Mitä tapahtuu, kun liiketoimintaa ohjaavat arvot? – Särskild Oy: hyvinvointia sekä työntekijöille että asiakkaille

Särskild Oy on turkulainen lapsia ja perheitä palveleva yritys, joka tuottaa avo- ja jälkihuollon palveluita ammattimaisella ja rennolla otteella. Yrityksen tavoitteena on erityisesti laadukkaat jälkihuollon ja ammatillisen tukihenkilötyön palvelut sekä innovatiiviset ratkaisut perheiden tarpeisiin.

Särskild Oy työllistää tällä hetkellä 17 työntekijää. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja on kasvatustieteiden maisteri ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Jesse Särs, jolla on 13 vuoden kokemus lastensuojelusta ja sen kehittämisestä.

Särskild Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Jesse Särs

Arvot ja laatu

Särskildin toimintaa ohjaavat tärkeät arvot: yhteisöllisyys, innovatiivisuus ja aitous. Laatu merkitsee yritykselle sitä, että ammattitaitoisilla työntekijöillä on mahdollisuus pysähtyä rauhassa asiakkaiden asioiden äärelle ja olla aidosti läsnä.

Tämä korostuu erityisesti jälkihuollon tuetun asumisen palvelussa, jossa tuetaan 17–22-vuotiaiden nuorten itsenäistä asumista esimerkiksi lastenkodin tai sijaisperheessä asumisen jälkeen. Särskild on alkanut tuottaa tuetun asumisen palvelua myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä työikäisille aikuisille.

Palvelut ja asiakaskunta

Särskildin palveluihin kuuluvat ammatillinen tukihenkilötyö alaikäisille, jälkihuolto, sekä perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö on sosiaalityöntekijöiden tilaama palvelu, jossa tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä esimerkiksi koulussa ja neuropsykiatristen haasteiden, kuten ADHD, päihdeongelmien tai riippuvuuksien kanssa. Perhetyö on kotiin vietävää palvelua, jossa vastataan perheen yksilöllisiin tarpeisiin.

Jälkihuollon tuettu asuminen on Särskildille suhteellisen uusi palvelu, jossa Särskildin jälkihuollon tiimi tukee omaohjaajatyöskentelyn ja vertaistuen avulla joko omassa asunnossa tai Särskildin tukiasunnoissa asuvia nuoria. Palvelu on suunniteltu ja sitä kehitetään yhdessä nuorten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Särskildin tuetun asumisen palvelu on saanut valtakunnallista tunnustusta ja Lastensuojelun keskusliitolta kunniamaininnan.

Työyhteisö ja hyvinvointi

Särskildillä vallitsee hyvä fiilis ja tekemisen meininki. Työntekijät ovat aktiivisia ja liikkuvia, ja yritys tukee työntekijöiden hyvinvointia tarjoamalla esimerkiksi liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Vaikka tällä hetkellä työterveyspalveluille ei ole suurta tarvetta, Jesse pitää tärkeänä, että palvelut ovat kuitenkin työntekijöiden saatavilla matalalla kynnyksellä. Työntekijöistä huolehtiminen on osa yrityksen toimintakulttuuria, joka on läpinäkyvä ja avoin.

Yhteistyö Finlan kanssa

Särskild Oy on ollut asiakkaana vuodesta 2019. Finla on valittu työterveyspalveluiden tuottajaksi sen luotettavuuden ja paikallisuuden vuoksi. Finlan tarjoamat palvelut, kuten rokotukset, alkutarkastukset ja työpaikkaselvitykset, ovat olleet hyödyllisiä. Finlan portaalia on pidetty helppokäyttöisenä, ja sen avulla HR-vastaava pystyy hoitamaan hallinnolliset tehtävät kätevästi.

Särskild Oy on vakiinnuttanut paikkansa työhyvinvoinnin edelläkävijänä Turun seudulla. Yrityksen vahva arvopohja, laadukkaat palvelut ja sitoutunut työyhteisö takaavat, että se pystyy jatkossakin vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja kehittymään edelleen. Yhteistyö luotettavien kumppaneiden, kuten Finlan kanssa varmistaa työntekijöiden ja sitä kautta myös asiakkaiden hyvinvoinnin.


Lue myös:

Miten VaBe ja Finla vähensivät sairauspoissaoloja kolmanneksella?

Kuuntele/katso webinaari tai lue artikkeli:

Pressure Vessel Tech Oy – Työterveyden kehittäminen on sekä palveluntuottajan että yrityksen yhteinen tehtävä