VaBe Oy – Valalla Betonoitu

Miten VaBe ja Finla vähensivät sairauspoissaoloja kolmanneksella?

Mikä VaBe Oy?

VaBe Oy on Valkeakoskella toimiva betonielementtejä valmistava yritys, joka työllistää yli 100 ammattilaista. Yritys on ollut toiminnassa jo yli 30 vuotta ja vuodesta 2011 asti VaBe Oy on ollut täysin perheomisteinen yritys.

Vabe Oy:n toimitusjohtaja Markus Lehtinen

VaBe:lla huolehditaan työntekijöistä, sillä työ on hyvin fyysistä ja kuormittavaa. Työntekijät ovat yrityksen suurin voimavara, jonka vuoksi VaBe:lla halutaan panostaa mm. toimivaan työterveyteen. Heille tärkeää on, että työntekijöillä on mahdollisimman matala kynnys ottaa yhteyttä työterveyteen ennaltaehkäisevästi ja hakea apua. Erityisesti tässä on onnistuttu yhteistyössä Finla Työterveyden kanssa, kertoo VaBe Oy:n toimitusjohtaja Markus Lehtinen.

Työterveyshoitaja huolehtii, että VaBe:lla ja työntekijöillä on kaikki kunnossa

Markus nostaa esille erityisesti yhteistyön heistä huolehtivan työterveyshoitajan kanssa. Heidän ei tarvitse erikseen pyytää työterveydestä henkilöä käymään, vaan työterveyshoitaja on aktiivisesti yhteydessä yrityksen esihenkilöihin.

Vuosittaisissa tapaamisissa mukana on työfysioterapeutti ja työterveyslääkäri yhdessä työterveyshoitajan kanssa ja he ehdottavat tarpeen mukaan toimenpiteitä esimerkiksi työnkuormittavuuden hallintaan, työergonomiaan, jne.

Työterveyshoitaja osallistuu myös kvartaaleittain pidettäviin tyky-kokouksiin, joissa käydään läpi mm. yhteisessä käytössä olevan Aino HealthManager – työkykyjohtamisen järjestelmän avulla saatavaa tietoa henkilöstön työkykyyn liittyen. Sen pohjalta voidaan suunnitella taas mahdollisia työterveyden toimenpiteitä, joilla vaikutetaan henkilöstön työkykyyn.

Aino HealthManager auttaa johtamaan henkilöstön hyvinvointia

Aino HealthManagerin avulla VaBe saa puolueetonta dataa mm. henkilöstön poissaoloista. HealthManager ohjaa myös keskustelemaan työntekijöiden kanssa matalalla kynnyksellä (varhaisen tuen malli), jolloin esihenkilöiden tulee reagoitua tilanteisiin nopeammin ja työntekijä voidaan tarvittaessa ohjata ajoissa työterveyteen.

Kun henkilöstön hyvinvointidata on yhdessä paikassa, esihenkilöidenkin kuormitus vähenee, kun ei tarvitse olla pelkästään oman muistin ja ”mutun” varassa. HealthManager auttaa myös silloin, kun esihenkilö vaihtuu. Seuraaja pääsee kärryille nopeasti. Markukselle järjestelmä on hyvä apuväline erityisesti johtoryhmän työskentelyssä, sillä järjestelmä tarjoaa laajoja raportteja henkilöstön hyvinvointiin liittyen.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet kolmanneksella

VaBe Oy siirtyi Finla Työterveyden asiakkaaksi 2019. ”Mikä hienointa, että olemme saaneet tämän taipaleen aikana ihan numeraalisesti noin kolmanneksen vähennettyä sairauspoissaoloja,” Markus iloitsee. Muutos on tapahtunut nimenomaan pitkien sairauspoissaolojen vähentymisessä.

HealthManagerin selkeät raportit miellyttävät VaBe:n johtoa. ”Yksi, mistä olemme tykänneet, on raportti, jolta näkee maanantain ja perjantain poissaolot ja sen, miten ne vertautuvat muihin päiviin.” VaBen työntekijöille maistuu työ myös viikonlopun molemmin puolin, mutta on hyvä tietää, että näin myös on. ”Joskus ihmiselle voi tulla vääristyneitä mielikuvia, jolloin ns. kova data selkeyttää tilannetta,” Markus myöntää auliisti. Järjestelmän avulla voidaan myös todentaa, että suurimmalla osalla henkilöstöstä ei ole juurikaan tai lainkaan sairauspoissaoloja.

Finlassa erityisen hyvää on puolueettomuus ja ajankohtaisuus

Toimitusjohtajana Markukselle on tärkeää, että heillä on työterveystoimijana sellainen kumppani, joka katsoo kaikkia asioita oikeudenmukaisten lasien läpi. Työterveyden tulee myös olla aina asian päällä, eikä ennakkokäsityksiä saa olla valmiina. Tärkeää on, ettei työterveys suosi työntekijää, eikä työnantajaa ja näissä Finla on Markuksen mielestä onnistunut erinomaisen hyvin.

”Työterveyden pitäisi olla neutraali taho. Olettaisi, että se on itsestäänselvyys, mutta omalla kohdalla näin se ei ole aina ollut,” Markus muistelee hieman harmissaan.

Finla pureutuu ongelmien juurisyyhyn, eikä hoida vain oiretta

Iso syy pitkien sairauspoissaolojen vähentymiseen on se, että Finlalla pureudutaan heti henkilön haasteen juurisyyhyn, eikä vain hoideta sen hetkistä oiretta. ”Olisi helppoa antaa vaan sairauslomaa ja katsoa kaksi viikkoa eteenpäin. Finlalla kuitenkin koitetaan heti paneutua juurisyyhyn ja pohditaan, mikä kokonaispoissaolomäärä olisi järkevä, eikä lykätä sairauslomilla asian hoitoa eteenpäin,” toteaa Markus tyytyväisenä.

VaBe:lla on käytössä omailmoitus-järjestely, joka vähentää tarvetta käydä työterveydessä pienien terveyshaasteiden vuoksi. Markus uskoo, että heillä järjestelyä käytetään niin, kuin on tarkoitettu, eikä turhia poissaoloja ilmoitella. Joskus työntekijä on kuitenkin hyvä lähettää työterveyteen, sillä aina työntekijäkään ei itse tiedä, mikä haasteen taustalla on.

Elämänhallinnan haasteet ovat muuttuneet

Aiemmin tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat VaBella pääasiallinen haaste työn raskauden vuoksi, mutta nyt Markus näkee tilanteen hieman muuttuneet. Edelleen tules-vaivat näkyvät tilastoissa vanhemmilla työntekijöillä pääasiallisena haasteena, mutta rinnalle on valitettavasti noussut nuoremman polven mielenterveyden haasteet.

Markus näkee erityisen tärkeänä, että mielenterveyden ongelmissa tuetaan henkilöä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. VaBe:lla pyritään avoimeen keskustelukulttuuriin, jotta jokainen uskaltaisi pyytää apua ja hakeutua työterveyteen aikaisessa vaiheessa. Taloustilanteen kiristyminen aiheuttaa monelle stressiä ja ahdistusta. Markus toivoisi, että erityisesti nuoria opetettaisiin huolehtimaan omasta taloudesta ja hieman miettimään ns. seuraavaa päivää.*

Finlassa kiinnosti jo syntytarina – ajatus ei ole maksimoida voittoja

Finla Työterveys Oy:n taustalla on samanniminen yhdistys, jonka kaikki jäsenet ovat Finla Työterveys Oy:n asiakkaita. Näin ollen Finlan ajatus ei ole maksimoida voittoja, vaan tuottaa omistajayrityksille ja heidän henkilöstölleen hyvinvointia. Tämä ideologia Finlan takana vetosi Markukseen, kun tuli aika vaihtaa työterveystoimittajaa. Hinta kiinnosti tietenkin myös. Vaikka Finla ei ole halvin, se ei haittaa sillä, kun pyritään siihen, että turhien käyntien määrä työterveydessä vähenee, näkyy se jo viivan alla.

Hyvät etäpalvelut ja järkevä käyntien/puheluiden/etävastaanottojen suhde tehostaa hoitoa ja säästää kaikkien aikaa. Erityisesti nuoret työntekijät suosivat etäpalveluita.

Näistä kaikista ominaisuuksista ja ajatuksista on syntynyt VaBe Oy:n ja Finla Työterveyden kumppanuus, joka kehittyy koko ajan.


*Finla Työterveydessä on mahdollista keskustella sosiaalialan asiantuntijoidemme kanssa mm. taloushaasteista ja tilanteen haltuun ottamisesta. Työkykyvalmentajien palvelut kuuluvat suurimman osan työterveyssopimuksiin.

Lue lisää kokemuksia Finlasta:

Pressure Vessel Tech Oy: Työterveyden kehittäminen on sekä palveluntuottajan että yrityksen yhteinen tehtävä

TAO, Turun Ammattiopistosäätiö: Räätälöitävää työterveyshuoltoa – ”Finlan toiminta on maanläheistä, ja se sopii meille hyvin”

Glaston: Lasinjalostusalalla toimiva Glaston valmistaa Tampereen tehtaallaan turvalasin tekemiseen tarkoitettuja koneita. ”Finlalaisista puhutaan meillä kuin omista henkilöistä”