Luottamuksellisuus työterveyshuollossa: Tietojen luovutus työnantajalle

Kaksi ihmistä kättelee

Tässä kirjoituksessa avataan hieman, mitä luottamuksellisuus työterveyshuollossa tarkoittaa. Työterveyspalvelut ovat luottamuksellisia ja niiden käyttö ei yksilöi työntekijöitä. Työterveyshuoltosopimuksessa määritellään palveluiden laajuus. Tyypillisesti sopimus kattaa enemmän kuin lakisääteiset palvelut, sisältäen usein myös sairaanhoitopalvelut.

Työnantaja varmistaa, että palveluita käyttävät ovat sen työntekijöitä ja palvelut ovat sopimuksen mukaisia. Tätä varten työnantaja toimittaa työterveyshuoltoon nimilistan työntekijöistään. Laskutuksessa työterveyshuolto raportoi palvelujen tyypit ja käyttäjät erillisinä listoina, mikä suojaa työntekijöiden yksityisyyttä. Näin työnantaja ei saa tietää työntekijöiden terveydentilaa tai yksilöllisiä käyntejä. Poikkeuksellisissa tapauksissa, kuten kun vain yksi työntekijä käyttää palveluja laskutuskaudella, voidaan laskutuskautta pidentää salassapidon varmistamiseksi.

Työterveyshuollon on annettava laskutuksen kannalta oleelliset tiedot, mutta säilytettävä salassapitovelvollisuus. Työnantaja käyttää näitä tietoja vain laskutustarkoituksiin tai laskutuksen oikeellisuuden varmistamiseen. Työterveyshuoltolaissa määritellään tapaukset, jolloin työnantaja voi saada tietoja työntekijöiden terveydestä, esimerkiksi työpaikan terveellisyyden kehittämisen kannalta.

Missä tapauksessa tietoja täytyy luovuttaa?

  1. Tietojen luovutus perustuu lakiin tai suostumukseen: Työterveyshuoltolain (17§) mukaan työnantajalla, työpaikan työsuojelutoimikunnalla ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työterveyshuoltotehtävissä toimivilta henkilöiltä sellaisia tietoja, jotka ovat olennaisia työntekijöiden terveyden ja työpaikan terveellisten olosuhteiden edistämiseksi. Jos työnantaja pyytää tietoa yksittäisen työntekijän terveyteen liittyvistä toimenpiteistä, nämä tiedot voidaan luovuttaa vain, jos pyyntö perustuu lakiin tai työntekijän antamaan kirjalliseen suostumukseen.
  2. Työnantajalla ei ole pääsyä työterveyshuollon rekistereihin: Työnantajalla ei ole oikeutta päästä suoraan käsiksi työterveyshuollon rekistereihin. Tämä tarkoittaa, että työnantaja ei voi itse tarkastella työterveyshuollon pitämiä tietoja, vaan saa tiedot vain työterveyshuollon välityksellä ja vain laillisin perustein.
  3. Lääkärintodistusten luovutus: Työterveyshuolto ei saa luovuttaa lääkärintodistuksia suoraan työnantajalle ilman työntekijän kirjallista suostumusta. Lääkärintodistuksen esittäminen työnantajalle on työntekijän vastuulla. Tämä tarkoittaa, että työntekijän on itse toimitettava tarvittavat todistukset työnantajalleen, jos niin vaaditaan.

Työnantaja voi luovuttaa työntekijän antaman lääkärintodistuksen työterveyshuollolle, mutta työntekijällä on oikeus kieltää tämä. Työnantaja saa kuitenkin ilmoittaa työterveyshuollolle työntekijöiden sairauspoissaoloista ilman erillistä lupaa.

Lisätietoa tietojen käsittelystä työterveysyhteistyössä löytyy tietosuojavaltuutetun sivuilta: Tietosuojavaltuutettu.

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin 06/2018 Finlan kotisivuilla. Tämä kirjoitus on päivitetty versio samasta kirjoituksesta.

Lue lisää:

Mikä avuksi, kun työpaikalla menevät sukset ristiin? Sovittelusta työkaluja ristiriitojen ratkaisemiseen työyhteisössä

Yhteiskunnalliset muutokset näkyvät ravitsemusterapeutin vastaanotolla

Finlan Youtube-sivuilta löydät myös erilaisia avoimia webinaareja.