Alma Media

Alma Media HR-manageri Merja Ristilä

”Finla todella ajattelee työntekijöidemme parasta”

Media- ja palvelubrändeistään tunnettu Alma Media on monikanavainen konserni, jonka liiketoiminta kattaa Suomessa useita eri osa-alueita. Henkilöstön toimenkuvien laaja kirjo vaatii myös työterveyskumppanilta joustavuutta, tavoitettavuutta sekä eri alojen tuntemusta.

”Alma Media -konserni muodostuu useista eri yhtiöistä”, kertoo Merja Ristilä, eräs konsernin HR-managereista. Alma Median liiketoimintaan kuuluvat kotimaassa niin valtakunnallinen, alueellinen kuin paikallinenkin media, digitaaliset kuluttaja- sekä yrityspalvelut, koulutukset, tapahtumat, ammattikirjallisuuden julkaiseminen sekä paino- ja jakeluliiketoiminta. Ristilä vastaa myös koko konsernin työterveyshuollosta.

Laajan, lähes ympäri Suomea työskentelevän henkilöstön työterveydenhuollolle ei voi asettaa yksiselitteisiä vaatimuksia, ja vaihtelevien työtehtävien vuoksi haasteetkin ovat erilaisia. ”Meillä on lukuisia erilaisia henkilöstöryhmiä”, Ristilä selventää. ”Kun työtehtävät ulottuvat lehden jakajista ja painajista toimittajiin sekä asiantuntijoista IT-henkilöihin ja myyjiin, niin tarpeet vaihtelevat melkoisesti.”

Työterveyden näkökulmasta eri henkilöstöryhmien haasteet vaihtelevat. Esimerkiksi lehdenjakajat ovat muita alttiimpia tapaturmille, sillä he joutuvat työskentelemään liukkailla talvisäillä tai hankalissa portaissa. Monimuotoisten toimenkuvien lisäksi myös toimipaikoissa on eroja. Toiset ovat todella pieniä, kun taas toisissa henkilöstöä ja työtehtäviä on enemmän.

”Siksi käytännön kannalta tärkein kriteeri on se, että meidän ja työterveyshenkilöstön välinen yhteistyö on toimivaa”, Ristilä korostaa. ”Heidän on oltava tavoitettavissa, jotta saamme apua kun sitä tarvitaan. On puhallettava jatkuvasti yhteen hiileen ja pyrittävä kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.”

Aito kumppanuus korostuu

Ristilä kehuu Finlan tavoitettavuutta, nopeutta sekä palveluiden saatavuutta, mutta tämän päivän työterveydenhuolto ei rajoitu pelkästään toimivaan sairaanhoitotyöhön. Myös Finlan ennaltaehkäisevä toiminta sekä kehitystyö, kuten esimiehille järjestettävät koulutukset tai työpaikkaselvitykset, saavat kehuja.

”Aina jos jossain on ilmennyt korjattavaa, olemme tarttuneet yhdessä toimeen ja pohtineet, miten asioita voisi parantaa”, Ristilä lisää.

Finla on vastannut pääosin Alma Median Pirkanmaan työterveyspalveluista. Yhteistyö työterveyslääkäreiden ja -hoitajien kanssa on toiminut todella saumattomasti, ja kaikki tekeminen
on ollut vahvasti yhteistyöhenkistä.

”He todella ajattelevat meidän ja työntekijöidemme parasta. Heidän kanssaan kaikki on ollut helppoa”, Ristilä kehuu. ”He eivät ole ainoastaan palveluntuottaja, vaan kaikessa toiminnassa
korostuu aito kumppanuus.”