Finlan työterveyshuollon erikoislääkäri Satu Rannisto nimettiin Euroopan Erikoislääkäriliiton työterveyshuollon alaosaston edustajaksi

Finlan työterveyshuollon erikoislääkäri Satu Rannisto on nimetty Euroopan Erikoislääkäriliiton (UEMS) työterveyshuollon alaosaston toiseksi Suomen edustajaksi professori Kari Reijulan ohella. Rannisto ollut Tampereen paikallisyhdistyksen ja Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen hallituksessa yhteensä jo uskomattomat 20 vuotta, ja päättää STLY:n hallitustyöskentelynsä vuoden vaihteessa toimittuaan viimeiset kaksi vuotta yhdistyksen puheenjohtajana.

”Omaa kauttaan UEMSissa lopetteleva edustajamme Satu Väihkönen suositteli minua seuraajakseen. Ehdokkuuden vahvisti Suomen Lääkäriliitto ja hyväksyi UEMsin pääsihteeri.”, Rannisto kertoo.

Euroopan Erikoislääkäriliitto (UEMS) on valtioista erillinen organisaatio, joka edustaa Euroopan Unioniin kuuluvien ja muiden yhteistyömaiden kansallisia erikoislääketieteen yhdistyksiä. Liiton sisällä on yhteensä 37 alaosastoa. Näistä yksi on työterveyshuollon alaosasto (OM), jota Suomesta edustavat Rannisto ja Reijula. Alaosaston tehtävänä on edistää työlääketieteen kehitystä, jotta työntekijöiden terveydestä voidaan huolehtia mahdollisimman hyvin.

Työterveyshuollon alaosastossa toimii yhteensä neljä työryhmää, jotka työskentelevät työlääketieteen ajankohtaisten asioiden parissa. Näistä yksi työstää parhaillaan opetussuunnitelman uudistamista ja valmistautumista yhteiseen eurooppalaiseen erikoislääkärikuulusteluun.

”Kari Reijula toimii tämän työryhmän puheenjohtajana. Työryhmä pyrkii yhtenäistämään erikoislääkärikoulutusta, jotta polku olisi yhdenmukainen kaikissa maissa. Näin saataisiin myös tasaistettua ja paranneltua koulutuksen laatua.”, Rannisto kertoo.

Toisessa työryhmässä valmistellaan esitystä ammattitautien tutkimuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta Euroopan alueella. Kolmas työryhmä selvittää, miten liitto voisi vahvistaa yhteydenpitoa kansallisten päättäjätahojen kanssa yhteisten työterveystavoitteiden saavuttamiseksi, ja neljäs työryhmä puolestaan työskentelee työterveyshuollon laadun parantamiseksi.

”Työterveyden erikoisalojen toiminta on eri maissa erilaista. Suomen työterveyshuolto eroaa muista maista melko paljonkin, sillä toimintamme on laaja-alaista ja täällä tehdään hyvin paljon yhteistyötä asiakasyritysten kanssa. Meillä työskentelee lisäksi paljon työterveyshuoltoon erikoistuneita lääkäreitä. Muissa maissa puolestaan keskitytään melko paljon ammattitauteihin, eikä niinkään kentän työpaikkojen tukemiseen. Työterveyshuolto toimii muualla usein sairaaloiden yhteydessä, eikä Suomessa tuttu malli ole muissa maissa kovin tavallinen. Toimimme ikään kuin työterveyshuollon edelläkävijöinä. Meidän näkökulmastamme on tärkeää, että tunnemme yritykset, ja ihmisille on tärkeää, että tiedämme, millaista työtä he tekevät.”

Rannisto kokeekin, että eri maiden välisellä yhteistyöllä saadaan molemminpuolisia hyötyjä.

”On mielenkiintoista tutustua muiden maiden toimintatapoihin, tavata kollegoja ja jakaa osaamista molemmin puolin. Työskentelemme isojen projektien parissa ja jaamme tietämystä esimerkiksi kongresseissa. Olemme paljon yhteydessä verkon välityksellä ja tapaamme kaksi kertaa vuodessa kokouksissa, joita järjestetään eri puolilla Eurooppaa.”

Euroopan Erikoislääkäriliiton edustajuuden lisäksi Rannisto toimii tällä hetkellä Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnassa. Häneltä kysytäänkin usein, mikä aktiiviseen toimintaan häntä oikeastaan vetää.

”Koen, että aktiivinen toimiminen liitoissa on hyvä väylä vaikuttaa. Työterveyshuolto on omalla tavallaan vieläkin erikoisuus terveydenhuollon kentällä ja näin ollen sen toiminnallinen integraatio sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistukseen on merkittävä tehtävä tuleville vuosille. Haluan osaltani päästä jakamaan siitä tietoa ja vaikuttaa alaan sen kokemuksen kautta, jota minulle on kertynyt sekä pitkässä käytännön työssä että yhdistyksissä toimiessani.”