Työterveyskumppanuus on yhteistä tekemistä tulevaisuuden hyväksi

Kuvassa vasemmalta TampereMission henkilöstöjohtaja Merja Lahtinen, toimitusjohtaja Tarja Eho, Finlan työterveyslääkäri Elina Sivu ja työterveyshoitaja Anniina Tuurna.

TampereMission ja Finlan vuoden alussa alkanut työterveyshuollon kumppanuus on ollut monipuolista ja laadukasta heti alusta lähtien. Erityisesti työkykyjohtamisen saralla on otettu monia edistysaskelia.

TampereMission ja Finlan työterveysyhteistyö käynnistyi sujuvasti vuoden vaihteessa. Perusteellisen kartoituksen jälkeen TampereMissio päätyi valitsemaan Finlan kumppanikseen yrityksen hyvän maineen ja ennen kaikkea vahvan työkyky- ja työterveysosaamisen vuoksi. Vaakakupissa painoivat myös Finlan arvot ja vahvat juuret Tampereella.

– Pääsimme aloittamaan yhteistyön kaiken kaikkiaan yllättävän nopeasti. Tiedonsiirto tapahtui sujuvasti, ja saimme omat yhteyshenkilömme Finlassa lyhyellä aikavälillä, kehuu TampereMission toimitusjohtaja Tarja Eho.

Yhteistyö alkoi tarpeiden kartoittamisella ja työterveyden toimintasuunnitelman laatimisella. TampereMissiolle nimetty moniammatillinen tiimi tutustui heti vuoden alussa asiakkaan henkilöstöön ja esimiehiin.

Esimiespäivässä kehitettiin työkykyjohtamista

TampereMission yksi ajankohtaisista haasteista on varmistaa fyysisesti ja psyykkisesti raskasta hoivatyötä tekevän henkilöstön työkyky pitkälle tulevaisuuteen. Aiheen tiimoilta järjestettiin syksyllä yhdessä Finlan kanssa esimiespäivä, jonka teemana oli työkykyjohtaminen, varhainen tuki ja puheeksiotto.

– Oli hienoa päästä puhumaan työkykyjohtamisen haasteista kasvokkain esimiesten kanssa ja antaa heille työkaluja varhaiseen tukeen, kertoo Finlan työterveyslääkäri Elina Sivu.

Esimiespäivän jälkeen työterveysneuvottelupyyntöjä onkin tullut tiheämpään tahtiin.

Työterveysneuvottelu voi koskea mitä tahansa työhön liittyvää, mutta yleisin syy on työhön paluun suunnittelu pidemmän poissaolon jälkeen.

– On ilahduttavaa, että kynnys yhteydenottoihin on selvästi madaltunut. Työterveysneuvottelussa työntekijä, esimies ja työterveyshuollon edustaja saadaan saman pöydän ääreen, jolloin ratkaisua on helpompi etsiä, kuvailee työterveyshoitaja Anniina Tuurna.

Yhteinen keskustelu synnyttää luottamusta ja edesauttaa osapuolien sitoutumista yhdessä sovittuun ratkaisuun. Kaikki hyötyvät, kun työntekijän heikentyneeseen työkykyyn löydetään apu esimerkiksi työaikajoustoilla tai toimenkuvan muutoksella.

Kumppanuus hyödyttää molempia osapuolia

TampereMission kannalta on tärkeää, että työterveyden kokonaisuus pysyy kasassa ja punainen lanka on koko ajan näkyvissä. Työnantajalla ja työterveydellä on oltava yhteinen kuva tilanteesta.

– Työterveyskumppania valitessamme halusimme varmistaa, että myös kolmikantayhteistyö eläkevakuutusyhtiön kanssa toimii. Asioiden tarkastelu eri näkökulmista on henkilöstöstrategian kannalta meille työnantajana tärkeää. Finla on ollut tässäkin suhteessa erinomainen kumppani, henkilöstöjohtaja Merja Lahtinen kiittää.

Toimiva kumppanuus on palkitsevaa myös työterveyden ammattilaisten näkökulmasta. Jos työterveys on yritykselle vain lakisääteinen velvollisuus, työterveyden rooli jää helposti irralliseksi.

– TampereMission kumppanuudessa tiedämme, että työterveyden suositukset otetaan vakavasti ja olemme aidosti yhteisen asian äärellä. Voimme tehdä kokonaisvaltaista ja vaikuttavaa työtä sekä yksilön että yrityksen kannalta, Sivu ja Tuurna painottavat.

 


Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä meidän kirjoitukset:

Työkyvyn johtaminen perustuu tietoon, kuunteluun ja ymmärrykseen

Case Metso Outotec: Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot vähenivät kolmanneksella

Referenssitarina: Securitas