Monia erilaisia työkaluja ja tietoa esihenkilötyön tueksi.

Panostamalla esihenkilötyöhön panostetaan yrityksen tärkeimpään voimavaraan, eli henkilöstöön. Investoimalla työkyky- ja työhyvinvointijohtamiseen tuloksena on vähäisemmät sairaudenhoitokulut, alentuneet työkyvyttömyyskustannukset sekä parantunut tuottavuus!

Tarjoamme erilaisia työkaluja ja tietoa esihenkilötyön tueksi. Esimerkiksi:

TYÖKYVYN VARHAISEN TUKEMISEN WORKSHOPIT/TIETOSKUT
Neljän tunnin esihenkilö-workshop tai kahden tunnin tietoisku, missä käsitellään työkyvyn hallintaa ja työkykyongelmien ehkäisyä työpaikan ja työterveyshuollon näkökulmasta.

TYÖKYKYJOHTAMISEN VALMENNUSPÄIVÄ
Moniammatillinen ja yritykselle räätälöity valmennuspäivä, jonka tavoitteena on tukea työkykyjohtamisen prosessia asiakasyrityksessä ja antaa esihenkilöille konkreettista tietoa ja keinoja työkykyjohtamiseen.

Teemoina esimerkiksi työkykyjohtamisen kustannushyödyt euroina, selkeät pelisäännöt sairauspoissaolojen seurantaan, työkyvyttömyyden ehkäisy järjestelmällisin toimin ja ongelmat varhain puheeksi. Valmennuspäivässä mukana ovat työterveystiimistä työterveyspsykologi ja sovitusti työterveyslääkäri, työterveyshoitaja sekä mahdollisesti yrityksen oman eläkevakuutusyhtiön edustaja.

ESIMIESLUOTSI
Esimiesluotsi on palvelu, jossa työterveyspsykologit sparraavat ja tukevat esihenkilötyön kiperissä kohdissa, avaavat yhdessä esihenkilön kanssa haastavia vuorovaikutustilanteita ja tarjoavat näkökulmia omaan toimintaan sekä työssä kohdattaviin ryhmäilmiöihin.

Tavoitteena on, että esihenkilö oppii paremmin kestämään kritiikkiä, sopeutumaan muutoksiin ja selviytymään vaatimusten ristipaineessa. Kun stressinsieto kasvaa ja tärkeät asiat ovat hallinnas-sa, luo se hyvinvointia itselle ja menestystä koko organisaatiolle.

Esimiesluotsi-palvelu muodostuu kolmesta osakokonaisuudesta: kolmen kerran case-tyyppinen ryhmävalmennus, kahden tapaamiskerran yksilösparraus esihenkilötyöhön liittyvä päätöksenteko-simulaatiotestin pohjalta sekä First Beat -hyvinvointianalyysi ryhmäpalautteella. Palvelu on hinnoiteltu osissa.

 

Kysy lisää vastuutiimiltäsi!