Aivoviikko 2019 kannustaa aivoterveyden vaalimiseen

Tällä viikolla vietetään kansainvälistä aivoviikkoa, jonka tarkoituksena on kannustaa ihmisiä pitämään huolta omasta aivoterveydestään. Tämän vuoden aivoviikon aikana pureudutaan viime vuodelta tuttuun teemaan: Vaali aivojasi. Aivojen terveydestä huolehtiminen kannattaa iästä riippumatta, sillä ihmisaivot muokkautuvat koko eliniän ajan. Aivoja vaalimalla pienennät riskiäsi sairastua muistisairauksiin ja muihin neurologisiin sairauksiin.

Vaaliminen ei kuitenkaan vaadi suuria ponnistuksia, vaan se onnistuu tekemällä pieniä valintoja ja tekoja omassa arjessa.

Kuten koko muunkin kehon terveyttä, myös aivojen terveyttä voidaan tukea terveellisillä elämäntavoilla: liikunnalla, terveellisellä ravinnolla, riittävällä unella ja päihteettömyydellä. Aivoja kannattaa vaalia myös niiden säännöllisellä haastamisella. Esimerkiksi uuden kielen tai tanssin opettelu, sudokun ratkaiseminen tai palapelin kokoaminen tekevät hyvää aivojen hermosoluille.

Huomioitko aivojesi terveyden myös töissä?

Keskeistä on vaalia aivoja myös töissä, sillä työ vaatii usein paljon aivojemme energiankäytöltä. Aivojen terveyteen töissä vaikuttaa merkittävästi elintapojen ohella työn tekemisen tavat ja olosuhteet. Pitkäaikainen työskentely kovan paineen alla tai lukuisten ärsykkeiden äärellä ei tee aivoille hyvää, eivätkä työtkään enää suju tehokkaasti kognitiivisen toimintakyvyn heiketessä.

Etenkin tietotyössä aivojen toimintakykyä tukee kognitiivinen ergonomia. Sen avulla työn vaatimukset sovitetaan yhteen tiedonkäsittelyn mahdollisuuksien kanssa. Työn kannalta turhat ärsykkeet ja kuormittavat tekijät kannattaa minimoida, jolloin tiedonkäsittelyn kapasiteetti on tehokkaasti käytössä omissa työtehtävissä. Esimerkiksi työpöytäilmoitusten hiljentäminen, muistin apuvälineiden käyttäminen sekä omasta ja muiden työrauhasta huolehtiminen ovat kognitiivisen ergonomian keinoja, joita on helppo ottaa käyttöön omassa arjessa – vaikka heti tänään.

Sen lisäksi, että kognitiivinen ergonomia vaalii aivoja, se myös parantaa työn tuottavuutta ja turvallisuutta, vähentää virheitä ja auttaa sinua voimaan työssä paremmin.

Tärkeää on myös muistaa työstä palautumisen merkitys aivojen terveyden kannalta. Työstä palautumisesta voit lukea lisää blogikirjoituksestamme.

Lisää vinkkejä aivoterveyden edistämiseen voit käydä lukemassa Aivoliiton nettisivuilta.