Ensiapukurssit

Järjestämme muun muassa ensiavun peruskursseja ja hätäensiapukursseja sekä yrityksen yksilöllisiä tarpeita varten räätälöityjä ensiapukursseja.

Ilmoittautumiset 1-2 vk ennen kurssin alkua. Peruutukset viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista osoitteeseen ensiapukurssit at finla.fi. Laskutamme perumattomat ilmoittautumiset.

SPR Hätäensiapukurssi 8t® – yhdistelmäkoulutus

Aika: 18.4.2023 klo 8.00-12.00 (lähikoulutuspäivä) & itsenäinen 4h verkkokurssi ennen webinaaria

Paikka: Finlaysonin työterveysasema, Tampere

Hinta: 120,30 €/hlö + alv

Ilmoittaudu 2 viikkoa ennen koulutusta
tämän linkin kautta

Hyvä peruskurssi, jossa opitaan hätäensiaputaitojen lisäksi tavallisimpien sairauskohtausten ensiapua. Itsenäinen 4h verkkokoulutus ja 4h lähikoulutusta. Linkki verkkokoulutukseen lähetetään kaksi viikkoa ennen lähikoulutuspäivää. Verkkokoulutus on oltava suoritettu ennen lähikoulutuspäivää.

SPR Hätäensiapukurssi 4t® – Lähikoulutus

Aika: 10.5.2023 klo 8.00-12.00

Paikka: Finlaysonin työterveysasema, Tampere

Hinta: 93€ (+alv)

Ilmoittaudu viikkoa ennen koulutusta
tämän linkin kautta

Sopii hyvin kertauskurssiksi mutta myös hätäensiaputaitojen peruskoulutukseksi sellaiselle, jolla ei ole aiempaa ensiapukoulutusta.

SPR Hätäensiapukurssi 4t® verkkokurssi

Hinta: 93 €/hlö + alv sis. ensiaputodistuksen

Ilmoittaudu tämän linkin kautta

Kurssin toteutus

SPR Hätäensiapukurssi  4t® verkkokurssi on kokonaan verkossa suoritettava sertifioitu ensiapukurssi – riskitön tapa opetella ensiaputaitoja koronavirustilanteessa. Aihealueiltaan ja kestoltaan se vastaa SPR Hätäensiapukurssi 4t® lähikoulutusta. Verkkokoulutuksen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja kurssisisältöjä. Koulutukseen on myös rakennettu erilaisia pieniä käytännön harjoitteita.

Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle sopivana aikana. Koulutuksen voi keskeyttää ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Ensiaputodistuksen saamiseksi edellytetään välitehtävien tekemistä ja loppukokeen läpäisemistä hyväksytysti. Suorittamisesta muodostuu sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 4t® –pätevyys. Kurssin avulla ei ole mahdollista jatkaa SPR Ensiapukurssi EA1® tai SPR Ensiapukurssi EA2® voimassaoloaikaa.

Linkki ja ohjeet verkkokurssille lähetetään ilmoittautuneille.

Ensiapukurssien tavoitteet ja sisällöt

SPR Ensiapukurssi EA1® (2x8x45min.)

 • Elvytystapahtuma
 • Tajuttoman ensiapu
 • Verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Sokin ensiapu
 • Sairauskohtauksien ja tavallisten tapaturmien hoito
 • Palovammojen ja sähkötapaturmien ensiapu
 • Murtumien ensiapu
 • Paleltumat ja lämpösairaudet ja niiden ensiapu
 • Myrkytykset ja niiden hoito

SPR Hätäensiapukurssi 8t® (8x45min)

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, verenvuodon tyrehdyttäminen, haavat, palovammat, tapaturmien ehkäisy ja/tai ryhmäkohtaisesti muita erikseen sovittavia aiheita/painotuksia.
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset.

SPR Hätäensiapukurssi 4t® (4x45min)

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki ja verenvuodon tyrehdyttäminen.
 • Tapaturmien ehkäisy sekä tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia.

Työturvallisuuslain (738/2008, 46§) mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Ensiapuvalmiudesta on hyötyä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Ajantasaiset ensiaputaidot rohkaisevat auttamaan onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa.

Ensiapukurssit ovat Suomen Punaisen Ristin kurssien mukaiset ja kursseista saa SPR:n kurssitodistukset.

Finla Työterveyden järjestämien ensiapukurssien kouluttajina toimivat ETK-pätevyyden omaavat ammattitaitoiset työterveyshoitajamme.