Erikoisosaamisena unihoitajan koulutus – Esittelyssä työterveyshoitaja Johanna Seppälä

Finlan työterveyshoitaja ja eteläisen alueen palvelupäällikkö Johanna Seppälä on työskennellyt Finlassa vuodesta 2012. Seppälän houkutteli Finlaan töihin etenkin sama arvomaailma.

”Ry-pohjainen arvomaailma on yhtenevä oman arvomaailmani kanssa ja siksi hakeuduin alun perin Tampereen Työterveys Ry:n töihin. Finlassa olen myös saanut kehittää osaamistani monella tavalla.”, Seppälä kertoo.

Työterveyshoitajana ja palvelupäällikkönä toimimisen lisäksi Seppälä on käynyt Työterveyslaitoksen lääkkeettömän unenhuollon koulutuksen. Hän on päässyt hyödyntämään unihoitajan osaamistaan työssään monella tavalla. 

”Vastaanotollani käy yksittäisiä unettomuusoireista kärsiviä ihmisiä sekä paikan päällä että videovastaanottojen kautta, minkä lisäksi pidän uniryhmiä yrityksille. Uniryhmät koostuvat kuuden kerran tapaamisista pienryhmässä. Sekä yksilökäynneillä että uniryhmissä käytän lääkkeettömän unenhuollon menetelmää. Menetelmässä käytetään apuna kognitiivisen käyttäytymisterapian keinoja ja tavoitteena on poistaa tai merkittävästi vähentää asiakkaan unettomuusoireita.”, Seppälä tarkentaa.

Seppälä kokee unihoitajan koulutuksen tuovan työterveyshoitajan työhön paljon lisää.

”Asiakkainani on paljon vuorotyötä tekeviä ihmisiä ja monella heistä on uniongelmia. Myös asiantuntijatyötä tekevillä henkilöillä esiintyy enenevästi unettomuusoireita. Lääkkeettömän unenhuollon menetelmällä voidaan pienillä asiakkaan tekemillä muutoksilla saada merkittävää apua oireisiin. Uniohjaus on siksi hyvin palkitsevaa työtä.”, Seppälä iloitsee.