Psykologikäyntejä mielen lukkojen avaamiseksi.

Lyhytkestoinen terapeuttinen työskentely ja psyykkinen tuki auttaa avaamaan mielen lukkoja, joihin ratkaisun avaimet ovat jo käsissäsi. Muutosta kohti mentäessä ensimmäiset askeleet ovat usein ne vaikeimmat – mutta myös tärkeimmät.

Työterveyshuollon toiminta-ajatus on ennaltaehkäisevässä ja ratkaisukeskeisessä työskentelyotteessa, mihin perustuu myös lyhytterapiapalvelujen tarjoaminen. Lakisääteisen, enintään viiden psykologikäynnin lisäksi on mahdollista jatkaa työskentelyä lyhytterapian muodossa, johon sisältyy pääsääntöisesti viisi lisäkäyntiä.

Lyhytterapiaa tarjoavat työterveyshuollossa toimivat Valviran laillistamat psykologit, jotka arvioivat lyhytterapeuttisen työskentelyn tarpeet ja tavoitteet yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lyhytterapia keskittyy tukemaan asiakkaan kykyä vastata sekä työ- että henkilökohtaisen elämän eteen tuomiin haasteisiin ja lisäämään yksilön toimintakykyä ja hyvinvointia arjessa.

Lyhytterapeuttisen työskentelyn perusta on luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa psykologin ja asiakkaan välillä. Pyrkimyksenä on auttaa asiakasta havahtumaan jo olemassa oleviin vahvuuksiinsa ja rohkaista uusien voimavarojen käyttöönotossa.

 

Kysy lisää vastuutiimiltäsi!

Jo ensiaskelien ottamisen jälkeen matkanteko kohti muutosta taittuu kevyemmin.