Ensiapukurssit

Järjestämme muun muassa ensiavun peruskursseja ja hätäensiapukursseja sekä yrityksen yksilöllisiä tarpeita varten räätälöityjä ensiapukursseja.

Ilmoittautumiset 2 vk ennnen kurssin alkua TÄSTÄ LINKISTÄ

Peruutukset viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista osoitteeseen ensiapukurssit at finla.fi. Laskutamme perumattomat ilmoittautumiset.

Hätäensiapukurssi (4h)

Paikka: Finla Sarankulma, Patamäenkatu 7, 33900 Tampere
Aika: 17.1.2020, 8.30-12.30

Hinta:  66,50 € (+alv) + halutessaan ensiapuopas 19€

Ilmoittaudu: katariina.keinanen@finla.fi 3.1.2020 mennessä

Ensiavun peruskurssi EA 1 (2 päivää)

Paikka: Finla, Satakunnankatu 18 B, Tampere, 4. kerros
Aika: 3.2.2020 ja 10.2.2020, klo 8.30-16.00 molempina päivinä.

Hinta: 189€ (+alv), sisältää ensiaputodistuksen.

Hätäensiapukurssi (4h)

Paikka: Finla, Satakunnankatu 18 B, Tampere, 4. kerros.
Aika: 26.2.2020, klo 8.30-12.30.

Hinta: 81€ (+alv), sisältää ensiaputodistuksen.

Hätäensiapukurssi (8h)

Paikka: Finla, Satakunnankatu 18 B, Tampere, 4. kerros.
Aika: 11.3.2020, klo 8.30-16.00.

Hinta: 117€ (+alv), sisältää ensiaputodistuksen.

Hätäensiapukurssi (8h)

Paikka: Finla, Satakunnankatu 18 B, Tampere, 4. kerros.
Aika: 20.4.2020, klo 8.30-16.00.

Hinta: 117€ (+alv), sisältää ensiaputodistuksen.

Hätäensiapukurssi (8h)

Paikka: Finla Valkeakoski, Valtakatu 31, 2 krs
Aika: 28.4.2020, klo 8.30-16.00.

Hinta: 117€ (+alv), sisältää ensiaputodistuksen.

Ensiavun peruskurssi, EA1 (2 päivää)

Paikka: Finla, Satakunnankatu 18 B, Tampere, 4. kerros
Aika: 6.5.2020 ja 13.5.2020, klo 8.30-16.00 molempina päivinä.

Hinta: 189€ (+alv), sisältää ensiaputodistuksen.

Hätäensiapukurssi (8h)

Paikka: Finla Sarankulma, Patamäenkatu 7, Tampere
Aika: Itseopiskelu verkossa (4h) ja 19.5.2020 (4h) klo 8.30-12.30.

Hinta: 98€ (+alv), sisältää ensiaputodistuksen.

Ensiapukurssien tavoitteet ja sisällöt

Ensiavun peruskurssi EA1 (2x8x45min.)

 • Elvytystapahtuma
 • Tajuttoman ensiapu
 • Verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Sokin ensiapu
 • Sairauskohtauksien ja tavallisten tapaturmien hoito
 • Palovammojen ja sähkötapaturmien ensiapu
 • Murtumien ensiapu
 • Paleltumat ja lämpösairaudet ja niiden ensiapu
 • Myrkytykset ja niiden hoito

Hätäensiapu EA 8h (8x45min)

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, verenvuodon tyrehdyttäminen, haavat, palovammat, tapaturmien ehkäisy ja/tai ryhmäkohtaisesti muita erikseen sovittavia aiheita/painotuksia.
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset.

Hätäensiapu 4h (4x45min)

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki ja verenvuodon tyrehdyttäminen.
 • Tapaturmien ehkäisy sekä tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia.

Työturvallisuuslain (738/2008, 46§) mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Ensiapuvalmiudesta on hyötyä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Ajantasaiset ensiaputaidot rohkaisevat auttamaan onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa.

Ensiapukurssit ovat Suomen Punaisen Ristin kurssien mukaiset ja kursseista saa SPR:n kurssitodistukset.

Finla Työterveyden järjestämien ensiapukurssien kouluttajina toimivat ETK-pätevyyden omaavat ammattitaitoiset työterveyshoitajamme.

Kyselyt

Verkossa täytettävät kyselyt nopeuttavat ja helpottavat henkilökuntamme toimintaa ja säästävät myös sinun, kollegoidesi ja henkilökuntasi arvokasta työaikaa. Kysy lisää työterveyshoitajaltasi, joka kertoo millaisia kyselyitä on saatavilla ja ohjeistaa eteenpäin.