Miten urheilupsykologin ja työterveyspsykologin työ kohtaavat toisensa? – Haastattelussa Finlan työterveyspsykologi Miia Metsänen

Miten urheilupsykologin ja työterveyspsykologin työ kohtaavat toisensa?

Filosofian tohtori Miia Metsänen on toiminut Finlassa työterveyspsykologina reilun kahden vuoden ajan Finlaysonin, Nokian ja Sarankulman työterveysasemilla. Metsänen toimii tavallisten työterveyspsykologin tehtävien lisäksi johdon työnohjaajana ja coach-tehtävissä (Master CSLE). Tuoreena ja mielenkiintoisena lisäyksenä Metsäsen osaamisalaan on tullut urheilupsykologin sertifikaatti.

Mutta mikä sai työterveyspsykologin erikoistumaan myös urheilupsykologiaan?

Toisin kuin moni äkkiseltään olettaa, Metsäsen kiinnostuksen kipinä urheilupsykologiaa kohtaan ei syttynyt oman urheilutaustan kautta. Sen sijaan omien lasten urheiluharrastuksia kentän laidalta seuranneena psykologia alkoi kiinnostaa urheilukentällä tapahtuvat ilmiöt.

”Ajauduin urheilupsykologian pariin puhtaasti äidin roolin kautta. Aloin pohtia junioriurheilun ilmiöitä psykologin näkökulmasta: miten junioriurheilija kokee urheiluun liittyvän jännityksen, tappion tuoman pettymyksen tai kilpailutilanteet? Myös joukkueiden toiminta on psykologin näkökulmasta kiinnostavaa.”, Metsänen taustoittaa.

Kiinnostuksen myötä Metsänen lähti selvittämään urheilupsykologin koulutuspolkua. Tähän päivään mennessä urheilupsykologian opintoja on kertynyt jopa yli vaaditun opintopistemäärän, ja urheilupsykologin sertifikaatin hän sai joulukuussa 2018. Kokemusta hänellä on kertynyt eri urheilulajeista niin joukkue- kuin yksilövalmennuksen puolelta. Eri urheilulajeista hän on toiminut eniten salibandyn parissa, mutta asiakaskuntaa on kertynyt myös muun muassa motocrossista, ratsastuksesta, cartingista ja agilitysta.

Urheilupsykologin ja työterveyspsykologin rooleissa on paljon yhteistä

Urheilupsykologi toimii urheilijan tai joukkueen tukena paitsi urheilusuorituksessa ja harjoittelussa, myös muilla urheilijan elämän ja hyvinvoinnin osa-alueilla. Aivan kuten työntekijällä työn ulkopuolinen elämä vaikuttaa työsuoritukseen ja työssä jaksamiseen, myös urheilijalla elämän eri osa-alueilla on merkitystä urheilusuorituksen kannalta ja päinvastoin. Siksi kysyttäessä urheilupsykologian ja työterveyspsykologin työn välisestä yhteydestä yhtäläisyyksien määrä on todella runsas.

”Urheilupsykologia ja työterveyspsykologin työ kohtaavat todella hyvin, sillä täällä käyttämäni työkalut ovat hyvin hyödynnettävissä myös urheilupsykologian puolella. Vaikka aihepiirit ovat toisiinsa nähden erilaiset, sekä urheilussa että työelämässä tärkeiksi nousevat samat ilmiöt, kuten palautuminen, jaksaminen ja hyvinvointi. Urheilija ja työntekijä saattavat kohdata samanlaisia ongelmia esimerkiksi elämän aikatauluttamisessa, ravitsemuksessa tai palautumisesta huolehtimisessa.”, Metsänen korostaa.

Työterveyspsykologin tausta auttaa urheilupsykologian puolella myös ryhmien rakenteiden hahmottamisessa.

”Urheilun puolella on paljon hyötyä siitä, että ymmärrän ryhmien rakenteita ja toimintaa. Erilaisia konfliktitilanteita saattaa syntyä niin urheilijan ja valmennettavan välillä kuin myös joukkueen tai työyhteisön sisällä. Koen, että molempien maailmojen kohdalla roolini on hyvin samanlainen: kuljen molemmissa asiakkaan rinnalla. Urheilun puolella se näkyy psyykkisenä valmennuksena ja myös työterveyspsykologin roolia voidaan ajatella ikään kuin sparraajana. Molemmissa tapauksissa ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti ja pyritään ohjaamaan henkilöä kohti parempaa suoritusta ja hyvinvointia.”


Työterveyspsykologit ovat kiinteä osa Finlan asiakkaiden työterveystiimiä, joka huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista, työkyvyn ylläpidosta ja sairauspoissaolojen hallinnasta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Lue lisää työterveyspalveluistamme ja ota meihin yhteyttä, niin kerromme aiheesta mielellämme lisää!