Menestystä Euroopan Hyvien käytäntöjen kilpailussa yhdessä asiakasyrityksemme Fastemsin kanssa

Fastems on kehittänyt yrityskulttuuriaan tavalla, joka näkyy henkilöstön hyvinvoinnissa. Saavutus palkittiin eurooppalaisessa Hyvien käytäntöjen kilpailussa 2014-15 palkintojenjakotilaisuudessa Riiassa Latviassa. Kilpailussa palkitaan työpaikkoja, jotka ovat merkittävällä ja innovatiivisella tavalla edistäneet stressin ja muiden psykososiaalisten riskien hallintaa työssä.

Euroopan hyvien käytäntöjen kilpailun tarkoituksena on esitellä esimerkillisiä organisaatioita, yrityksiä tai työpaikkoja, joissa stressin ja psykososiaalisten riskien hallintajärjestelmät ovat kunnossa. Fastemsilla sairauspoissaolot ovat merkittävästi alle alan keskiarvon ja työntekijät ovat erittäin sitoutuneita. Organisaatiokulttuuri ja sen vahvistaminen on parantanut tuottavuutta ja tuloksentekokykyä.

Vuodesta 2009 lähtien Fastems on toteuttanut yhteistyössä Finla Työterveyden kanssa psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointeja ja niihin liittyviä kehittämishankkeita. Työterveyslaitoksen kehittämän TIKKA-menetelmän (Työn Integroitu KokonaisKuormituksen Arviointi) avulla on pohdittu yhdessä Finla Työterveyden kanssa, miten työtä ja yhteistyötä voidaan kehittää. Finlan ja Fastemsin yhteistyössä on kehitetty ryhmähaastattelumetodi TIKKA-menetelmään, jolla on helpotettu dialogia pienryhmissä ja on mahdollistettu syvällisempiä pohdintoja.

Arvioinnin seurauksena muutoksia on tehty työjärjestelyissä, prosessien kuvauksissa ja vastuiden määrittelyssä. Esimerkiksi matkustamista on pystytty vähentämään radikaalisti sähköisten välineiden käytön lisäämisen ansiosta.

Fastemsilla on stressi hallinnassa.

Työterveyspsykologi Airi Hietakangas ja johtava palvelupäällikkö Riikka Matilainen vastaanottivat kunniakirjan 8.5.2015 hotelli Tornissa järjestetyssä kunniakirjojen jakotilaisuudessa.
Työterveyspsykologi Airi Hietakangas ja johtava palvelupäällikkö Riikka Matilainen vastaanottivat kunniakirjan 8.5.2015 hotelli Tornissa järjestetyssä kunniakirjojen jakotilaisuudessa.