Helsinki Shipyard Oy

”Aitoja kohtaamisia”

Hietalahdessa sijaitsevalla Helsinki Shipyard Oy:lla suunnitellaan ja rakennetaan erikoisaluksia, niin matkustaja- kuin työlaivojakin, noin 400 henkilön voimin. Monipuolinen työnkuvien kirjo vaatii myös työterveydeltä laaja-alaista osaamista.

”Hietalahdessa laivoja on rakennettu yli puolentoista vuosisadan ajan”, kertoo henkilöstöjohtaja Anne Avento-Krapf. Telakalla on totuttu toimimaan isojen projektien parissa, jotka kestävät kokonaisuudessaan usein vuosia. Työhön mahtuu paljon erilaisia vaiheita suunnittelusta toteutukseen. Erilaiset ja monivaiheiset projektit asettavat erikoishaasteita myös työterveydelle niin henkisen kuin fyysisenkin kuormittavuuden osalta.

”Laivan rakenteiden takia täysin optimaalisia työasentoja ei voida aina varmistaa”, Avento-Krapf kertoo. Se näkyy myös työterveyden suunnittelussa. Alalla on väistämättömiä rasitustekijöitä, mutta niiden vaikutusten minimointiin ja ehkäisemiseen voidaan kiinnittää huomiota.

”Telakkatyössä työturvallisuuteen panostaminen on isossa roolissa”, lisää Avento-Krapf. Telakalla on oma palokunta, joka tekee tiivistä yhteistyötä työterveyden kanssa.

Huolellista suunnittelua, riskien tunnistamista ja henkilökohtaista palvelua

”Telakoilla on perinteisesti ollut oma työterveyshuolto”, Avento-Krapf kertoo. ”Kun työterveyslääkärimme oli eläköitymässä, päätimme etsiä ulkoisen työterveyskumppanin.”

Koska työterveysaseman henkilöstöä oli siirtymässä ulkoistetun palveluntarjoajan palvelukseen, siirtyville henkilöille kerrottiin asiasta ajoissa ja heille annettiin mahdollisuus tutkia, millaisessa yrityksessä he tahtoisivat työskennellä. Kiinnostavimpana ja houkuttelevimpana vaihtoehtona myös tässä tarkastelussa nousi esiin Finla Työterveys Oy.

”Aluksi telakka tarjosi Finlan käyttöön olemassa olleet toimitilat, mutta nyt he ovat siirtyneet omiin moderneihin tiloihin”, kertoo Avento-Krapf. ”Työterveyspalveluiden muutos näkyi henkilöstölle ensin siten, että tilat muuttuivat Finlan väreihin, mutta myös palvelutarjonta on laajentunut. Esimerkiksi nettipohjaiset palvelut ovat meillä hyvin käytössä.”

Telakalla työterveydeltä vaaditaan huolellista, proaktiivista työotetta. Käytännössä se tarkoittaa säännöllistä yhteyttä työterveyden ja telakan välillä, yhteistä suunnittelua sekä seurantaa.

”Kun kokonaisuus on hallinnassa, haluamme tarjota työntekijöillemme henkilökohtaista palvelua. Työterveys tapaa telakalle työhön tulevat ensimmäisenä työntulotarkastuksessa ja viimeisenä telakkalaisten siirtyessä eläkkeelle”, Avento-Krapf täsmentää. ”Myös sairaanhoidon sujuvuus on tärkeää. Siinäkin olemme olleet Finlan palveluun tyytyväisiä.”

Avento-Krapfin mukaan Finla on ollut erinomainen kumppani. Nimenomaan työterveyteen erikoistuminen näkyy kaikessa toiminnassa.

”Työterveyshuollon henkilökunta tuntee työympäristömme ja sen arjen. Olemme saaneet olla tekemisissä erittäin ammattitaitoisten henkilöiden kanssa, jotka osaavat lähestyä ihmisiä oikealla tavalla,” Avento-Krapf kehuu.

”Telakka on monipuolinen työympäristö, jossa tehdään sekä vaativaa suunnittelua että käsityötä. Finla Työterveys Oy on palvellut meitä erinomaisesti, ja kokemuksemme perusteella voin suositella Finlaa sekä teollisille työpaikoille että asiantuntijaorganisaatioille”, hän tiivistää lopuksi.