Valokeilassa Finlan sairaanhoitajat

Lauantaina 12.5. vietettiin kansainvälistä sairaanhoitajapäivää. Haastattelimme päivän kunniaksi kahta Finlan sairaanhoitajaa: Jessica Blomberg-Niemelää ja Katja Juurista. Pyysimme heitä kertomaan, mikä sai heidät aikoinaan hakeutumaan sairaanhoitajiksi ja mikä sairaanhoitajan työssä on kaikkein antoisinta.

Mikä sai sinut aikoinaan hakeutumaan sairaanhoitajaksi?

Jessica: Aloitin terveydenhoitoalan urani hoitoapulaisena kehitysvammapuolella. Kouluttauduin työn ohella lähihoitajaksi, ja noin kahden vuoden jälkeen hakeuduin opiskelemaan Tampereen ammattikorkeakouluun sairaanhoitajaksi. Sairaanhoitajaopinnoissani suuntauduin sisätautikirurgiaan, mutta monen asian summana ajauduin tekemään töitä työterveyspuolelle. Työterveyshuolto olikin minulle aloittaessani hyvin uusi alue.

Katja: Olen aina tiennyt, että minusta tulee isona sairaanhoitaja, ja meninkin aikoinaan suoraan peruskoulusta uusimuotoiseen sairaanhoitajakouluun 17-vuotiaana. Suvussani tai perheessäni kukaan ei ollut työskennellyt terveydenhoitoalalla, mutta jo pienestä pitäen sairaanhoitajan työ on ollut minulle selvä valinta.

Miten päädyit Finlaan töihin?

Jessica: Kuulin perinteisen puskaradion kautta, että täällä on tarve työntekijälle. Sitten aika nopeasti olin jo haastattelussa, ja sitä kautta pääsin Finlaan töihin.

Katja: Päädyin Finlaan töihin sattumien kautta. Työterveys ei ollut minun ensisijainen suuntautumisvaihtoehtoni, mutta olin hakeutunut kaupungille päivätöihin ja täältä kysyttiin, olisinko kiinnostunut tulemaan töihin. Olen ollut talossa jo vuodesta 2005 ja olen pitänyt Finlassa työskentelystä kovasti.

Minkälainen työnkuva sinulla on ja millaista Finlassa on työskennellä sairaanhoitajana?

Jessica: Työnkuvani on todella monipuolinen. Työskentelen muun muassa asiakaspalvelussa ja puhelinpalvelussa. Lisäksi työnkuvaani kuuluu toimenpideavustukset ja päivystävän vastaanoton pitäminen.

Katja: Työni on hyvin monipuolista. Päivät ovat vaihtelevia, ja niihin kuuluu paljon asiakaskohtaamisia niin puhelimitse kuin vastaanotollakin. Lisäksi pidän omaa vastaanottoa diabeteshoitajana. Pidän siitä, että työpäivissä on paljon vaihtelevuutta ja tapaan paljon ihmisiä työssäni.

Mistä pidät työssäsi eniten?

Jessica: Pidän ehdottomasti eniten ihmisten tapaamisesta! Se on työssäni se ykkösjuttu. Päivystäminen ja toimenpideavustukset ovat tilanteita, joissa ollaan tekemisissä ihmisen kanssa kasvotusten, ja se tekee työstä todella antoisaa. Pidän tärkeänä myös työn haasteellisuutta. Koen, että voin kehittyä tässä työssä jatkuvasti.

Katja: Pidän työssäni eniten vaihtelevuudesta, eli siitä, että päivät ovat erilaisia. Tietysti yhtä tärkeäksi nousee ihmisten kanssa työskentely, ja hoitotyö on alana muutenkin sellainen, jonka parissa olen viihtynyt. Lisäksi minua innostaa työssäni haasteellisuus ja ongelmanratkaisu. Tietenkin myös hyvä työyhteisö on tämän työpaikan valttikortti. Aina saa tarvittaessa apua ja tukea asioiden ratkaisemiseen. Sitähän hoitotyö on; tiimityöskentelyä moniammatillisen tiimin kanssa.

Mikä työterveyshuollossa on kaikista kiinnostavinta?

Jessica: Koen, että työterveyshuolto on tärkeä ala, sillä täällä tehdään paljon ennaltaehkäisevää työtä.

Katja: Työ on oleellinen osa elämää ja se vaikuttaa ihmiseen monella tapaa. Työterveyshuollossa keskitytään erityisesti työhyvinvointiin, tuetaan työssä jaksamista ja havaitaan työkykyyn vaikuttavia ongelmia jo varhaisessa vaiheessa.