saavat silloin, kun valmennus tehdään 9-12kk ohjelmalla. Tällöin haasteellisemmatkin muutostarpeet yksilön hyvinvoinnissa alkavat tuottaa positiivista tulosta.”

 

Hyötyjä sekä työntekijälle että työnantajalle

Työntekijälle valmennuksesta voi olla paljon apua oman hyvinvoinnin kehittämisessä. Valmennuksen tavoitteet ovat henkilökohtaisia ja ohjelma etenee pienin, mutta määrätietoisin askelin.

Tavoitteiden seuraaminen eri mittareiden ja profiilien avulla auttaa työntekijää näkemään, mikä osa-alue hänellä vaatii eniten töitä. Valmentajan tuella hän pystyy asettamaan pitkäaikaisia motivoivia tavoitteita heikkojen osa-alueiden kehittämiseen. Näin saavutetaan pysyviä tuloksia yksilön hyvinvointiin.”, Mäkelä lisää.

Digiterveys®-ohjelmassa oman kehittymisen seuraaminen on helppoa ja myös työnantajan on vaivatonta seurata ohjelman vaikuttavuutta ryhmäraporttien avulla.

”Työntekijä motivoituu ja sitoutuu työhönsä paremmin, kun työnantaja tarjoaa hänelle mahdollisuuden oman hyvinvointinsa kartoittamiseen sekä pitkälliseen tukemiseen. Siksi ohjelmalla on positiivisia vaikutuksia työn tuottavuuteen.”

Digiterveys® on lisämaksullinen palvelu, joka on osa kattavia työhyvinvointipalveluitamme ja digitaalisia palveluitamme. Jos haluat palvelun käyttöön myös teidän yritykseenne, ota yhteyttä omaan hoitajaanne ja neuvottele yrityksellenne sopiva palvelupaketti.