Lisäpotkua työuralle

Työuran uurtaja–menetelmä on Työterveyslaitoksen tieteellisesti kehittämä ja vaikuttavuustutkittu. Se on suunniteltu työntekijöiden ja esihenkilöiden uranhallintaan, osaamisen kehittämiseen ja henkisen hyvinvoinnin tueksi.

Ryhmään osallistuminen lisää parhaimmillaan mahdollisuuksia löytää onnistuneita uraan liittyviä ratkaisuja ja vahvistaa kykyä selviytyä mahdollisista vastoinkäymisistä. Menetelmä lisää henkisiä voimavaroja, työmotivaatiota, vähentää masennusoireita, ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen ajatuksia ja yli 2 viikon sairauspoissaoloja.

  • Intensiivinen valmennus, 2-4 vk kesto (16 h), etä- tai lähitapaamisin.
  • Käsittelemme muun muassa henkilökohtaisia vahvuuksia, työelämätavoitteita, palautumisen tärkeyttä sekä muutoksen -ja stressinhallintaa.
  • Vetäjinä toimivat Finlan työkykyvalmentajat.
  • Osallistujia 8-12 henkilöä

 

Kysy lisää vastuutiimiltäsi!

Panosta työntekijöiden jaksamiseen ryhmävalmennuksen avulla