Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

Erikoislääkärikonsultaatiot – Milloin ja miksi?

Sairaanhoito ja käytettävissä olevat tutkimukset työterveyshuollossa ovat sopimuksen laajuudesta riippuen erilaisia työnantajasta riippuen. Työterveyshuollon palveluntarjoajan ja työnantajan välinen sopimus määrittää, missä laajuudessa erilaisia tutkimuksia ja kuvantamisia voidaan tehdä.

Sairaanhoitosopimuksen tekeminen palveluntuottajan kanssa on aina työantajalle vapaaehtoista, mistä syystä osalla työnantajista sairaanhoito ei sisälly sopimukseen lainkaan. Yli 80 % työnantajista kuitenkin näkee, että työlähtöinen sairaanhoito on tärkeä osa työterveyshuoltoa, ja haluaa sitä henkilöstölleen ostaa. Tämän lisäksi toisilla työnantajilla on työntekijöilleen vielä erillinen sairauskuluvakuutus, joka mahdollistaa tarvittaessa kattavampien tutkimusten tekemisen ja erikoislääkärikäyntien hyödyntämisen.

Ilman hoitoa ei erilaisista sopimuskuvioista huolimatta työterveyshuollossa jää. Mikäli meillä ei voida jotain tarpeellista tutkimusta tehdä, ohjataan potilas jatkohoitoon joko omaan terveyskeskukseen tai suoraan sairaalan poliklinikalle, mikäli tilanne vaatii selvästi erikoislääkärin arviota. Potilaan niin halutessa, voidaan tutkimuksia tehdä myös potilaan itse kustantamana työterveyshuollossakin.

Erikoislääkärikonsultaatiot ovat mahdollisia useimmiten silloin, kun sairaus tai vaiva on selvästi työkykyyn liittyvä ja tilanne vaatii työterveyslääkärin mielestä erikoislääkärin arviota. Automaattisesti jokainen työkykyyn liittyvä vaiva ei oikeuta erikoislääkärin käyntiin, mikäli hoidollisesti tilanteessa ei ole epäselvyyttä tai työkyvyn arvioinnissa ei ole ongelmaa.

Myös puhtaasti sairauden hoitoon liittyviä konsultaatiokäyntejä on mahdollista sopimuksen puitteissa hyödyntää. Erikoislääkärin arvio on tarpeen silloin, kun sairauden hoito sitä vaatii: toipuminen ei etene annetusta hoidosta huolimatta, diagnoosissa on mahdollisesti vielä epävarmuutta, toivotaan sellaisen lääkityksen aloitusta, jonka tulee olla kyseisen alan erikoislääkärin aloittama jne.

Valtaosa sairauksista on hoidettavissa työterveyslääkärin ja muun tiimin toimesta. Toisen alan erikoislääkärin kannanottoa ei useimmissa tilanteissa tarvita. Konsultaatiomahdollisuus on tarkoitettu hoitavan työterveyslääkärin avuksi ja tämä mahdollisuus on määritelty erikseen sopimuksessa. Vaikka työnantajan sopimus kattaisi erikoislääkärikäynnit, ei tarkoituksena ole, että jokaisen sairauden osalta työntekijä voisi hakeutua automaattisesti kyseisen alan erikoislääkärin arvioon.

Ensisijaisesti hakeudutaan siis oman työterveyslääkärin hoitoon; olet silloinkin erikoislääkärin osaavissa käsissä. Tiesitkö, että työterveyshuollon erikoislääkärillä on kuuden vuoden lisäkoulutus työikäisillä esiintyvien työkykyyn liittyvien sairauksien hoitoon? Taustalla on työskentelyä useilla eri erikoisaloilla erikoissairaanhoidon tasolla. Yhteistyötä tehdään tiiviisti muun vastuutiimin ammattilaisten kanssa.
Me tunnemme työn ja sen tekijät.

Annika Jokinen
Työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.