Kyselyiden avulla löydetään organisaation uupuneet tai uupumisvaarassa olevat ja päästään puuttumaan asioihin ajoissa.

Yhteistyökumppanimme Cauha Caren tarjoama digitaalinen Mind-palvelu parantaa työterveyden mahdollisuuksia löytää uupuneet tai uupumisvaarassa olevat ajoissa. Varhaisen tunnistamisen ja hoidon avulla vältetään suuri osa pitkälle edenneen uupumisen aiheuttamista kustannuksista yksilölle ja organisaatiolle.

Mind-palvelu
• Arvioi jaksamista 2–3 kertaa vuodessa kyselyiden avulla.
• Kun havaitaan uupunut tai uupumisvaarassa oleva, työterveyshuolto on yhteydessä ja uupumisen varhainen hoitaminen voi alkaa.
• Tunnistaa ne organisaation osat tai toiminnot, joihin uupumiseen altistavat haasteet kasaantuvat.
• Antaa organisaation johdolle tietoa jaksamisongelmien juurisyistä.

Kyselyyn vastaaminen on pysähtymistä oman hyvinvoinnin äärelle. Mikäli uupumisen oireita on paljon, usein pelkkä vastaaminen herättää tarpeen huolehtia paremmin omasta jaksamisesta ja miettiä keinoja suunnan kääntämiseksi.

 

Kysy lisää vastuutiimiltäsi!