Kriisityö tukee työyhteisön ja yksilöiden toimintakykyä yllättävän kriisin kohdatessa.

Kriisityötä tarvitaan, kun työyhteisö kohtaa kriisin, kuten vakavan tapaturman/onnettomuuden, äkillisen kuolemantapauksen tai itsemurhan, uhkatilanteen, väkivaltaa tai voimakasta epäasiallista kohtelua.

Kriisityön tavoitteena on auttaa jäsentämään tapahtunutta ja purkaa välittömiä tunnereaktioita, ennalta ehkäistä myöhempiä stressireaktioita ja tapahtuneen psyykkistä torjuntaa, tukea normaalin toipumisen ja surutyön käynnistymistä sekä tukea työyhteisön toimintakykyä.

Kriisityön toteutus:
• Kriisityötä tekevät koulutetut debriefing-ohjaajat
• Defushing/ välitön purkukeskustelu heti tapahtumapäivänä, tai kun tieto asiasta saatu.
• Debriefing-istunto ryhmälle 2-4 päivää tapahtuneen jälkeen debriefing-ohjaajan vetämänä, yrityksen oma työterveyshoitaja mukana.

 

Kysy lisää vastuutiimiltäsi!