Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

17.3.2020 alkaen palvelemme kaikilla asemillamme vain ajanvarauksella.

Mitä työterveysneuvottelussa on tärkeää huomioida? Tutustu ladattavaan oppaaseen!

Kolmikantakeskustelu, kolmikantaneuvottelu, työterveysneuvottelu, työkykyneuvottelu. Tällä varhaisen tuen malliin keskeisesti kuuluvalla keskustelulla on monta nimeä, vaikka useimmiten tarkkana terminä käytetään työterveysneuvottelua.

Työterveysneuvottelu järjestetään silloin, kun työntekijän työkyky vaatii arviointia suhteessa työn vaatimuksiin. Useimmiten aloitteen neuvottelulle tekee työnantaja, työntekijä itse tai työterveyshuollon edustaja. Työnantaja on saattanut huomata, että työntekijä ei suoriudu tehtävissään entiseen malliin, tai työntekijä on itse huomannut haasteita omassa jaksamisessaan tai työssä pärjäämisessään.

Neuvottelun tavoitteena on sovittaa työntekijän työtehtävät senhetkiseen työkykyyn sopiviksi, ja näin tukea työntekijän työkykyä ja työssä jaksamista. Neuvottelu palvelee sekä työnantajaa että työntekijää, sillä kun neuvottelu järjestetään varhaisessa vaiheessa, ehkäistään työntekijän työkyvyn heikkenemistä ja pitkiä sairauspoissaoloja.

Me Finlassa keräsimme yhteen pakettiin mielestämme tärkeimmät asiat työterveysneuvotteluun liittyen. Tästä syntyi opas työterveysneuvotteluun työnantajalle. Oppaan saa ladattua itselleen antamalla työsähköpostiosoitteen. Toivotaan, että oppaasta on hyötyä arjen haastavissa tilanteissa!

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

17.3.2020 alkaen palvelemme kaikilla asemillamme vain ajanvarauksella.