Hyvä työ.

Jokaisella työpaikalla on omanlaisensa tapa toimia, oma työkulttuuri. Great Place to Work -yhtiön tutkimuksessa on käyty vuosien aikana läpi tuhansia työpaikkoja yli 40:ssä eri maassa. Tämän tutkimuksen mukaan hyvästä työyhteisöstä ja -kulttuurista löytyy yhtenäisiä tunnusmerkkejä:
 LUOTTAMUS, YLPEYS JA YHTEISÖLLISYYS.

Tärkeää työssä viihtymisen näkökulmasta on, että ihmiset kokevat voivansa luottaa siihen, mitä työpaikalla tapahtuu – toiminta on uskottavaa, rehtiä ja luottamusta herättävää. Tämän seurauksena tunnetaan ylpeyttä tehdystä työstä ja työlle syntyy suurempi merkitys. Se luo pohjan työn tekemiselle sekä omalle työinnolle ja motivaatiolle. Puhalletaan yhteen hiileen.

Valtaosa valveillaoloajasta vietetään töissä. Työ kuormittaa eri tavoin ja palautumiseen tarvitaan monenlaisia keinoja – lepoa, liikuntaa, kulttuuria, musiikkia ja perheen kanssa puuhastelua. Se, miten voimme töissä ja miten palaudumme työstä, on olennaisen tärkeää. Jokainen meistä on vastuussa omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta, me Finlassa annamme siihen apua ja vinkkejä.

Finlan ammattilaiset kirjoittavat blogissamme työelämän ajankohtaisista asioista fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin, työkyvyn ylläpitämiseen, työilmapiiriin vaikuttamiseen, liikuntaan ja palautumiseen liittyen.

Tervetuloa blogiimme!
Kristiina Michelsson
toimitusjohtaja