Ensiapukurssit

Järjestämme muun muassa ensiavun peruskursseja ja hätäensiapukursseja sekä yrityksen yksilöllisiä tarpeita varten räätälöityjä ensiapukursseja. Kurssit voidaan myös tarvittaessa pitää englannin kielellä.

Ilmoittautumiset 1-2 vk ennen kurssin alkua. Peruutukset viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista osoitteeseen ensiapukurssit at finla.fi. Laskutamme perumattomat ilmoittautumiset.

SPR Hätäensiapukurssi 8t® – yhdistelmäkoulutus

Aika: Torstai 16.11.2023 klo 12.00-16.00 (lähikoulutuspäivä) & itsenäinen 4h verkkokurssi ennen webinaaria

Paikka: Finlaysonin työterveysasema, Tampere (Kutomo-Kehräämö)

Hinta: 115 €/hlö + alv
Hinta sisältää SPR:n rekisteröintimaksun ja mobiilitodistuksen.

Ilmoittaudu 2 viikkoa ennen koulutusta
tämän linkin kautta

Hyvä peruskurssi, jossa opitaan hätäensiaputaitojen lisäksi tavallisimpien sairauskohtausten ensiapua. Itsenäinen 4h verkkokoulutus ja 4h lähikoulutusta. Linkki verkkokoulutukseen lähetetään kaksi viikkoa ennen lähikoulutuspäivää. Verkkokoulutus on oltava suoritettu ennen lähikoulutuspäivää.

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) yhdistelmäkoulutus

Aika: Torstai 26.10.2023 klo 8.15-16.00 (lähikoulutuspäivä) & itsenäinen 8h verkkokurssi ennen webinaaria

Paikka: Finlaysonin työterveysasema, Tampere (Kutomo-Kehräämö)

Hinta:  195,80 €/hlö (+alv)
Hinta sisältää SPR:n rekisteröintimaksun ja mobiilitodistuksen.

Ilmoittaudu 2 viikkoa ennen koulutusta
Ilmoittaudu tämän linkin kautta.

EA 1® -kurssilla käsitellään eri aihealueita edellisiä kursseja kattavammin ja syvällisemmin. Tähän kurssiin sisältyy paljon harjoittelua.
Ensimmäinen päivä suoritetaan itsenäisesti verkkokoulutuksena (8h), toinen päivä lähikoulutuksena (8h) Finlan Finlaysonin toimipisteessä.
Linkki verkkokoulutukseen lähetetään kaksi viikkoa ennen lähikoulutuspäivää.
Verkkokoulutus on oltava suoritettu ennen lähikoulutuspäivää.

SPR Hätäensiapukurssi 4t® verkkokurssi

Hinta: 93 €/hlö (+alv)
sis. ensiaputodistuksen

Ilmoittaudu tämän linkin kautta

Kurssin toteutus

SPR Hätäensiapukurssi  4t® verkkokurssi on kokonaan verkossa suoritettava sertifioitu ensiapukurssi. Aihealueiltaan ja kestoltaan se vastaa SPR Hätäensiapukurssi 4t® lähikoulutusta. Verkkokoulutuksen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja kurssisisältöjä. Koulutukseen on myös rakennettu erilaisia pieniä käytännön harjoitteita.

Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle sopivana aikana. Koulutuksen voi keskeyttää ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Ensiaputodistuksen saamiseksi edellytetään välitehtävien tekemistä ja loppukokeen läpäisemistä hyväksytysti. Suorittamisesta muodostuu sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 4t® –pätevyys. Kurssin avulla on mahdollista jatkaa SPR Ensiapukurssi EA1® tai SPR Ensiapukurssi EA2® voimassaoloaikaa.

Kurssin voi suorittaa suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi.

Linkki ja ohjeet verkkokurssille lähetetään ilmoittautuneille.

SPR Hätäensiapukurssi 8t® verkkokurssi

Hinta: 109 €/hlö (+alv)
sis. ensiaputodistuksen

Ilmoittaudu tämän linkin kautta

Kurssin toteutus

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® verkkokurssi on joustava tapa suorittaa laajempi ensiapukurssi. Se sisältää kattavasti ensiavun perusteet, joiden lisäksi syvennytään mm. sairauskohtauksien tunnistamiseen ja niiden ensiapuun. Kurssi sisältää monipuolisen teoriaosuuden hätäensiavusta ja runsaasti pohdintatehtäviä ja omatoimisia harjoitteita

Kurssiin sisältyy sähköalan ensiapukoulutuksen aiheet sähköturvallisuustandardin SFS6002 mukaisesti. Tämä kurssi sopii myös Ensiapukurssi EA 1® – ja Ensiapukurssi EA 2® -pätevyyden päivittämiseen yhden kerran kolmen vuoden ajaksi. Kurssi on suoritettavissa täysin itsenäisesti.

Kurssin voi suorittaa suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi.

Linkki ja ohjeet suorittamisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ensiapukurssien tavoitteet ja sisällöt

SPR Ensiapukurssi EA1® (2x8x45min.)

 • Elvytystapahtuma
 • Tajuttoman ensiapu
 • Verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Sokin ensiapu
 • Sairauskohtauksien ja tavallisten tapaturmien hoito
 • Palovammojen ja sähkötapaturmien ensiapu
 • Murtumien ensiapu
 • Paleltumat ja lämpösairaudet ja niiden ensiapu
 • Myrkytykset ja niiden hoito

SPR Hätäensiapukurssi 8t® (8x45min)

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, verenvuodon tyrehdyttäminen, haavat, palovammat, tapaturmien ehkäisy ja/tai ryhmäkohtaisesti muita erikseen sovittavia aiheita/painotuksia.
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset.

SPR Hätäensiapukurssi 4t® (4x45min)

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki ja verenvuodon tyrehdyttäminen.
 • Tapaturmien ehkäisy sekä tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia.

Työturvallisuuslain (738/2008, 46§) mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Ensiapuvalmiudesta on hyötyä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Ajantasaiset ensiaputaidot rohkaisevat auttamaan onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa.

Ensiapukurssit ovat Suomen Punaisen Ristin kurssien mukaiset ja kursseista saa SPR:n kurssitodistukset.

Finla Työterveyden järjestämien ensiapukurssien kouluttajina toimivat ETK-pätevyyden omaavat ammattitaitoiset työterveyshoitajamme.

 

Olemme ARVOkumppani®

Punainen Risti Ensiavun ARVOkumppani® toteuttaa laadukkaat Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaiset, sertifioidut ja tavaramerkkisuojatut SPR ensiapukoulutukset.