Mielenterveysviikko 18. – 25.11. – Mikä pitää sinun mielesi kunnossa?

Tällä viikolla vietetään vuosittaista mielenterveysviikkoa. Viikon tarkoituksena on nostaa esiin ajankohtaisia mielenterveyteen liittyviä teemoja, tuoda esille epäkohtia, tehdä parannusehdotuksia ja vaikuttaa psyykkisiin sairauksiin liittyviin asenteisiin. Mielenterveysviikkoa on vietetty joka marraskuun lopulla aina vuodesta 1974 alkaen. Tämän vuoden teemana on ”Mun elämä, hyvä elämä”, joka kannustaa ihmisiä pohtimaan ja jakamaan asioita, jotka pitävät heidän mielensä kunnossa.

Mieli kunnossa – myös töissä

Mielenterveyden häiriöt ovat yksi suurimmista työkyvyttömyyden syistä, ja etenkin nuorten keskuudessa mielenterveyssyistä johtuva työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen yleistyy jatkuvasti. Mielenterveyden edistämiseen on työkaluja koko työyhteisöllä aina yksittäisestä työntekijästä esimiehiin ja suurempiin tiimeihin. Mitä ovat ne työkalut, joita voit itse käyttää oman mielenterveytesi ja työhyvinvointisi edistämiseen?

Riko rutiineja – opi uutta

Omien vahvuuksien hyödyntäminen tuo työhön paljon mielekkyyttä: nautimme niiden asioiden tekemisestä, joissa olemme hyviä. Mielekäs tekeminen taistelee haitallista kuormitusta vastaan myös töissä, ja näin ollen työ on itsessäänkin jo hyväksi mielenterveydelle.
Työstä on mahdollista tehdä mielekkäämpää omia työn tekemisen tapoja muuttamalla. Jos et aiemmin ole pohtinut omia vahvuuksiasi, kannattaa ne ottaa osaksi omia työtehtäviä ja työtapoja. Myös vapaa-ajalla opittuja uusia taitoja tai työkaverilta opittuja uudenlaisia työtapoja kannattaa kokeilla ottaa osaksi omaa työtä. Näin vanhat rutiinit saavat uudenlaista muotoa, ja lisäksi uuden oppiminen innostaa ja motivoi.

Hyvät vuorovaikutustaidot mielenterveyttä tukemassa

Hyvät työyhteisötaidot ovat tärkeä työkykyä ylläpitävä ja edistävä voimavara, sillä ne edistävät toimivaa vuorovaikutusta työyhteisössä. Työyhteisötaitojen tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi täsmällisyys, tunnollisuus, luotettavuus, rehellisyys, tietoinen joukkuehenkinen toiminta, huomaavaisuus, toisten arvostaminen sekä sitoutuminen työhön ja työnantajaan. Hyvät työyhteisötaidot auttavat pulmatilanteissa, mutta ne luovat pohjaa myös toimivalle arjelle.
Tärkeää on uskaltaa edistää positiivista vuorovaikutusta. Pyydä työstäsi palautetta ja anna sitä myös muille. Palautteen saaminen edistää työn imua, luo ylpeyttä omasta työstä ja tekee työstä mielekkäämpää.

Työterveys toimii tukenasi

Toimiva työterveysyhteistyö antaa merkittävän tuen mielenterveyden edistämiseen työpaikalla. Keskeisimpiä mielenterveysongelmia ehkäiseviä työkaluja ovat erilaiset varhaisen tuen muodot, joita voidaan järjestää myös ryhmille. Finla Työterveydessä on esimerkiksi toteutettu voimavaralähtöisiä työkykyvalmennuksia, joista yksi oli kohdistettu erityisesti nuorille aikuisille. Valmennuksen avulla työntekijän on helpompi hahmottaa asioita, jotka vaikuttavat työkykyyn omassa elämässä ja mitkä ovat juuri itselle sopivia keinoja vaikuttaa omaan työkykyyn.

Moniammatillinen työterveystiimi voi olla työyhteisön tukena myös muilla tavoin. Meistä jokainen kohtaa elämässään tilanteita, joissa olisi hyvä nähdä psykologia, ja tällöin työterveyspsykologin helppo tavoitettavuus on paikallaan. Blogikirjoituksessamme kerromme tarkemmin työterveyspsykologista osana toimivaa työterveysyhteistyötä.

Mikä pitää sinun mielesi kunnossa? Mielenterveysviikon keskusteluun voit osallistua sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #munelämä ja #mielenterveysviikko.

Maailman mielenterveyspäivänä kokosimme lisää mielenterveyden edistämisen tapoja niin yksittäiselle työntekijälle, työyhteisölle kuin esimiehillekin. Käy lukemassa ajankohtainen kirjoitus.

Lisätietoa mielenterveysviikosta voit käydä lukemassa Mielenterveyden keskusliiton sivuilta.