Käytäthän kasvomaskia kaikilla vastaanotoillamme.

Kaikki vastaanottomme vain ajanvarauksella.

Ensiapukurssit

Järjestämme muun muassa ensiavun peruskursseja ja hätäensiapukursseja sekä yrityksen yksilöllisiä tarpeita varten räätälöityjä ensiapukursseja.

Peruutukset viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista osoitteeseen ensiapukurssit at finla.fi. Laskutamme perumattomat ilmoittautumiset.

Tarjoamme tällä hetkellä ensisijaisesti yritysten yhteisiä ensiapukoulutuksia etäkoulutuksena. Etäkoulutukset ovat rinnastettavissa vastaavan sisältöisiin lähikoulutuksiin.

Hätäensiapukurssi (4h) – Webinaari

Aika: Pe 11.2.2022 klo 8.30-12.30

Hinta: 85€ (+alv)

Ilmoittaudu
tämän linkin kautta

Teams-linkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Hätäensiapukurssi (8h) – verkkokurssi 4h & webinaari 4h

Aika: Ti 22.2.2022 klo 8.30-12.30 & itsenäinen verkkokurssi ennen webinaaria

Hinta: 110 €/hlö (+alv)

Ilmoittaudu
tämän linkin kautta

Teams-linkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Hätäensiapukurssi (4h) – Webinaari

Aika: Ti 15.3.2022 klo 8.30-12.30

Hinta: 85€ (+alv)

Ilmoittaudu
tämän linkin kautta

Teams-linkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Ensiavun peruskurssi EA1 16h – verkkokurssi 8h & webinaari 8h

Aika: Ke 13.4.2022 klo 8.30-16.00 & itsenäinen verkkokurssi ennen webinaaria

Hinta: 179 €/hlö (+alv)

Ilmoittaudu
tämän linkin kautta

Teams-linkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Hätäensiapukurssi (4h) – Webinaari

Aika: Ti 10.5.2022 klo 12.00-16.00

Hinta: 85€ (+alv)

Ilmoittaudu
tämän linkin kautta

Teams-linkki ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Hätäensiapukurssi 4h verkkokoulutuksena

Hinta: 85€/hlö + alv sis. ensiaputodistuksen

Ilmoittaudu tämän linkin kautta

Kurssin toteutus

SPR Hätäensiapukurssi verkkokoulutus on kokonaan verkossa suoritettava sertifioitu ensiapukurssi – riskitön tapa opetella ensiaputaitoja koronavirustilanteessa. Aihealueiltaan ja kestoltaan se vastaa Hätäensiapukurssi 4h, lähikoulutusta. Verkkokoulutuksen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja kurssisisältöjä. Koulutukseen on myös rakennettu erilaisia pieniä käytännön harjoitteita.

Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle sopivana aikana. Koulutuksen voi keskeyttää ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Ensiaputodistuksen saamiseksi edellytetään välitehtävien tekemistä ja loppukokeen läpäisemistä hyväksytysti. Suorittamisesta muodostuu sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 4h –pätevyys. Kurssin avulla ei ole mahdollista jatkaa Ensiapukurssi EA1® tai Ensiapukurssi EA2® voimassaoloaikaa.

Linkki ja ohjeet verkkokurssille lähetetään ilmoittautuneille.

Ensiapukurssien tavoitteet ja sisällöt

Ensiavun peruskurssi EA1 (2x8x45min.)

 • Elvytystapahtuma
 • Tajuttoman ensiapu
 • Verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Sokin ensiapu
 • Sairauskohtauksien ja tavallisten tapaturmien hoito
 • Palovammojen ja sähkötapaturmien ensiapu
 • Murtumien ensiapu
 • Paleltumat ja lämpösairaudet ja niiden ensiapu
 • Myrkytykset ja niiden hoito

Hätäensiapu EA 8h (8x45min)

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki, verenvuodon tyrehdyttäminen, haavat, palovammat, tapaturmien ehkäisy ja/tai ryhmäkohtaisesti muita erikseen sovittavia aiheita/painotuksia.
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset.

Hätäensiapu 4h (4x45min)

 • Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet; tajuttoman ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, sokki ja verenvuodon tyrehdyttäminen.
 • Tapaturmien ehkäisy sekä tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia.

Työturvallisuuslain (738/2008, 46§) mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Ensiapuvalmiudesta on hyötyä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Ajantasaiset ensiaputaidot rohkaisevat auttamaan onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa.

Ensiapukurssit ovat Suomen Punaisen Ristin kurssien mukaiset ja kursseista saa SPR:n kurssitodistukset.

Finla Työterveyden järjestämien ensiapukurssien kouluttajina toimivat ETK-pätevyyden omaavat ammattitaitoiset työterveyshoitajamme.

Käytäthän kasvomaskia kaikilla vastaanotoillamme.

Kaikki vastaanottomme vain ajanvarauksella.