Lääkkeetön unenhuollon ohjaus auttaa monia unettomia

Unettomuuden eri ilmenemismuotoihin voi saada apua lääkkeettömästä unenhuollon ohjauksesta.

Finla tarjoaa asiakkailleen lääkkeetöntä unenhuollon ohjausta sekä yksilö- että ryhmätasolla. Lääkkeetön unenhuolto on Käypä hoito -suositusten ensisijainen unettomuuden hoitomuoto, joka perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.

Unettomuus on tänä päivänä yleinen ongelma työikäisille. Yhä useammin työterveyden lääkärikäynnin yhteydessä diagnoosiin kirjataan ei-elimellinen unettomuus.

– Muun muassa globaalit kriisit ja 24/7-rytmi altistavat unettomuudelle. Iso osa ihmisistä on saatavilla somen tai puhelimen kautta lähestulkoon aina, toteaa Finlan unihoitaja ja palvelupäällikkö Johanna Seppälä.

Unettomuuspotilaiden tilastoissa näkyy vahvasti koronan vaikutus. Pandemia-aika lisäsi ihmisten passiivisuutta, kun työmatkat vähenivät ja liikuntapaikat olivat pitkään kiinni. Se heikensi ihmisten unipainetta ja aiheutti osaltaan unettomuutta. Unipaineella tarkoitetaan sitä, että ihminen on ollut tarpeeksi pitkään hereillä ja ollut aktiivinen.

Vertaistuki auttaa eteenpäin

Finlan asiakkaat voivat varata suoraan ajan unihoitajalle nettiajanvarauksen kautta. Unettomuusoireita kokeva voi ottaa ongelman esiin myös työterveyshoitajan tai -lääkärin vastaanotolla. Uniohjaukseen haluaville henkilöille tehdään ensin alkuhaastattelu, jonka jälkeen he saavat ohjausta joko yksilö- tai ryhmätasolla. Ryhmäohjauksissa tapaamiskertoja on viidestä kuuteen kertaan noin kahden viikon välein.

– Ryhmäohjauksissa koettu vertaistuki auttaa ongelman käsittelyssä. Muiden unettomien kokemuksilla on suuri painoarvo – häpeä omasta ongelmasta lievittyy ja tietoisuus erilaisista ratkaisukeinoista kasvaa, kertoo unihoitaja ja työterveyshoitaja Jaana Nyholm.

Uniryhmät kokoontuvat luottamuksellisesti: kaikki tapaamisissa puhutut asiat jäävät vain ryhmän tietoisuuteen. Olennaista hoidon onnistumisen kannalta on sitoutuminen uniohjausryhmän toimintaan ja annettujen harjoitustehtävien tekeminen. Osallistuminen voi olla vaativa prosessi, johon ei kannata ryhtyä kuormittavassa elämäntilanteessa.

Unipäiväkirja antaa arvokasta tietoa

Valmennuksessa annetaan tietoa muun muassa haitallisista nukkumistottumuksista, joita ihmisille saattaa kertyä huomaamatta arjessa ja jotka ylläpitävät unettomuutta.

Osallistujat kirjaavat unipäiväkirjaan tietoa unestaan. Uniohjauksessa tietoa käytetään apuna muun muassa siten, että rajoitetaan jatkossa jonkin aikaa sängyssä vietettyä aikaa. Tavoitteena on kerryttää riittävästi unipainetta ja lopettaa väkisin unen yrittäminen.

– Hoito on todella tehokasta. Jotkut voivat paremmin jo kahdessa viikossa, kun he saavat rytminsä kuntoon ja lakkaavat esimerkiksi tekemästä iltaisin töitä, Nyholm painottaa.

Suurin osa unenhuollon ohjaukseen osallistuneista saavat merkittävää apua unettomuusoireisiinsa. Myös ne osallistujat, jotka eivät täysin pääse unettomuudesta eroon, saavat valmennuksesta ja vertaistuesta apua oppiessaan ymmärtämään tilannettaan paremmin. Kokemus unettomuudesta lievenee, kun sen oppii hyväksymään.

Unettomuutta on monenlaista

Unen saaminen edellyttää riittävästi unipainetta, oikea-aikaista valoa ja rentoutuneisuuden tilaa. Unipainetta kerätään olemalla fyysisesti aktiivisia päivän aikana.

– Sohvalla makoilu ei auta unettomuuteen. Huonostikin nukutun yön jälkeen kannattaa pysyä liikkeellä ja aktiivisena, jotta unipainetta kertyy, Seppälä tähdentää.

Finlan unenhuollon ohjaukseen osallistuu työntekijöitä laidasta laitaan. Mukana voi olla henkilöitä, jotka ovat kärsineet unettomuudesta vuosikausia, jopa vuosikymmeniä.

– Joillekin osallistujille on saattanut tulla unettomuutta jossakin kuormittavassa elämäntilanteessa, ja unettomuus on jäänyt päälle haasteellisen elämäntilanteen helpotuttuakin. Esimerkiksi aikuisen lapsen äiti saattaa edelleen kärsiä unettomuudesta, joka on lauennut lapsen koliikki-iässä, Seppälä sanoo.

Nykyään myös monia nuoria vaivaa unettomuus, jos heillä on haasteita elämänhallinnan kanssa ja normaali vuorokausirytmi on hukassa. Yksi merkittävä unettomuudesta kärsivä ryhmä on esihenkilö- tai asiantuntijatyötä tekevät ihmiset, jotka pyrkivät täydellisiin suorituksiin.

Unettomuus voi ilmetä nukahtamisvaikeuksina, yöllisinä heräämisinä tai niiden yhdistelmänä. Lohdullista on, että unettomuuden eri ilmenemismuotoihin voi saada apua lääkkeettömästä unenhuollon ohjauksesta.

 


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä kirjoituksemme:

Tunnista uniapnea ajoissa

Älä myöhästy unijunasta (sisältää linkin unioppaaseen)