Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.

Työterveyshuollon usein kysytyt kysymykset

Työterveyshuollon usein kysytyt kysymykset

Tällä kertaa blogissamme käymme läpi työterveyshuoltoon liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä. Jos sinua on joskus mietityttänyt esimerkiksi työterveyshuoltolaki ja sen velvoittavuus, sopimustasot tai digitaalisten palvelujen sisältö, saatat löytää vastauksen näistä kysymyksistä.

1. Mitä työterveyshuoltolaki velvoittaa ja mitä lakisääteinen työterveyshuolto pitää sisällään?

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään henkilöstölleen ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut. Tämän lisäksi yritys voi järjestää henkilöstölleen muuta terveydenhuoltoa, kuten työterveyspainotteiset sairaanhoitopalvelut haluamassaan laajuudessa.

Lakisääteisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin kuuluvat alla olevat toiminnot, joiden sisältö arvioidaan työpaikan tarpeiden mukaan työterveyshuollon ja yrityksen yhteistyönä:

 • työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukemiseen liittyvää yhteistyötä. Työkyvyn varhaisen tuen toiminnalla turvataan henkilöstön työkyvyn säilyminen ja johdon, esimiesten ja henkilöstön mahdollisuudet havaita varhain työkyvyn muutokset ja se, että ryhdytään ajoissa työkykyä tukeviin toimenpiteisiin.
 • työpaikkaselvitykset, joihin kuuluu työpaikalla tapahtuvan kuormittumisen ja altistuksen terveydellisen merkityksen arviointi
 • toimenpide-ehdotusten tekemistä, tietojen antamista, neuvontaa ja ohjausta työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi
 • työolosuhteista aiheutuvat lakisääteiset terveystarkastukset ja niihin liittyvät tarpeelliset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
 • terveydentilan ja työssä selviytymisen seuranta ja tarvittava kuntoutukseen ohjaus
 • ryhmätoimintaa työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi
 • ensiapuvalmiuden ylläpitoa
 • erikoislääkärikonsultaatiot työkykyarvioinnissa

Myös yrittäjä voi halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon. Hyvin toteutettu työterveyshuolto perustuu työpaikan terveydellisiin tarpeisiin ja työterveyshuoltoa koskeviin säädöksiin. Nämä tarpeet ja säädökset määrittelevät myös sen, kuinka suuren osan Kansaneläkelaitos korvaa työnantajalle työterveyshuollon kustannuksista. Korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin.

Työterveyslääkäreitä ja työterveyshoitajia sekä heidän tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita, kuten työterveyspsykologeja, työfysioterapeutteja ja sosiaalialan asiantuntijoita käytetään työterveyshuollon suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan tarpeen mukaan.

2. Mitä eri sopimusvaihtoehtoja teillä on?

Finlassa on 5 eri sopimustasoa. Sopimustasomme ja niiden vertailut löytyvät tästä linkistä sivun alaosasta.

3. Paljonko työterveyshuolto maksaa?

Työterveyshuoltopalveluiden kokonaiskustannus riippuu monesta asiasta, kuten ennaltaehkäisevän työterveyshuollon määrästä ja laajuudesta, sairaanhoidon sopimustasosta, yrityksenne toimialasta sekä henkilökunnan terveydenhuollon tarpeista.

Meidän perusmaksuumme (3€/hlö/kk v.2019) kuuluu:

 • potilastietojärjestelmän ylläpito työntekijä- ja yritystietojen osalta
 • Kanta-palvelut ja e-resepti
 • sähköinen ajanvaraus, perusraporttien muodostaminen, chat- ja videovastaanottopalvelun käyttöönotto sekä yritysportaalin käyttöönotto ja käyttö
 • sähköinen terveyskysely terveystarkastusten yhteydessä

Perusmaksun lisäksi emme peri erillistä työterveyshuollon palvelumaksua. Työterveyspalveluiden hinnoittelu on hinnastotyyppinen ja hinnasto tarkistetaan vuosittain. Kilpailutamme aktiivisesti tukipalvelujamme turvataksemme asiakkaillemme mahdollisimman edulliset hinnat.

4. Kuinka nopeasti työterveyshuoltopalvelut saa käyttöön?

Kun allekirjoitettu sopimus ja henkilöstön tiedot palautuvat meille, pienyritysten kohdalla palvelut saadaan käyttöön muutaman arkipäivän kuluessa. Isompien yritysten kohdalla tehdään yhdessä haltuunottosuunnitelma.

5. Tarvitseeko osa-aikaisille työntekijöille tarjota työterveyspalvelut? Entä tarvitseeko kaikille tarjota palvelut samantasoisena?

Työnantajalla on velvollisuus kohdella työntekijöitään tasapuolisesti riippumatta työsopimuksen kestosta tai työtuntien määrästä. Työnantaja ei siis saa soveltaa osaan työntekijöistä epäedullisempia työehtoja, ellei sitä ole erikseen asiallisista syistä perusteltu.

6. Voiko sopimustasoa muuttaa kesken sopimuskauden?

Kyllä. Yritys voi vaihtaa sopimustasoa milloin tahansa ilmoittamalla siitä omalle hoitajalle. Näin asia etenee asiakkuuskoordinaattorille, joka huolehtii sopimuksen päivittämisestä.

7. Voiko kaikkia Finlan asemia käyttää?

Kaikki Finlan asemat ovat asiakkaidemme käytössä. Asemien yhteystiedot löydät täältä.

8. Mitä digitaaliset palvelut ovat ja kuinka ne saa käyttöön?

Kattaviin digitaalisiin palveluihimme kuuluvat nettiajanvaraus, videovastaanotto, chat, yrityksen työterveysportaali, PIRA™ -Palvelu (sähköinen työpaikkaselvitys ja riskinarviointi) sekä työkykyjohtamisen järjestelmä Aino HealthManager.

Lisätietoa digitaalisista palveluistamme löydät täältä.

Työterveysportaali on asiakasyrityksillemme maksuton. Jos yrityksenne haluaa työterveysportaalin käyttöön, voitte ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen ttportaali at finla.fi.

Video- ja chat-palveluiden käyttöönotto on myös maksutonta, käytöstä veloitetaan hinnaston mukaisesti. Yritys voi ottaa video- ja chat palvelut käyttöön ilmoittamalla siitä omalle hoitajalle. Näin asia etenee asiakkuuskoordinaattorille, joka huolehtii sopimuksen päivittämisestä.

PIRA™-Palvelu ja Aino HealthManager ovat lisämaksullisia palveluita. Mikäli yrityksenne on kiinnostunut palveluista, voitte ottaa yhteyttä omaan hoitajaanne ja kysyä lisätietoa.

9. Mitä yrittäjän tarvitsee huomioida Kelan työterveyshuollon korvauksiin liittyen?

Jotta yrittäjä on oikeutettu työterveyshuollon korvauksiin, tulee hänellä Kelan ohjeistuksen mukaan olla voimassa oleva yrittäjäeläkevakuutus (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL).

Lisäksi yrittäjällä tulee olla

 • kirjallinen työterveyshuoltosopimus palveluntuottajan kanssa
 • yrittäjäkohtaisesti laadittu työpaikkaselvitys tai tilakäynti raportteineen
 • voimassa oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on tehty työpaikkaselvityksen pohjalta.

Yrittäjä, jolla on työntekijöitä, voi hakea korvausta omista kustannuksistaan joko yrittäjänä tai vaihtoehtoisesti työnantajana yhdessä työntekijöiden kanssa, jolloin tehdään yksi sopimus ja toimintasuunnitelma, jotka koskevat sekä yrittäjää että työnantajaa.

Finlassa on käytössä yrittäjien tilitysmenettely, jolloin yrittäjän on mahdollista saada korvaukset suoraan laskun loppusummasta vähennettynä, mikä helpottaa yrittäjän paperityötä.

Käytettävissä on myös perinteinen paperikorvaushakemus, jolloin yrittäjä itse hakee korvauksen Kelasta.

10. Olen yrittäjä, mutta tulevaisuudessa tarkoitus on työllistää työntekijöitä. Miten toimin?

Kun yritys alkaa työllistää työntekijöitä, olemassa oleva yrittäjäsopimus voidaan muuttaa työnantajasopimukseksi, johon liitetään sekä yrittäjä että työntekijät. Vaihtoehtoisesti yrittäjä voi jatkaa omalla yrittäjäsopimuksellaan ja työntekijöille tehdään oma sopimus.

11. Saadaanko yritykselle oma hoitaja ja lääkäri?

Kyllä, kaikille yrityksille nimetään oma vastuutiimi. Yrityksen omaan työterveystiimiin kuuluvat työterveyshoitajan ja -lääkärin lisäksi työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi sekä sosiaalialan asiantuntija.

Nimetyllä työterveyshuollon erikoislääkärillä ja työterveyshoitajalla on kokonaiskäsitys yrityksenne työntekijöiden terveydentilasta, työkyvystä, sairaanhoidosta sekä sairauspoissaoloista ja niiden syistä. Työterveystiimi osallistuu yrityksen työkykyä ylläpitävään toimintaan ja sairauspoissaolojen hallintaan.

12. Kuinka saan varattua ajan vastaanotolle?

Voitte ottaa yhteyttä meihin usean eri kanavan kautta. Ajanvarauksen voitte tehdä puhelimitse asiakaspalvelustamme Walosta, nettiajanvarauksesta, chat-palvelusta tai puhelimitse omalta työterveyshoitajaltanne.

Asiakaspalvelussamme työskentelee vain terveydenhuollon ammattilaisia, jotka jo ensimmäisessä yhteydenotossa määrittelevät asiakkaan hoidontarpeen.

Ajanvarauksen lisäksi sairaanhoitajat antavat siis puhelimitse hoidon ohjausta ja neuvontaa. Emme automaattisesti ohjaa lääkärin vastaanotolle tilanteissa, joissa hoitajallakin käynti riittää.

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensin yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi tai asiakaspalveluumme puhelimen (03 25639555) tai chatin / videovastaanoton välityksellä. Ethän tule millekään vastaanotolle hengitystieoireisena ilman ennakkoyhteydenottoa.