Käytäthän kasvomaskia kaikilla vastaanotoillamme.

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä.
Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

Ensiapukurssit

Järjestämme muun muassa ensiavun peruskursseja ja hätäensiapukursseja sekä yrityksen yksilöllisiä tarpeita varten räätälöityjä ensiapukursseja.

Peruutukset viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista osoitteeseen ensiapukurssit at finla.fi. Laskutamme perumattomat ilmoittautumiset.

HUOM! Huolehdimme koulutuksessa turvaväleistä ja hygieniasta tarkasti.
Lievissäkään flunssaoireissa tai jos on ollut ulkomaanmatkalla 14 vrk ennen kurssin alkua, ei kurssille saa osallistua.

Hätäensiapukurssi 4h verkkokoulutuksena

Hinta: 85€/hlö + alv sis. ensiaputodistuksen

Ilmoittaudu tämän linkin kautta

Kurssin toteutus

SPR Hätäensiapukurssi verkkokoulutus on kokonaan verkossa suoritettava sertifioitu ensiapukurssi – riskitön tapa opetella ensiaputaitoja koronavirustilanteessa. Aihealueiltaan ja kestoltaan se vastaa Hätäensiapukurssi 4h, lähikoulutusta. Verkkokoulutuksen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja kurssisisältöjä. Koulutukseen on myös rakennettu erilaisia pieniä käytännön harjoitteita.

Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle sopivana aikana. Koulutuksen voi keskeyttää ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Ensiaputodistuksen saamiseksi edellytetään välitehtävien tekemistä ja loppukokeen läpäisemistä hyväksytysti. Suorittamisesta muodostuu sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 4h –pätevyys. Kurssin avulla ei ole mahdollista jatkaa Ensiapukurssi EA1® tai Ensiapukurssi EA2® voimassaoloaikaa.

Linkki ja ohjeet verkkokurssille lähetetään ilmoittautuneille.

EA1 yleisökurssi – itseopiskelu + webinaari

Aika: Itseopiskelu verkossa ja webinaari 1.12. klo 8.30-16.00

Hinta: 179€/hlö + alv sis. ensiaputodistuksen

Ilmoittaudu tämän linkin kautta

KURSSIN TOTEUTUS

1.päivä itsenäisesti verkko-opiskeluna, eli EA1 -kurssin teoriaosuus. Verkkokoulutuksen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja mediasisältöjä. Koulutussisältöön kuuluu myös erilaisia, omatoimisesti tehtäviä käytännön harjoitteita ensiapuvalmiuksien tukemiseksi. Kurssilainen suorittaa verkkokoulutusosion itselle sopivaan oppimistahtiin. Koulutuksen voi keskeyttää oman aikataulun mukaisesti ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Tämä verkkokoulutus pitää olla ehdottomasti suoritettuna ennen kuin osallistuu 2. päivään. Ilmoittautuneille lähetetään linkki ja ohjeet tämän osion suorittamiseen viikon sisällä ilmoittautumisesta.

2.päivä webinaarina Teamsin välityksellä ke 1.12. klo 8.30-16.00. Koulutettavilla pitää olla käytössään tietokone/läppäri jossa on mikrofoni ja kamera. Teemme harjoituksia luovasti kattaen EA1 kurssin mukaisen sisällön.

Hätäensiapukurssi (4h) – Webinaari

Aika: pe 29.1. klo 8.30-12.30

Hinta: 85€ (+alv)

Ilmoittaudu
tämän linkin kautta

Teams-linkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Hätäensiapukurssi (8h) – verkkokurssi 4h & webinaari 4h

Aika: ti 16.2. klo 8.30-12.30 & itsenäinen verkkokurssi ennen webinaaria

Hinta: 110 €/hlö (+alv)

Ilmoittaudu
tämän linkin kautta

Teams-linkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Hätäensiapukurssi (4h) – Webinaari

Aika: pe 12.3. klo 8.30-12.30

Hinta: 85€ (+alv)

Ilmoittaudu
tämän linkin kautta

Teams-linkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Ensiavun peruskurssi EA1 16h – verkkokurssi 8h & webinaari 8h

Aika: ti 16.3. klo 8.30-16.00 & itsenäinen verkkokurssi ennen webinaaria

Hinta: 179 €/hlö (+alv)

Ilmoittaudu
tämän linkin kautta

Teams-linkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Hätäensiapukurssi (4h) – Webinaari

Aika: ti 13.4. klo 12.00-16.00

Hinta: 85€ (+alv)

Ilmoittaudu
tämän linkin kautta

Teams-linkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Ensiapukurssien tavoitteet ja sisällöt

Ensiavun peruskurssi EA1 (2x8x45min.)

 • Elvytystapahtuma
 • Tajuttoman ensiapu
 • Verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Sokin ensiapu
 • Sairauskohtauksien ja tavallisten tapaturmien hoito
 • Palovammojen ja sähkötapaturmien ensiapu
 • Murtumien ensiapu
 • Paleltumat ja lämpösairaudet ja niiden ensiapu
 • Myrkytykset ja niiden hoito

Hätäensiapu EA 8h (8x45min)

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, verenvuodon tyrehdyttäminen, haavat, palovammat, tapaturmien ehkäisy ja/tai ryhmäkohtaisesti muita erikseen sovittavia aiheita/painotuksia.
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset.

Hätäensiapu 4h (4x45min)

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki ja verenvuodon tyrehdyttäminen.
 • Tapaturmien ehkäisy sekä tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia.

Työturvallisuuslain (738/2008, 46§) mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Ensiapuvalmiudesta on hyötyä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Ajantasaiset ensiaputaidot rohkaisevat auttamaan onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa.

Ensiapukurssit ovat Suomen Punaisen Ristin kurssien mukaiset ja kursseista saa SPR:n kurssitodistukset.

Finla Työterveyden järjestämien ensiapukurssien kouluttajina toimivat ETK-pätevyyden omaavat ammattitaitoiset työterveyshoitajamme.

Kyselyt

Verkossa täytettävät kyselyt nopeuttavat ja helpottavat henkilökuntamme toimintaa ja säästävät myös sinun, kollegoidesi ja henkilökuntasi arvokasta työaikaa. Kysy lisää työterveyshoitajaltasi, joka kertoo millaisia kyselyitä on saatavilla ja ohjeistaa eteenpäin.

Käytäthän kasvomaskia kaikilla vastaanotoillamme.

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä.
Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.