Finlassa rakennetaan tulevaisuuden työkykyä

Finlan työkykyvalmentaja Sarita Ikkala

Finlan järjestämissä ryhmävalmennuksissa edistetään tulevaisuuden työkykyä tukemalla työntekijöiden hyvinvointia, osaamista ja urasuunnittelua.

Finlan työkykyvalmentaja Sarita Ikkala on viime aikoina toteuttanut Finlan työterveyshuollon asiakasyrityksille lukuisia työkykyä edistäviä ryhmävalmennuksia, joille on syntynyt kasvava tarve. Yhä useammilla työntekijöillä on haasteita jaksamisen, työn hallinnan tunteen ja työelämätaitojen kanssa. Esimerkiksi kokemukset riittämättömyyden tunteesta ja osaamattomuudesta voivat johtaa näköalattomuuteen ja ammatilliseen jumiin.

– Olemme Finlassa kehittäneet Tulevaisuuden työkyky -konseptin, jota sovelletaan aina kunkin yrityksen tarpeiden mukaan. Aiheina voivat olla esimerkiksi osaamisesta huolehtiminen, työuran muutokset, työyhteisössä toimiminen, stressin hallinta tai palautuminen. Aiheita käsitellään monipuolisesti yksilö- ja ryhmätapaamisissa sekä tarvittaessa myös verkossa, Ikkala kuvailee.

Valmentajina toimivat työkykyvalmentajat esimerkiksi yhteistyössä työfysioterapeuttien kanssa. Muutaman kuukauden tai puolen vuoden mittaisiin ryhmävalmennuksiin valitaan osallistujat yhteistyössä työnantajan kanssa. Pidempikestoisten ryhmävalmennusten lisäksi myös yksittäiset keskustelutilaisuudet voivat toimia oivalluttavina hetkinä. Esimerkiksi nuorille suunnatut keskustelutilaisuudet ovat antaneet osallistujille vertaistukea ja uusia työkaluja työelämätaitoihin.

Missä syntyy sisäinen motivaatio?

Työkykyvalmennuksen tavoitteena on antaa apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eri menetelmin. Ikkalan yhdessä kollegansa kanssa kehittämä Oivallus-työkalu auttaa kartoittamaan työntekijän tilannetta ja tukemaan motivaatiota. Aktiivisessa käytössä on myös Työterveyslaitoksen kehittämä Kykyviisari, joka kertoo työ- ja toimintakyvystä asiakkaan itsearvion pohjalta.

– Valmennuksessa pyritään tiedostamaan oma osaamiskenttä ja löytämään piilevät voimavarat. Ihmisellä voi olla paljonkin osaamista, mutta jaksamisen kannalta on oleellista tietää, missä osaamiskentässä kasvaa sisäsyntyinen motivaatio.

Pitkittynyt työhön liittyvä tyytymättömyys voi muuttua uupumukseksi ja johtaa pahimmillaan sairastumiseen. Työkykyvalmennus ennaltaehkäisee haitallista kehää, ja sillä pyritään saamaan hyötyä sekä ihmiselle itselleen että työnantajalle. Valmennuksen taloudelliset vaikutukset konkretisoituvat työnantajalle säästöinä. Hyvinvoiva työyhteisö viihtyy töissä ja on tuottava.

Vertaistuki edistää jaksamista

Valmennusten ytimessä on toimivien rutiinien löytäminen, koska ne kannattelevat työkykyä arjessa. Ryhmävalmennukset ovat yrityksille kustannustehokkaita tapoja levittää työhyvinvointia edistävää viestiä työyhteisöön ja samalla lisätä yhteisöllisyyttä.

Osallistujien valmennuksessa omaksumat uudet, hyvät rutiinit leviävät vähitellen ja tarttuvat muihin tiimin jäseniin. Harva onnistuu muutoksen tekemisessä yksin.

– Ryhmävalmennukset tukevat koko työyhteisön jaksamista. Oman osaamisen ja voimavarojen tiedostaminen lisää hyvinvointia ja siten myös kykyä olla läsnä. Kuuntelu, keskustelu ja avoimuus ovat sellaista pääomaa, jota emme voi rahalla ostaa. Siihen tarvitaan psykologisen turvallisuuden kokemusta, itseohjautuvuutta sekä luottamusta itseen, Ikkala painottaa.

Olennaista tulevaisuuden työkyvyn rakentamisessa on kohdata omat haasteet ja löytää niihin itselle sopivia ratkaisuja. Kun haasteisiin tartutaan varhaisessa vaiheessa, ongelmat eivät pääse kehittymään sairauksiksi.

 


Mitä on Tulevaisuuden työkyky -ryhmävalmennus?

  • Huomio positiiviseen: osaaminen, vahvuudet, työkyky ja hyvinvointi
  • Mahdollisuus saada tukea ennen kuin puhutaan sairaudesta
  • Ryhmäkoko 5-20 henkilöä
  • Moniammatillinen ohjaus: esim. työkykyvalmentaja, työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi
  • Mahdollisia teemoja: voimavarat, työyhteisössä toimiminen, fyysinen kunto ja terveys, stressin ja palautumisen tasapaino, urasuunnan kirkastaminen
  • Osallistujat saavat oivalluksia omaan jaksamiseensa sekä keinoja vaikuttaa omaan työuraansa
  • Poissaolot vähenevät, sairastumisen riski pienenee