Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

Finlan asiakastyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla

Selvitimme jälleen tänä vuonna sekä yritysasiakkaidemme että potilaiden tyytyväisyyttä asiakastyytyväisyyskyselyn muodossa. Kyselyiden avulla tutkittiin muun muassa Finlan toiminnan pääkohtia, yhteistyön onnistumista ja asioinnin sujuvuutta. Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä Finlan yritysasiakkaiden että potilaiden tyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla.

 

Yritysasiakkaiden tyytyväisyys hyvällä tasolla vuodesta toiseen

Yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 128 yritystä, eli 8,8% Finlan asiakasyrityksistä. Vastauksia saatiin aina alle kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä yli 1000 henkilöä työllistäviin. Eniten vastauksia saatiin pienistä, alle kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Finlan asiakkaiden tyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla vuodesta toiseen, ja tänä vuonna saimme kaikista toimintamme pääkohdista kokonaiskeskiarvoksi 4,67 asteikolla 1–6. Kyselyn mukaan yritysasiakkaat olivat tyytyväisiä etenkin asiakassuhteiden hoitoon, hinnoitteluun ja tiedottamiseen. Tyytyväisyys parani viime vuoteen verrattuna etenkin vastaanottokäyntejä sekä yrityksille nimettyjä työfysioterapeutteja ja työterveyspsykologeja kohtaan. Yhteensä 73% kyselyyn vastanneista yritysasiakkaista suosittelisi Finlaa joko mielellään tai erittäin mielellään.

Lisäksi saimme avoimien vastausten kautta paljon arvokasta palautetta siitä, miten voimme palvella asiakkaitamme jatkossa entistäkin paremmin. Kaikki sekä yritys- että henkilöasiakkailta saadut palautteet ovat johtoryhmän käsittelyssä ja henkilökohtaiset palautteet on ohjattu palautetta saaneille henkilöille.

 

Potilailta kiitosta asiantuntevasta ja ystävällisestä palvelusta sekä helposta asioinnista

Potilaiden tyytyväisyyskysely toteutettiin edellisen vuoden tapaan tekstiviestikyselynä. Kyselyyn vastasi 396 henkilöä, eli 19,84% kyselyn saaneista.

Potilaiden yleinen tyytyväisyys Finla Työterveyden toimintaan ylsi arvosanaan 8,9 asteikolla 1–10. Tyytyväisyys nousi sekä ajanvarausta että vastaanottokäyntiä kohtaan edelliseen vuoteen verrattuna. Ajanvarauksemme sai kyselyssä kokonaisarvosanan 8,8 ja vastaanottokäynti erinomaisen tuloksen 9,2.

Avoimissa vastauksissa kiitettiin erityisesti asiantuntevasta ja ystävällisestä palvelusta sekä helposta asioinnista.

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.