eResepti

Olemme Tampereen Työterveys ry:ssä ottaneet käyttöön sähköisen reseptin 1.12.2013

Laki edellyttää, että Suomessa siirrytään vaiheittain sähköisen reseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen reseptin käyttöön. Olemme ensimmäisten yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien joukossa ottaneet käyttöön sähköisen reseptin 1.12.2013.

Mitä sähköinen resepti tarkoittaa?

Kun asiakkaalle kirjoitetaan sähköinen resepti, tallentuu se valtakunnalliseen Reseptikeskukseen. Reseptikeskuksen kautta kaikki asiakkaan sähköiset reseptit ovat nähtävissä kaikissa hänen hoitopaikoissaan, jolloin kokonaislääkityksen arviointi helpottuu ja haitalliset yhteisvaikutukset voidaan ehkäistä aikaisempaa paremmin.

Paperireseptin sijaan asiakas saa potilasohjeen. Potilasohjeella tai kela-kortilla apteekki hakee reseptitiedot Reseptikeskuksesta ja lääke voidaan hakea mistä tahansa apteekista.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa tässä vaiheessa?

Laki edellyttää, että ennen ensimmäisen sähköisen reseptin kirjoittamista tulee asiakas informoida paikan päällä suullisesti ja kirjallisesti sähköisestä reseptistä. Tämän vuoksi paperista reseptiä ei voida uusia puhelimitse sähköiseksi reseptiksi ilman käyntiä terveysasemalla.

Sähköisiä reseptejä ei voida lain mukaan kirjoittaa tai uusia sähköpostitse tehdyn reseptin uusimispyynnön perusteella, koska emme pysty varmistamaan sähköposti-pyynnön lähettäjän henkilöllisyyttä.

Halutessaan asiakas saa edelleen paperisen reseptin sähköisen reseptin sijasta. Paperiset reseptit eivät kuitenkaan tallennu reseptikeskukseen.

Omien tietojen katselu on kansalaisille tarkoitettu palvelu, jossa voi internetissä osoitteessa www.kanta.fi katsella omia sähköisiä reseptitietojansa ja tulostaa niistä yhteenvedon. Reseptit näkyvät katselussa vasta, kun lääkäri on määrännyt sähköisen reseptin. Palveluun ei tallenneta paperi-, puhelin- tai faksireseptejä. Tarkemmin näistä saa tietoa www.kanta.fi ja sähköisen reseptin infomateriaalista.

Lisätietoja sähköisestä reseptistä saa asiakaspalvelukeskuksestamme puh: 03 2563 9555 tai yrityksen omalta työterveyshuoltotiimiltä.