Tikka edistää ryhmien työhyvinvointia, nostaa esiin kehittämiskohtia ja auttaa jaksamaan

TIKKA-menetelmää (Työn integroitu kokonaiskuormituksen arviointimenetelmä) hyödyntäen haastatellaan ja laaditaan sähköisiä kyselyitä, joiden avulla kerätään tietoa ja kartoitetaan työn sujuvuuteen ja psykososiaaliseen kuormitukseen liittyviä tekijöitä.

Kerätyn tiedon pohjalta laaditaan raportti asiakasyrityksen hyödynnettäväksi. Raportin pohjalta pidettävässä palautetilaisuudessa pyritään työyhteisön keskustelevuuteen työn sujuvoittamiseksi ja sovitaan yhteiset kehittämiskohteet, joiden toteutumista seurataan.

Tikka voi auttaa, jos:

  • Olette huolissanne työntekijöiden jaksamisesta
  • Työpaikalla on ollut paljon muutoksia
  • Työyhteisössä esiintyy kielteisyyttä; työ takkuaa
  • Tieto ei kulje, on paljon epäselvyyksiä ja huhuja
  • Poissaolot ovat lisääntyneet

 

Kysy lisää vastuutiimiltäsi!

Kartoitetaan työn sujuvuuteen ja psykososiaaliseen kuormitukseen liittyviä tekijöitä.