Syksyn infektiotilanne ja sairauspoissaolo esihenkilön luvalla

Hengitystieinfektioita on nyt paljon liikkeellä, myös koronatapausten määrä on nousussa.

Taudinkuva on koronapotilaiden kohdalla kuitenkin sikäli muuttunut, että valtaosa on rokotusten, Omikronin lievemmän taudinkuvan ja mahdollisesti sairastetun taudin takia hyvin suojassa vakavalta taudilta (THL:n Otto Helve ja HUS:in Asko Järvinen, Yle 27.10.2022).

Tartuntatautilakiin kirjattu oikeus tartuntatautipäivärahaan on voimassa loppuvuoden ja tartuntatautipäivärahalausunnon saaminen vaatii edelleen virallisen koronatestin terveydenhuollon yksikössä otettuna. Koronainfektion ollessa kyseessä, tartuntatautirahalausuntoa ei kirjoiteta, jos työntekijällä on mahdollisuus etätyöhön. Jos on oireiden vuoksi estynyt tekemään etätyötä, arvioidaan sairauspoissaolo tilanteen vaatimalla tavalla.

Jos tartuntatautipäivärahaa ei ole tarkoitus hakea, kotitesti on silti asianmukaista tehdä ja sen ollessa positiivinen jäädä eristyksiin viiden vuorokauden ajaksi oireiden alkamisesta.

Kun samanaikaisesti influenssakausi on käynnistymässä ja muitakin hengitystieinfektioita liikkeellä, tilanne ikävä kyllä haastaa myös meillä Finlassa vastaanottoaikojen saatavuutta ja on tärkeää kohdentaa nyt hoitaja- ja lääkäriresurssit oikein.

Muistattehan siksi hyödyntää sairauspoissaolokäytäntöä esihenkilön luvalla, mikäli yrityksessänne on sellaisesta sovittu!

Sairauspoissaolo esihenkilön luvalla on laajalti käytössä eri työnantajilla, vaihdellen tyypillisesti 1–3 päivästä viikkoon ja kokemukset ovat olleet hyviä. Malli vaatii mutta myös rakentaa keskinäistä luottamusta työpaikalla. Työterveyslaitoksen v 2016 julkaisemassa tutkimuksessa todettiin, että omailmoituksen käyttöönotto vähensi työterveyshuollon akuuttipalveluiden tarvetta 20–40 % eikä sairauspoissaolojen määrä lisääntynyt. Käytäntö ei aseta esihenkilöä hoitavan henkilön rooliin, vaan työntekijä ohjeistetaan itse arvioimaan mahdollinen terveydellinen tarve olla yhteydessä työterveyshuoltoon – näin kustannuksia ei tule tarpeettomista yhteydenotoista pelkkää poissaolotodistusta varten silloin, kun vaiva hoituu kotihoidolla.

Jos sairauspoissaolo esihenkilön luvalla ei ole yrityksessänne vielä käytössä, lisätietoa löydätte esimerkiksi täältä löytyvästä pdf-dokumentista ”ohje työpaikoille omailmoituksen käytöstä”.

Oma työterveystiiminne auttaa myös mielellään mallin laatimisessa ja käyttöönotossa.