Ensiapukurssit

Järjestämme muun muassa ensiavun peruskursseja ja hätäensiapukursseja sekä yrityksen yksilöllisiä tarpeita varten räätälöityjä ensiapukursseja.

Ilmoittautumiset 1-2 vk ennen kurssin alkua. Peruutukset viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista osoitteeseen ensiapukurssit at finla.fi. Laskutamme perumattomat ilmoittautumiset.

Hätäensiapukurssi (4h) – Lähikoulutus

Aika: 24.1.2023 klo 8.00-12.00

Paikka: Finlaysonin työterveysasema, Tampere

Hinta: 85 € (+alv)

Ilmoittaudu viikkoa ennen koulutusta
tämän linkin kautta

Sopii hyvin kertauskurssiksi mutta myös hätäensiaputaitojen peruskoulutukseksi sellaiselle, jolla ei ole aiempaa ensiapukoulutusta.

Ensiavun peruskurssi EA1 16h – yhdistelmäkoulutus

Aika: 7.2.2023  klo 8.00-16.00 (lähikoulutuspäivä) & itsenäinen 8h verkkokurssi ennen webinaaria

Paikka: Finlaysonin työterveysasema, Tampere

Hinta: 227 €/hlö (+alv)

Ilmoittaudu 2 viikkoa ennen koulutusta
Ilmoittaudu tämän linkin kautta.

EA I -kurssilla käsitellään eri aihealueita edellisiä kursseja kattavammin ja syvällisemmin. Tähän kurssiin sisältyy paljon harjoittelua.
Ensimmäinen päivä suoritetaan itsenäisesti verkkokoulutuksena (8h), toinen päivä lähikoulutuksena (8h) Finlan Finlaysonin toimipisteessä.
Linkki verkkokoulutukseen lähetetään kaksi viikkoa ennen lähikoulutuspäivää.
Verkkokoulutus on oltava suoritettu ennen lähikoulutuspäivää.

Hätäensiapukurssi (8h) – Lähikoulutus

Aika: 16.3.2023 klo 8.00-16.00

Paikka: Finlaysonin työterveysasema, Tampere

Hinta: 115 €/hlö (+alv)

Ilmoittaudu viikkoa ennen koulutusta
tämän linkin kautta

Hyvä peruskurssi, jossa opitaan hätäensiaputaitojen lisäksi tavallisimpien sairauskohtausten ensiapua.

Hätäensiapu 8h – yhdistelmäkoulutus

Aika: 18.4.2023 klo 8.00-12.00 (lähikoulutuspäivä) & itsenäinen 4h verkkokurssi ennen webinaaria

Paikka: Finlaysonin työterveysasema, Tampere

Hinta: 115 €/hlö + alv

Ilmoittaudu 2 viikkoa ennen koulutusta
tämän linkin kautta

Hyvä peruskurssi, jossa opitaan hätäensiaputaitojen lisäksi tavallisimpien sairauskohtausten ensiapua. Itsenäinen 4h verkkokoulutus ja 4h lähikoulutusta. Linkki verkkokoulutukseen lähetetään kaksi viikkoa ennen lähikoulutuspäivää. Verkkokoulutus on oltava suoritettu ennen lähikoulutuspäivää.

Hätäensiapukurssi (4h) – Lähikoulutus

Aika: 10.5.2023 klo 8.00-12.00

Paikka: Finlaysonin työterveysasema, Tampere

Hinta: 85€ (+alv)

Ilmoittaudu viikkoa ennen koulutusta
tämän linkin kautta

Sopii hyvin kertauskurssiksi mutta myös hätäensiaputaitojen peruskoulutukseksi sellaiselle, jolla ei ole aiempaa ensiapukoulutusta.

Hätäensiapukurssi 4h verkkokoulutuksena

Hinta: 85€/hlö + alv sis. ensiaputodistuksen

Ilmoittaudu tämän linkin kautta

Kurssin toteutus

SPR Hätäensiapukurssi verkkokoulutus on kokonaan verkossa suoritettava sertifioitu ensiapukurssi – riskitön tapa opetella ensiaputaitoja koronavirustilanteessa. Aihealueiltaan ja kestoltaan se vastaa Hätäensiapukurssi 4h, lähikoulutusta. Verkkokoulutuksen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja kurssisisältöjä. Koulutukseen on myös rakennettu erilaisia pieniä käytännön harjoitteita.

Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle sopivana aikana. Koulutuksen voi keskeyttää ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Ensiaputodistuksen saamiseksi edellytetään välitehtävien tekemistä ja loppukokeen läpäisemistä hyväksytysti. Suorittamisesta muodostuu sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 4h –pätevyys. Kurssin avulla ei ole mahdollista jatkaa Ensiapukurssi EA1® tai Ensiapukurssi EA2® voimassaoloaikaa.

Linkki ja ohjeet verkkokurssille lähetetään ilmoittautuneille.

Ensiapukurssien tavoitteet ja sisällöt

Ensiavun peruskurssi EA1 (2x8x45min.)

 • Elvytystapahtuma
 • Tajuttoman ensiapu
 • Verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Sokin ensiapu
 • Sairauskohtauksien ja tavallisten tapaturmien hoito
 • Palovammojen ja sähkötapaturmien ensiapu
 • Murtumien ensiapu
 • Paleltumat ja lämpösairaudet ja niiden ensiapu
 • Myrkytykset ja niiden hoito

Hätäensiapu EA 8h (8x45min)

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, verenvuodon tyrehdyttäminen, haavat, palovammat, tapaturmien ehkäisy ja/tai ryhmäkohtaisesti muita erikseen sovittavia aiheita/painotuksia.
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset.

Hätäensiapu 4h (4x45min)

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki ja verenvuodon tyrehdyttäminen.
 • Tapaturmien ehkäisy sekä tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia.

Työturvallisuuslain (738/2008, 46§) mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Ensiapuvalmiudesta on hyötyä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Ajantasaiset ensiaputaidot rohkaisevat auttamaan onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa.

Ensiapukurssit ovat Suomen Punaisen Ristin kurssien mukaiset ja kursseista saa SPR:n kurssitodistukset.

Finla Työterveyden järjestämien ensiapukurssien kouluttajina toimivat ETK-pätevyyden omaavat ammattitaitoiset työterveyshoitajamme.