Framery Oy

Framery Anni

”Kasvun keskellä on tärkeää, että meitä kuunnellaan.”

Euroopan kovimmin kasvavien yritysten joukkoon kuuluva Framery tekee äänieristettyjä työtiloja, jotka mahdollistavat tehokkaan ja häiriöttömän työskentelyn erilaisissa toimistoissa ja kasvattavat ihmisten onnellisuutta työssään. Kiihkeä kehitys tuo mukanaan jatkuvan muutoksen, ja se edellyttää myös työterveydeltä joustavuutta, ennakointia ja asiantuntemusta.

Frameryn henkilöstöjohtaja Anni Hallila kertoo, että yrityksen päämäärä on tehdä asiakkaidensa työtiloista tehokkaampia, hiljaisempia ja onnellisempia.

”Avokonttoreissa keskustelut käydään usein muutamien ihmisten kesken. Äänieristettyjä työtiloja kaivataan esimerkiksi silloin, kun keskustelu edellyttää luottamuksellisuutta tai hiljaista ympäristöä. Toisaalta taas äänieristetyssä työtilassa käyty keskustelu ei häiritse avokonttorin muita työntekijöitä, jolloin yleinen viihtyvyys ja työtehokkuus kasvavat”, Hallila summaa.

Finlan asiantuntijoiden luo on helppo päästä

Framery on yksi Suomen ja koko Euroopan kovimmista kasvuyrityksistä. Kova kasvutahti ja työelämän murros tarkoittavat sitä, että se mikä oli totta eilen, ei välttämättä päde enää tänään.

”Meidän toimintatavat, prosessit ja koko organisaatiorakenne ovat dynaamisessa muutoksessa, jolloin jokaisen työntekijänkin tontti muuttuu jatkuvasti”, toteaa Hallila. ”Uutta on opittava koko ajan ja nopeasti, ja se voi muuttua kuormittavaksi, ellei työkyvystä ja osaamisesta pidetä huolta. Siksi työterveydenkin pitää olla valmis reagoimaan tehokkaasti. Haasteet ja ratkaisut on tunnistettava yhdessä.”

Frameryn tehdas sijaitsee Tampereella, joten suurin osa työntekijöistäkin kuuluu Pirkanmaan työterveysasemien piiriin. Hallilan mukaan Finlan palvelut tukevat kuitenkin Frameryn toimintaa myös muualla Suomessa.

”Olemme huomanneet, että Finla kykenee skaalaamaan palveluitaan kasvun mukana”, Hallila kertoo. ”Palvelua saa nopeasti myös muuttuviin tarpeisiin. Finla on auttanut meitä myös etäpalveluiden tai uusien paikallisten toimipisteiden avaamisen kautta. Nopeasti kasvava henkilöstömäärä haastaa myös palveluiden saatavuutta Tampereella, mutta tähänkin on pystytty vastaamaan nopeasti. Heidän luokseen on aina helppo päästä.”

Kasvun tukeminen vaatii yhteistyötä

Frameryn työterveyspalvelun pohja on perinteisessä perusterveydenhuollossa, mutta päähuomio kiinnittyy ennaltaehkäisyyn sekä kiinteään yhteistyöhön, joka toimii kasvun tukena.

”Me olemme tuotantoyritys, joten kasvavien tuotantomäärien mukana myös tehtaan työympäristö muuttuu”, selventää Hallila. ”Silloin myös ergonomia-asiat ja toimintatavat muuttuvat. Työterveys on tukena muutosten vaikutusten kartoituksessa ja toimenpidearvioissa, jotta sairauksia, vammoja ja rasituksia voidaan ehkäistä.” Toisaalta jatkuva muutos voi olla haastavaa myös henkisesti. Hallila myöntääkin, että kun työnkuva muuttuu, laajenee ja kansainvälistyy, vaatimukset uuden oppimiselle kovenevat. Kaiken kasvun keskellä onkin tärkeää panostaa myös henkiseen hyvinvointiin.

”On erittäin tärkeää, että meidän työntekijöitä kuunnellaan”, Hallila korostaa. Kuukausipalaverit Frameryn oman People & Culture -tiimin sekä Finlan välillä pitävät kaikki osapuolet ajan tasalla siitä, missä mennään ja mitä uutta on ilmennyt. Hallilan mukaan palaverit ovat erinomainen alusta suunnitella ja kehittää toimenpiteitä, joilla toimintaa ohjataan. Suunnittelu ja kehittäminen näkyvät käytännössä esimerkiksi juuri tuotantopuolen ergonomiassa. Aina kun työoloissa tapahtuu suurempia muutoksia, työterveysfysioterapeutti käy ne läpi yhdessä työturvallisuusryhmän kanssa.

Toinen konkreettinen ja tärkeä esimerkki työssä jaksamisen tukemisesta on esimiesten sparraus, sillä monet tiiminvetäjät saattavat olla esimiesasemassa ensimmäistä kertaa. ”Esimiesten kanssa keskustellaan säännöllisin väliajoin siitä, miten heillä menee ja voidaanko heidän työhyvinvointiaan jotenkin tukea tai kehittää”, Hallila täsmentää. Myös syksylle suunnitelluissa hyvinvointikuukausissa Finla on toiminut Frameryn tukena toteuttamassa mm. unikoulua, taukojumppia sekä kampanjaa, jolla kannustetaan irti nikotiinista ja kohti terveempiä elintapoja.

Finla on sataprosenttisesti kotimainen ja asiakkaidensa omistama

Hallila kertoo, että Framery etsi työterveyskumppania, joka on paitsi tavoitettavissa, myös perillä siitä, mitä toimialalla vaaditaan myös tulevaisuudessa. Tieto- ja tuotantotyön yhdistäminen luo monenlaisia vaatimuksia.

”Finlasta huomaa heti, että töitä tehdään yhdessä. He ovat selkeästi tiimi, jolloin vuorovaikutus ei ole vain yhden henkilön takana”, Hallila sanoo. Hän kehuu toimivaa ja kattavaa puheyhteyttä eri ammattilaisten välillä. ”Se helpottaa kiteyttämään meille missä mennään ja miten moniammattilaistiimi tekee yhdessä vaikuttavia toimenpiteitä. Finlalla ollaan kiinnostuneita meistä yrityksenä. Siitä, mitä me teemme ja kuinka meillä jaksetaan.” Hallilan mielestä Finla tukee ja ymmärtää suomalaista teollista työelämää, ja nykyisessä kiihtyvässä murroksessa siitä voidaan oppia jatkuvasti lisää.

”Finla on sataprosenttisesti kotimainen ja asiakkaidensa omistama, ja meille se näkyy siinä, että asiat tehdään yhdessä”, Hallila toteaa lopuksi. ”Meillä on sellainen olo, että he ovat läsnä ja lähellä. Toiminnalla on yhteiset intressit, eikä kumpikin pyri vain omiin päämääriinsä. Me olemme sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen, ja se tavoite on pitää meidän työntekijämme onnellisina ja työkykyisinä.”