Securitas Oy

Securitas ja Finla yhteistyöpalaverissa

”Poikkeuksellinen työnkuva vaatii poikkeuksellista työterveyttä”

Securitas tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita turvallisuuspalveluja sekä teknisiä ratkaisuja yrityksille, yhteisöille, julkisen sektorin palveluntarjoajille ja kuluttajille. Työtehtävien kirjo on monimuotoinen, ja Finlan työterveyspalveluiden piiriin kuuluukin yli 400 Securitaksen työntekijää Tampereella ja lähikunnissa.

Securitaksen Tampereen yksikön päällikkö Jukka Väisänen osallistuu myös henkilöstön työterveyspalveluiden järjestämiseen. Hänen mukaansa työntekijöiden toimenkuvat, toimintaympäristöt ja työajat vaihtelevat laidasta laitaan.

”Meillä on paljon toimihenkilöitä, joita työterveyden näkökulmasta koskevat melko perinteiset toimistotyön haasteet. Teknisten järjestelmien asentajat taas kiertävät paljon kohteesta toiseen. Valtaosa henkilöstöstämme on kuitenkin vartijoita, ja heidän työnsä voi olla todella vaihtelevaa. On myymälävartijoita ja laitoksissa ja tehtaissa työskenteleviä paikallisvartijoita. Kaupunkien katukuvassa näkyvät myös jalkaisin kiertävät vartijat, joiden toimipiiriin kuuluvat esimerkiksi ostoskeskukset. Lisäksi palveluihimme kuuluvat esimerkiksi autolla suoritettava piirivartiointi sekä erilaiset aulapalvelutehtävät”, Väisänen luettelee.

Securitas poikkeaa suurimmasta osasta yrityksiä myös siinä, että työtä tehdään vuorokauden ympäri vuoden joka ikisenä päivänä. Myös yötyön osuus on merkittävä. Väisänen myöntääkin, että poikkeuksellinen työnkuva vaatii välillä poikkeuksellista työterveyttä.

”Päivittäisessä työssä turvallisuusalalla kohtaamme muihin toimialoihin nähden enemmän erilaisia uhkatilanteita, joten meille on tärkeää, että työterveys osaa hoitaa näihin liittyviä työtapaturmia. Valtaosa näistä on fyysisten tapaturmien ja sairauksien hoitoa. Finla on osoittanut olevansa valmis tarjoamaan asiantuntemustaan myös laajemmin. Tietyissä tehtävissä työskennellään kohonneen veritapaturmariskin kanssa, joten Finla hoitaa meille myös asianmukaiset rokotukset.”

 

Kumppanuuden tärkein tekijä on luottamus

Väisäsen mukaan Finlan ja Securitaksen yhteistyön näkyvin puoli ovat ehdottomasti sairauksien hoitoon liittyvät toimenpiteet. Kumppanuus sisältää kuitenkin paljon muutakin.

”Erittäin keskeisiä ovat myös työhöntulotarkastukset, joita Finla tekee kaikille meillä aloittaville. On tärkeää varmistaa, että hakija on terveydentilansa puolesta soveltuva kaavailtuihin työtehtäviin”, Väisänen kuvailee. ”Lisäksi toteutamme yhteistyössä työpaikkaselvityksiä, työkykyneuvotteluita ja yötyökyselyitä. Myös ennaltaehkäisevä ja suunnitelmallinen reagointi pitkäaikaissairauksiin on koettu todella hyödylliseksi. Kun voimme yhteistyössä keskittyä juurisyihin ja kehittää työnkuvaa, niin työssä jatkaminen voidaan mahdollistaa myös tulevaisuudessa.”

Securitaksen valtakunnallinen ohjeistus määrittelee pitkälti sen, mitä työterveyskumppanuuden tulee sisältää. Finlan ja Securitaksen yhteistyö onkin toiminut selkeiden raamien puitteissa tehokkaasti ja luotettavasti.

”Olin itse aikanaan mukana valitsemassa Finlaa useampien tarjokkaiden joukosta”, Väisänen muistelee. ”Yhteistyö edellisen palveluntarjoajan kanssa kriisiytyi siihen pisteeseen, ettei sovituista asioista pidetty enää kiinni. Siksi päädyimme kilpailuttamaan työterveyspalvelumme uudelleen, ja Finla vakuutti meidät heti alkumetreiltä asti.”

Kumppanuuden tärkeimmäksi valttikortiksi Väisänen nostaa luotettavuuden.

”Sovituista asioista kiinni pitäminen on ykkösjuttu. Finla tekee sen, mitä lupaa”, Väisänen kehuu. ”Palvelun laatu on ollut tasaisen hyvää ja olemme tykänneet todella paljon ihmisistä, joiden kanssa olemme olleet tekemisissä.”

Iso osa asiantuntemusta on myös aito halu parantaa asiakastyöyhteisön arkea.

”Yhteyshenkilömme Finlalla ovat ihailtavan aloitteellisia”, Väisänen kertoo. ”Arjen kiireessä ja kovien bisnespaineiden keskellä työterveysyhteistyön pohdiskelu voi jäädä usein taka-alalle. Siksi on hienoa, että Finlan suunnalla on tahtoa, osaamista ja uskallusta puuttua kehittämiskohteisiin tai kysellä kuulumisia.”

 

Tulevaisuuden työterveyttä rakennetaan yhdessä

Väisänen uskoo, että tulevaisuudessa kumppanuus kehittyy muuttuvan työelämän vaatimusten mukana. Pandemia-aika on asettanut haasteita myös suunnittelu- ja kehitystyölle. Lähitulevaisuus on ollut epävarmaa eikä fyysisten tapaamisten mahdollisuutta ole aina ollut tarjolla. Silti luottamus työhyvinvoinnin parantamiseen on vahva.

”Odotan innolla, että tulevaisuudessa työterveyskumppanuus voisi laajentua tukemaan paremmin myös datalla johtamista. Esimerkiksi raporttien ja poissaolodatan tehokkaampi hyödyntäminen auttaa panostamaan entistä enemmän varhaiseen puuttumiseen ja pitkäaikaisuhkien torjuntaan”, Väisänen visioi. ”Olen varma, että Finla pystyy vastaamaan tarpeisiimme erinomaisesti myös tulevaisuudessa.”

 

Kuvassa Securitas ja Finla yhteistyötapaamisessa, jossa vaihdettiin työterveyden kuulumisia puolin ja toisin. Vas. Hannamari Pousi (Finla), Teemu Rajala (Securitas), Riikka Matilainen (Finla), Nea Nieminen (Securitas) ja Jukka Väisänen (Securitas).