16 myyttiä työterveydestä – Opas työkyvyn optimointiin

16 myyttiä työterveydestä

Maksuton opas työkyvyn optimointiin

Mitä odottaa harmaan kiven tuolla puolen? Elääkö kissa kiitoksella? Kulkeeko oppi tehokkaimmin todella kantapään kautta? Suomalaisen työterveyden asiantuntija Finla Työterveys Oy nosti pöydälle yleisimmät työterveyteen liittyvät myytit.

Sairauspoissaolot, työtehon väheneminen tai ennenaikaiset eläköitymiset tuovat yrityksille vuosittain merkittäviä lisäkustannuksia. Varhainen puuttuminen, työolojen kehittäminen sekä jatkuva ja avoin yhteistyö auttavat parantamaan työergonomiaa, palautumista sekä sairauksien ehkäisyä. Asiantunteva työterveyskumppani tuokin organisaatioille todistetusti säästöjä.

Työkykyä ei edistetä urbaanilegendoilla vaan kokemukseen perustuvalla tiedolla. Työterveyden asiantuntijan tärkeimpiä tehtäviä onkin erottaa myytit faktoista. Toimintatapojen kehittäminen, matalan kynnyksen palvelut sekä monialainen asiantuntemus auttavat lisäämään työhyvinvointia ja parantamaan työkykyä kaikilla toimialoilla.

 

Tämä on uudistettu versio toukokuussa 2022 julkaistusta oppaasta ”15 myyttiä työterveydestä”.

 

Lisää oppaita: