Hyvinvointianalyysi antaa tarkkaa tietoa niin kuormittumisesta kuin terveysriskeistä

Hyvinvointianalyysin mittausta Livtec Recoveryn EKG-anturilla.

Finla tarjoaa asiakkailleen sykevälivaihtelun mittaukseen perustuvaa Livtec Recovery -hyvinvointianalyysia. Palvelussa on ainutlaatuista, että mittaus toteutetaan lääketieteellisesti hyväksytyllä, kotimaisella Bittium Faros EKG-anturilla.

 

EKG-pohjainen hyvinvointianalyysi

Livtec Recoveryn EKG-pohjaisuus varmistaa ainutlaatuisen tarkkuuden ja estää palautumisen tasapainoon sekä unen laatuun liittyvät virhetulkinnat erityisesti tilanteissa, joissa asiakkaalla on epäsäännöllistä sydämen rytmiä tai lisälyöntejä. Tällaiset poikkeamat ovat usein harmittomia, mutta voivat olla seurausta kehon ja/tai mielen ylirasituksesta. Myös esimerkiksi alkoholin, kahvin, nikotiinin ja nestehukan tiedetään lisäävän niiden esiintymistä.

”On oleellista, ettei käytetty mittausmenetelmä tulkitse tällaisia häiriöitä hyvästä palautumisesta kertovaksi korkeaksi sykevälivaihteluksi. Tästä syystä pelkän sykkeen mittaukseen perustuvien älylaitteiden kertomiin palautumisarvioihin on aina hyvä suhtautua varauksella”, kertoo Sami Kotkajuuri Livtec Oy:stä.

”Mittausten tekeminen yhteistyössä työterveystoimijan kanssa antaa merkittävää lisäarvoa asiakkaalle. Finlan ammattilaiset ovat pystyneet nopeastikin varmistamaan vaativatko mahdolliset havaitut poikkeamat lisäselvityksiä, esimerkiksi kardiologin lausunnon”, Sami jatkaa.

 

Uniapneariskin tunnistus

Livtec Recovery -hyvinvointianalyysi sisältää myös uniapneariskin arvion. Algoritmi seuraa hengitystä, sykettä ja tiettyjä sykevälivaihteluparametrejä, ja vertaa niitä uniapneassa tyypillisesti esiintyviin. Näiden esiintymien voimakkuuden ja määrän perusteella lasketaan uniapneariskistä kertova indeksiluku. Indeksi ei ole lääketieteellinen diagnoosi, mutta algoritmin tarkkuuden keskivaikean uniapnean yleisimmän obstruktiivisen muodon tunnistamisessa on todettu olevan noin 95 % luokkaa. Mittaus tunnistaa ja kertoo myös kohonneen riskitason, kannustaen näin riskiä vähentäviin elämäntapamuutoksiin.

 

 

Uniapnea on tauti, jota Suomessa sairastaa arviolta 9–24 % väestöstä, moni tietämättään. Hyvinvointianalyysin sisältämän uniapneariskin arvion keskeinen hyöty onkin, että sen avulla voidaan löytää tapauksia, joissa asiakas ei itse ole epäillyt uniapneaa tai kohonnutta riskitasoa.

 

Mitä tietoa hyvinvointianalyysi kertoo palautumisesta

Livtec Recovery -mittaus toteutetaan oletusarvoisesti kaksipäiväisenä pitäen sisällään mahdollisimman tyypilliset arki- ja vapaapäivät. Analyysiraportti sisältää runsaasti tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa päivistä, sekä asiantuntijan yksilölliset luodut tulkinnat ja suositukset hyvinvoinnin edistämiseksi.

Stressi ja terveysriskit: Mitkä tekijät arjessa vaikuttavat kuormittumiseesi? Onko stressin taustalla elämän hektisyys vai arkihuolet? Onko sinulla stressiperäisiä lisälyöntejä tai rytmihäiriöitä? Onko sinulla merkkejä kohonneesta insuliiniresistenssista?

Palautuminen: Mitkä asiat tukevat palautumistasi? Onko vapaa-aikasi energisoivaa? Millä pienillä muutoksilla elämäntapoihisi voit edistää hyvinvointiasi?

Liikunta: Onko liikuntaharrastuksesi tasapainossa? Minkä tyyppinen liikkuminen vahvistaisi hyvinvointiasi?

Uni ja uniapea: Onko unesi palauttavaa? Miten voit parantaa unesi laatua? Onko sinulla kohonnut uniapneariski?

 

 

Hyvinvointianalyysin avulla kohti parempaa arkea

Finlan työfysioterapeutti Anne Lindholm on hyödyntänyt Livtec Recovery -hyvinvointianalyysia asiakkaidensa kanssa. ”Hyvinvointianalyysi on erinomainen työväline selvittämään työntekijän mahdollista heikentynyttä palautumista, tavallisesta poikkeavaa pitkään kestänyttä väsymystä tai muita oireita, joille ei ole selvinnyt syytä. Asiakas ohjautuu työterveyslääkärin tai -hoitajan vastaanotolta ensikäynnille työfysioterapeutin luokse, missä käydään läpi asiakkaan arkea ja terveydentilaa”, Anne kertoo.

Asiakkaan kanssa mietitään mittauspäiviä – mitä halutaan tietää asiakkaan työ- tai vapaapäivien palauttavuudesta? Mitkä tekijät haastavat palautumista ja miten palautumista voi edistää? Koska oma tuntemus työn tai arjen kuormituksesta voi olla tilanteeseen tottumisen myötä todellisuudesta poikkeava, voivat raportin tulokset yllättää. Vaikka useimmiten pohditaan liikkumattomuuden ja fyysisen kunnon merkitystä hyvinvointiin, toisinaan käydään myös läpi ajoittaisen hellittämisen ja joutenolon tärkeyttä. Nykypäivän tehokkuusajattelu saattaa ohjata meitä jatkuvaan suorittamiseen ilman tarvittavia hengähdystaukoja.

Hyvinvointianalyysi antaa kattavan tilannekatsauksen asiakkaan arjesta. Tarkka EKG-anturi ja tulosten analysoijan raportti erottelee luotettavasti lisätutkimuksia vaativat tilat. Tulosten pohjalta voidaan lähteä rakentamaan parempaa jaksamista ja hyvinvointia. Kaiken keskiössä on kuitenkin oma itsetuntemus, ja sen paraneminen. Kuuntelemmeko omia tuntemuksiamme herkällä korvalla, ja jos kuulemme niitä, toimimmeko? Livtecin avulla otamme askeleita oikeaan suuntaan.

 


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä Finlan blogit

Hyvinvoinnin mittaaminen – kohti parempaa arkea

Harva meistä on rautaa

Suorittamalla hyvinvointia?