Osaaminen ja uuden oppiminen kunniaan — Aki sai aikuisella ikää uuden uran ammatillisen kuntoutuksen kautta

Oppiminen on mahdollisuus, joka meille annetaan kautta elämänkaaren. Aiemmin ajateltiin ikäeriytyneesti, koulutus tuli hankkia nuorena, alaikäisenä, työura tehtiin mielellään samassa työpaikassa. Elämästä nauttimisen käsitettä viljeltiin rohkeammin vasta työuran lopussa ja vanhuuseläkeiän alkutaipaleella.

Onneksi nykyinen ikäyhdentynyt ajattelumalli mahdollistaa oppimisen mahdollisuudet kaikissa elämänvaiheissa. Aikuisiällä oppiminen on jopa helpompaa, kun tiedät pohjataitosi, vahvuutesi ja ominaisuutesi. Ajatuksia voi kirkastaa tietoisiksi vahvuuksiksi yhdessä työterveyden työkykyvalmentajan kanssa.

Akin matka kohti kutsumusammattiaan

Jokaisella on omat vahvuutensa, joita kannattaa hyödyntää erityisesti uuden työuran edessä. Aki päätti lähteä opiskelemaan uutta alaa ja tämä on Akin uratarina.

Aki oli muutama vuosi sitten ammatinvaihdon edessä. Hänellä oli takanaan pitkä ja hieno työura, mutta terveydentilan muutokset estivät silloisessa työssä jatkamisen. Tilannetta kartoitettiin työkykyvalmentajalle ohjauksen myötä ja Akilla mahdollistui polku kohti uutta työtä työeläkevakuutusyhtiön tukemana.

Akista huokui heti ensitapaamisella merkittävä lämpö, kyky empatiaan sekä ihailtavan kohtelias tapa kohdata ympärillään olevat ihmiset. Vahvuudet olivat siis helppo nimetä ja havaita yhdessä. Vaikka ammatinvaihto ja kouluttautuminen aluksi vaikuttivat isolta askeleelta, niitä kohti lähdettiin nopeasti etenemään. Aki sai koulupaikan, sekä työkokeilun kautta oppisopimuspaikan ohjaajan tehtävään Aitoon koulutuskeskuksesta. Alkoi matka, joka johti kutsumusammatin löytymiseen ja vakituiseen työsuhteeseen.

”Olemme saaneet Akista hyvän asumispalvelutyöntekijän. Oppisopimus antoi meille kaikille paljon. Tämä opiskelumuoto on mielestäni sopinut, niin Akille kuin työyhteisöllekin. Akin elämänkokemus näkyy hyvällä tapaa työnteossa. Hän on ottanut rohkeasti kontaktia ja vastuuta opiskelijoista.”

– Kirsti Hallikainen, Aitoo, asumispalveluvastaava –

Aitoon koulutuskeskuksen hallintojohtajan Marita Sarkolan ajatuksia Akin polkuun ja oppisopimuksella etenemiseen: Oppisopimus on hyvä reitti uuteen ammattiin ja soveltuu erityisesti aikuisille, joilla on jo kokemusta laajemmin työelämästä.

Akin oppisopimusaika sujui hyvin, koska hän oli motivoitunut ja koki olevansa oikeassa paikassa ja tekevänsä työtä, jolla on merkitystä.  Aluksi Aki oli epävarma, koska hän ajatteli työn olevan liian fyysistä, mutta kun ohjaustaidot ja asiakastuntemus vahvistuivat, tilanne helpottui

Aki haki meillä avoinna olevaa paikkaa ja on nyt meillä vakituisessa työsuhteessa. Mukavaa oli saada asumispalveluihin osaava ja tiimitaitoinen tekijä. Kiitokset Finlalle ja Saritalle, omasta ja Akin puolesta, koska ilman työkykyvalmentajan ohjausta ei Aki olisi meille koskaan löytänyt.

Kirsti Hallikainen, Aitoo, asumispalveluvastaava ja Aki

Akin ajatuksia oppimiseen ja uuden ammatin opiskeluun

”Alussa muutokset kuulostivat abstrakteilta, urasuunnittelun vaiheessa testit ja keskustelut herättivät kysymyksiä ja vähän epäilyjä, johtaako tämä mihinkään.” Aki kertoo ja lisää, että kuitenkin nopeasti asia konkretisoitui suunnitelmaksi, joka johti työkokeiluun ja sen jälkeen soveltuvuustesteihin ja koulupaikan hakuun.

Prosessi vahvisti luottamusta, että suunta on oikea ja ”toi se mun juttu on”.  Aki painottaa kokemuksestaan käsin urasuunnan muutoksessa kolmea seikkaa:

  1. Työkykyvalmentajan kanssa suunnitelman luonti — konkreettisen ja realistisen suunnitelman teko on todella merkittävä asia.
  2. Oppisopimuspaikan saaminen on toinen tärkeä asia. Tässä tehtävässä pitää päästä tekemään monipuolisesti opiskeltavaa asiaa, eikä vain pientä osaa.
  3. Kolmas tärkeä asia on, että myös koulutuspaikka ja opettaja ymmärtävät, että ammatinvaihtajalla voi olla pitkä aika edellisistä opiskeluista. Ei pidettäisi itsestään selvänä asioita, vaan opettaminen olisi kokonaisvaltaista ja kädestä pitäen, jos tarve vaatii. Aikuisopiskelijalle räätälöinti ja henkilökohtaisen koulutussuunnitelman tekeminen korostuu. Sen lisäksi henkilökohtainen keskustelu oppimisen etenemisestä on tärkeää.

Positiiviset kokemukset kumuloituvat ja vahvistavat itseluottamusta uuden edessä

Aki palaa kerronnassaan monesti ajatukseen positiivisesta kohtaamisesta ja kannustuksen saamisesta. ”Millaisiin ihmisiin omalla polullaan törmää, on merkitystä. Jos saa positiivisuutta ympärilleen, vahvistuu oma luottamus muutokseen ja että asiat kyllä selviävät. Yhteistyö Finlan suuntaan on ollut minulle välttämätöntä, jotta uskalsin lähteä uran muutokseen.”

Työkokeilun aikana Aki huomasi, että Aitoon opiskelijat uskalsivat lähestyä häntä ja luottaa häneen nopeasti. Kokemus oli niin positiivinen, että työ opiskelijoiden parissa tuntui Akista kutsumusammatilta.

– Palaute opiskelijoilta minulle ohjaajana oli aitoa ja herätti varmuutta. Työn osaamisesta sain jo varhain palautetta, vaikka olin vasta aloittamassa koulutusta. On ollut vähän niin kuin lottovoitto, että olen saanut edukatiivisen suhteen sekä Saritan, Finlan että työpaikan kanssa. Kaikki ovat tukeneet ja antaneet tilaa oppia. Tunnelma Aitoossa on tervetullut ja yhteisöllinen koko ajan ja kautta linjan koko henkilökunnan kanssa tekeminen on ollut sujuvaa, Aki sanoittaa kokemustaan.

Hyvä suunnitelma on onnistumisen a ja ö

Akin kokemus oppisopimuksesta on positiivinen. Aki toteaa, että oppisopimusopiskelun hyöty on siinä, että näet päivittäin jo sitä alaa mihin kouluttaudut, sekä teoreettisella tasolla että itse toteuttaen työssä. Aikajana teorian ja käytännön välillä on lyhyt, mikä helpottaa oppimista. Osaaminen kehittyy kokonaisvaltaisesti, 4 – 6 viikon harjoittelujakso muuttuu jatkuvaksi harjoitteluksi.

Lopuksi vielä Aki toteaa, jos perusta uramuutokselle tehdään hatarasti työkykyvalmentajan, vakuutusyhtiön ja ammatinvaihtajan kesken, voi prosessi keskeytyä helpommin. Esimerkiksi pitkät insinööriopinnot, omassa tilanteessani, olisivat olleet virhesuunnitelma. Suunnitteluun kannattaa uhrata aikaa ja miettiä ammatteja sekä omia vahvuuksia ja heikkouksia rauhassa ja kannustaen. Näin syntyy luottamus omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Voimavaroja ei kannata uhrata sellaiseen, missä omat vahvuudet eivät pääse esille.

Ammatinvaihto ei ole aina valintakysymys

Ammatinvaihto aikuisiällä ei ole monellekaan pelkästään valintakysymys. Elämänmuutosta edeltää monesti pitkäaikainen kipuilu terveyden, jaksamisen tai/ja soveltuvuuden kanssa. Lähes aina sitä vastoin mukana on sisäinen motivaatio pärjätä ja olla merkityksellinen työelämässä.

Akin polku uuteen ammattiin osoittaa kykyä sopeutua ja innostua. Sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta on merkittävää tukea työuran jokaisessa vaiheessa olevia löytämään omat vahvuutensa, kutsumuksen ja osaamisalueensa. Merkityksellisen työn löytyminen on kuin positiivinen lumipalloefekti, se levittää ympärilleen onnistumisia ja aitoja tekoja.

Kirjoittaja:

Sarita Ikkala
Tiimivastaava
Työkykyvalmentaja
Työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija
Finla Työterveys Oy

Aiheesta lisää:

Video: Työkykyvalmentaja Sarita Ikkala kertoo ryhmävalmennuksista.

Webinaari: Miten säätelet stressiäsi

Kaikki ajankohtaiset