Pirkanmaan musiikkiopisto

“Kun työntekijä voi hyvin, se heijastuu myös oppilaisiin”

Toimivalla työterveyspalvelulla on Pirkanmaan musiikkiopiston rehtorin Jouni Auramon mukaan tärkeä merkitys työntekijöiden hyvinvoinnille. Finla on vastannut palvelun järjestämisestä heille jo vuosia.

Tampereella, Hämeenkyrössä, Kangasalla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä toimiva Pirkanmaan musiikkiopisto on järjestänyt taiteen perusopetusta vuodesta 1970 lähtien. Henkilöstöä musiikkiopistossa on tällä hetkellä hiukan yli 100, joista yhdeksän työskentelee hallinnossa ja loput laulun- tai soitonopettajina.

“Asiakkaita meillä on noin 1 800. He ovat pääosin kouluikäisiä lapsia ja nuoria, mutta muskareissa käy myös alle kouluikäisiä. Oppilaan opetussuunnitelmaan kuuluu yleensä viikoittainen soitto- tai laulutunti, ja lisäksi mahdollista orkesteri- tai kuorotoimintaa sekä musiikin hahmotuksen tunteja”, kertoo Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori Jouni Auramo.

Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori Jouni Auramo.

Opettajille työ musiikkiopistolla on vaihtelevaa mutta samalla vaativaa: he tekevät töitä useissa toimipisteissä ja oppilaiden kouluilla. Tapahtumat sekä konsertit kuuluvat myös työnkuvaan. Haastavien työskentely-ympäristöjen lisäksi opettajille tyypillinen hyvinvoinnin haaste on työn yksinäisyys, ja toisaalta lasten ja nuorten kanssa työskentely tuo työhön omat erityispiirteensä.

“Sairauskausina flunssat ja muut virukset tarttuvat herkästi lapsista opettajiin. Psyykkisesti taas työn perusarki on yksin puurtamista. Nuorisolla saattaa olla pahoinvointia, joka heijastuu opettajiin, eikä meillä välttämättä ole valmiuksia käsitellä sitä. Parhaimmillaan voimme kuitenkin auttaa nuoria pitkällekin, tarjota eväitä elämään ja kokea sitä kautta itsekin merkityksellisyyttä työssä”, Auramo sanoo.

Työntekijöiden työkykyä ylläpitääkseen Pirkanmaan musiikkiopistolla on haluttu panostaa lakisääteistä laajempaan työterveyspalveluun. Finlan asiakkaana Pirkanmaan musiikkiopisto on ollut jo seitsemän vuoden ajan.

“Käytämme työterveyspalveluita aika paljon ja haluamme kannustaakin työntekijöitämme siihen aina, kun on tarve. Vaikka työterveyshuolto on tietysti aina myös menoerä, sillä on tärkeä rooli työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisessa. Ja kun työntekijä voi paremmin, se heijastuu myös oppilaisiin”, Auramo perustelee.

Motivoituneet ammattilaiset ansaitsevat hyvän hoidon

Finlan työterveyslääkäri Selina Selin on hoitanut Pirkanmaan musiikkiopiston työntekijöitä vuodesta 2016, ja pitkien hoitosuhteiden myötä väki on tullut tutuksi. Hänen näkökulmastaan yhteistyö niin johdon kuin työntekijöidenkin kanssa on ollut mutkatonta ja jouhevaa.

“On ollut mukava hoitaa ammattilaisia, jotka ovat vahvasti sitoutuneet ja motivoituneet työhönsä ja jotka arvostavat työpaikkaansa. Vuosien mittaan olen ehtinyt kulkea monen rinnalla erilaisissa elämäntilanteissa ja työkykyhaasteissa. Tuttujen kesken on helppoa hoitaa asioita, ja vastaanotolla on käyty monta mieleen painunutta keskustelua”, Selin kertoo.

Pirkanmaan musiikkiopiston halu panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin on näkynyt selkeästi työterveyslääkärin suuntaan.

“Työnantajalla on ollut tahtoa joustaa ja tukea työntekijöidensä työkykyä mahdollisuuksien mukaan. Moni asia on hoitunut puhelinsoitolla vastaanotolta käsin. Työterveysneuvotteluissa olemme tarpeen tullen yhteisvoimin työnantajan ja työntekijän kanssa pohtineet työkyvyn tukitoimia, niin lyhyt- kuin pidempiaikaisissa terveyshaasteissa.”

Yhteistyö musiikkiopiston työsuojelutoimikunnan ja työterveyshuollon tiimin välillä on myös ollut sujuvaa, ja yhdessä on ennakoitu mahdollisia eteen tulevia pulmia, kulloinkin tarvittavaa asiantuntemusta ja ammattitaitoa hyödyntäen.

“Matalan kynnyksen yhteydenpito auttaa ottamaan asioita puheeksi ajoissa, ennen kuin niistä tulee sen suurempia mörköjä. Aina on toki asioita, joihin ei voi vaikuttaa, mutta yhteistuumin löydetään aina jotain, jolla päästään eteenpäin”, Selin muistuttaa.

Ammattimaisuutta ja ihmisläheisyyttä sopivassa suhteessa

Pirkanmaan musiikkiopiston näkökulmasta Finlan työterveyspalvelu on ollut luotettavaa, ammattimaista ja mukavaa.

“Yhteistyömme on ollut aktiivisempaa kuin edellisen toimijan kanssa, ja mielikuvani työterveyspalveluista on piirun verran parantunut. Finlan tarjonta on korkealuokkaista, henkilöstö ammattitaitoista ja palveluasenne hyvä. Kaikki hoidetaan asiallisesti, mutta kommunikointi voi silti olla rentoakin: joskus jopa toimitusjohtaja soittaa ja kysyy kuulumisia. Olemme olleet tyytyväisiä sekä palveluun että henkilöihin”, Auramo tiivistää.

Auramo arvostaa palvelun sujuvuutta ja viestintää, joka toimii molempiin suuntiin.

“Aina kun tarvitsemme jotain, voimme kysyä ja toiveemme otetaan huomioon. Ajat olemme saaneet varattua helposti ja riittävän nopeasti. Jos esimerkiksi kuulontutkimukset on tehtävä tietyin määräajoin, Finlalta tulee hyvissä ajoin tieto siitä, milloin ne toteutetaan. Myös silloin, kun työterveydessä vaihtuu väki, tieto tulee aina meille. ”

“Työntekijöiltäkään ei ole tullut huonoa palautetta, mikä on yleensä tyytyväisyyden merkki. Uskon, että hyvää työterveyspalvelua arvostetaan niin meillä kuin muillakin työpaikoilla. Asioiden hoitaminen ei olisi näin sujuvaa julkisella puolella. Vaikka jokin palvelu ei sisältyisi meidän sopimukseemme, niin Finlasta ohjataan oikeaan paikkaan.”

“Sekin on hyvä etu, että Finlalta saa halutessaan hankittua muitakin palveluja. Emme ehkä ole osanneet hyödyntää tätä mahdollisuutta niin paljon kuin olisi syytä.”

Auramo tiedostaa sen, että myös omalla aktiivisuudella on yhteistyön kannalta merkitystä.

“Voisin olla itse aktiivisempi pitämään kontaktia, se olisi meidän etumme. Finla on vienyt asioita oikeassa aikataulussa eteenpäin, mutta joskus ne viivästyvät meidän puoleltamme. Olisi hyvä, että joku yrityksen henkilöistä pystyisi käyttämään aikaa asioihin paneutumiseen riittävällä pieteetillä ja tuntisi terveysalaa. Yhteistyö vaatii kuitenkin aina jonkinlaisen perehtymisen johdon tasolta.”

Finlan palveluun Pirkanmaan musiikkiopistolla on kuitenkin oltu tyytyväisiä, mistä kertoo ennen kaikkea vuodesta toiseen jatkuva yhteistyö.

“Finla on korkealuokkainen ja ammattimainen työterveyden tarjoaja, jonka palvelusta meillä on erittäin myönteiset kokemukset. Kaikki on toiminut hyvin ja pystyn suosittelemaan Finlaa muillekin.”

 

Katso myös: