Ensiapukoulutuksesta valmiuksia työyhteisölle

Finlareportteri työterveysammattilaisen matkassa

Finlareportteri oli mukana työterveyshoitaja Outi Takaluoman luotsaamalla ensiapukurssilla, joka pidettiin tällä kertaa Golf Pirkkalan ja Ravintola Bufferin henkilöstölle golfkentän tiloissa. Tarve kurssille oli noussut sekä esimiehen että henkilöstön toiveesta. Edellisenä kesänä uutisoitiin golfkentillä sattuneista tapaturmista, jotka herättelivät varautumaan ongelmatilanteiden varalle. Työterveyshuolto tarjosikin mahdollisuuden räätälöityyn ensiapukoulutukseen, jossa huomioitiin yrityksen erityistarpeet.

Bufferi ja Golf Pirkkala työllistävät paljon kausityöntekijöitä, joten tiivis tietoisku ensiaputaidoista nähtiin hyvänä ratkaisuna. Työterveyshuolto oli suunnitellut kokonaisuuden, joka sopi tähän ajatukseen ja kohderyhmälle hyvin: painopiste oli ensiaputaidoissa, jotka ovat todennäköisiä ja tavanomaisimpia golfkenttäympäristössä. Koulutuksessa treenattiin elvytystaitoja Anne-nuken avulla ja perehdyttiin muun muassa allergisiin reaktioihin, kyyn tai ampiaisen pistoihin, yleisimpiin sairauskohtauksiin ja tapaturmiin sekä luonnonilmiöistä johtuviin erityistilanteisiin. Hätätilanteita käytiin läpi sekä henkilöstön että asiakkaiden näkökulmasta. Yksi osallistujista  joutuikin jo pian kurssin jälkeen tositoimiin asiakkaan saatua aivoverenkiertohäiriön kentällä. Työntekijä tunnisti oireet, osasi hälyttää apua ja järjesti toimituksen sairaalaan. Koskaan ei voi tietää, milloin ensiaputaitoja ja valmiuksia tarvitaan!

Osallistujat kokivat kurssin kokonaisuudessaan antoisaksi. Sisältö vastasi hyvin tarvetta ja kausityöntekijät tunsivat kurssin jälkeen olonsa varmemmaksi hätätilanteiden kohtaamista ajatellen. Yleisön puolelta kiitosta tuli erityisesti kurssin räätälöinnistä ympäristöön sopivaksi sekä mukaansatempaavasta esitystavasta, jossa pääsi osallistumaan ja keskustelemaan.

”Kurssien vetäminen ei ole koskaan kalvosulkeisia vaan ajatuksia herättelevää osallistavaa toimintaa, jolloin tietotaito karttuu parhaiten”, painottaa myös Takaluoma.
Työterveyshoitaja Outi Takaluoma on vetänyt ensiapukursseja vuodesta 1999 lähtien ja rautainen ammattitaito löytyy taustalta: ETK ensiavun- ja terveystiedon koulutus sekä kokemusta ensiapukoulutusten vetämisestä monissa yrityksissä, hyvin erilaisissa ympäristöissä. Työterveyshoitajan vetämillä kursseilla otetaan aina työympäristön erityisvaatimukset huomioon, jolloin kurssi räätälöidään työpaikkakohtaisesti. Mikäli kiinnostuit aiheesta ja mietit, olisiko ensiapukoulutuksesta hyötyä teidän yrityksessänne, ota yhteys omaan työterveyshoitajaasi ja tiedustele kurssimahdollisuuksista.

Outi Takaluoma näyttää mallia Anne-nukella.
Outi Takaluoma näyttää mallia Anne-nukella.